stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Activiteitenprogramma's

Deelregeling Activiteitenprogramma's

Sluitingsdata:

30 september 2020

Budget 2020: € 1.300.000

Met de Deelregeling Activiteitenprogramma's ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie éénjarige activiteitenprogramma's die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. De Deelregeling Activiteitenprogramma's telt één aanvraagronde per jaar.
Deze regeling is bedoeld voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland.

De instelling, stichting of aanvrager dient ingeschreven te zien in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat de subsidie wordt ontvangen.
Men kan aanvragen voor activiteitenprogramma's op het gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur of een combinatie van deze.

In aanmerking komen activiteitenprogramma's die voldoen aan het volgende:

• een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten omvatten;
• binnen een van te voren afgebakende periode worden uitgevoerd (max. 1 jaar);
• verschillende projectvormen combineren;
• zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan activiteitenprogramma's.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

bevorderen van experimenten en crossovers
stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op in hoeverre het programma is uitgewerkt, een toevoeging is op de bestaande praktijk, consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van programmaplan, begroting en communicatieplan. Indien een publicatie deel uitmaakt van uw programma kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Subsidiereglement en Deelregeling Activiteitenprogramma's
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma's (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Uitsluiting van andere deelregelingen
Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma's.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Activiteitenprogramma's (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

Bij de beoordeling hanteert de adviescommissie een tenderconstructie. Hiervoor is een aanvullend beoordelingskader omschreven. Zie hiervoor het menu-onderdeel 'waar wordt op beoordeeld'.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Activiteitenprogramma's.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anouk Laverge

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Activiteitenprogramma's

sydney2.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: Undo

Sydney Rahimtoola, 2019

€4.000
In 'Undo' richt Sydney Rahimtoola zich op de wijze hoe mensen van kleur in de hedendaagse beeldtaal worden weergegeven. Het is een visueel onderzoek naar zwarte en gekleurde identiteit en hoe (typerende onderdelen hiervan) worden toegeëigend. Focuspunt van het onderzoek zijn kapsels en haar, een belangrijke 'cultural identifier'. Volgens Rahimtoola wordt er momenteel nog steeds veelvuldig gebruik gemaakt van 'primitieve aanduidingen' in beelden die uitnodigen tot het categoriseren, en dus marginaliseren van mensen van kleur. In samenwerking met Malik Saïb-Mezghiche en lokale kappers beoogt dit project visuele codes op te rekken en mogelijkheden te creëren hoe gemarginaliseerden elkaar kunnen vertegenwoordigen. Het werk wordt gepresenteerd aan de hand van een serie van kleurrijke spreads, onderzoeksteksten en een online visueel archief van haarstijlen, -memes en videostills.
laeno.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: Makandra (Together)

Laeno Lashawn, 2019

€4.000
Laeno Lashawn is een queer Afro-Europese creative op het gebied van visual storytelling. Vanaf jonge leeftijd is Lashawn geïnteresseerd geraakt in videogames, fantasy en science fiction. Opvallend is dat juist binnen genre's de representatie van niet-witte mensen problematisch is. Veelal vervullen personages van kleur niet-significante of racistisch stereotyperende rollen. Dit is een van de intrinsieke drijfveren van Lashawn om zelf te creëren. 'Makandra' (Together) is een zwarte epische futuristische korte film met invloeden uit de black, asian, queer en drag community en een uitgesproken visuele taal op het vlak van fashion, vormgeving en scenografie. De film vertelt een verhaal van, voor en door groepen die in onze wereld gemarginaliseerd zijn maar in de wereld van Makandra vrij zijn van racisme, transfobie en andere structurele vormen van discriminatie.
hablabs.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: NKAIII

Hab Labs, 2019

€4.000
Wes Mapes vertrekt als maker vanuit het idee dat slang als een filter fungeert met wie je wel of niet spreekt. Neo Kemetic Assemblage III (NKAIII) is hier een fysieke uiting van. Het werk zelf en de methode raakt aan remix, eigenaarschap en cultural appropiation. Op haast poëtische wijze creëert Mapes een theorie die (beeld)taal deconstrueert en een nieuwe taal doet ontstaan, de stijl verwijst naar de lyriek van spoken word en rapteksten. Het werk is interdisciplinair en brengt verschillende ambachten, materialen en media samen waaronder architectuur, textiel en schilderijen.
portretleanaenfuns2.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Researching Remix: We got it from here

Leana Boven & Funs Janssen, 2019
'We got it from here' is een levensgroot werk van onderzoeker Leana Boven en kunstenaar Funs Janssen dat de beeldtaal van de renaissance en techniek van glas in lood combineert met de grafische stijl van urban culture en hiphop. Hierdoor eigenen ze een bepaalde beeldtaal toe om hedendaagse culturele uitingen af te beelden. Herkenning, representatie en een bepaalde esthetiek spelen een sleutelrol in de glas in lood installatie. Het werk is een artistieke vertaling van het theoretisch onderzoek van Boven over thema's als identiteit en agency. Kennis hierover wordt geleend uit queer-, postkoloniale- en feministische theorieën. Deze kennis wordt gesamenvat in een zine en gedeeld met de bezoekers van de tentoonstelling.
craftcouncil.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Crafts Council Nederland

Crafts Council Nederland (CCNL), 2019

€7.500
Crafts Council Nederland (CCNL) is de overkoepelende organisatie voor het creatieve ambacht. Sinds de oprichting in 2012 initiëren ze tal van activiteiten en voorbeeldprojecten met makers, agenderen ze het belang van het maken en hebben ze een groot netwerk tot stand gebracht, zowel nationaal als internationaal. Om door te ontwikkelen naar de volgende fase willen ze de komende tijd besteden aan positionering en werken aan een bijpassend bedrijfsplan. Voor de ontwikkeling van een positioneringsplan en een bijpassend meerjaren-bedrijfsplan betrekken ze het Adviesbureau Blueyard.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sluitingsdata2020.png
De sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 zijn bekend. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebbe... meer >
groenweb.gif
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbij... meer >
oochronischgezond.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoen... meer >
loader
loader
loader