stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
startsubsidie

startsubsidie

Een startsubsidie stelt je in staat de mogelijkheden van een project te onderzoeken. De subsidie bedraagt maximaal € 7.500. Cofinanciering is bij een startsubsidie niet verplicht. Een startsubsidie is gericht op de eerste fase van een omvangrijk (onderzoeks-)project.

Zo kan je bijvoorbeeld een startsubsidie aanvragen voor de fase voorafgaand aan een onderzoek of uitvoering van een project. In de aanvraag voor een startsubsidie beschrijf je de activiteiten die bijdragen aan het scherpstellen van de inhoud en organisatorische kant van je project. Je werkt bijvoorbeeld de probleemstelling of onderzoeksvragen uit en benut de startfase om deskundigheid en partners te betrekken om zo inhoudelijk en financieel draagvlak voor het project te creëren. Ook gebruik je de startfase om vooronderzoek te doen, een communicatieplan op te stellen en eventueel een eerste proof of concept uit te werken.

Naast het beschrijven van de activiteiten in de startfase is het van belang dat je in grote lijnen inzicht geeft in het beoogde (vervolg-)project, communicatieplan en eindresultaat. Voor de uitvoering van het resulterende projectplan kan je vervolgens een reguliere projectsubsidie aanvragen.

Aanvragen voor een startsubsidie worden behandeld in de reguliere subsidierondes van de regelingen Architectuur, Vormgeving, Digitale cultuur en Festivals.

De aanvrager geeft in de online aanvraagomgeving onder 'Projectvorm' aan dat de aanvraag een 'startsubsidie' betreft.

Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.

het fonds

subsidies

actueel

onlinespreekuurweb.jpg
Zoek jij financiering voor je project of praktijk? Het Stimuleringsfonds organiseert op 1 juli een online voorlichtingsbijeenkomst over bijdragemogelijkheden voor makers en ontwerpers op het gebied va... meer >
sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader