stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Opstartsubsidie Prachtige productielandschappen

Opstartsubsidie Prachtige productielandschappen

Update 28 juni: de procedure voor opstartsubsidie is gesloten.
er zijn 16 voorstellen voor een opstartsubsidie gehonoreerd. U kunt voor deze open oproep dus helaas geen opstartsubsidie meer aanvragen. U kunt uiteraard wel een aanvraag bij de reguliere Open Oproep Prachtige Productielandschappen indienen (sluitingsdatum 20 september).


Voorafgaand aan de officiële sluitingsdatum van de Open Oproep Prachtige productielandschappen is het mogelijk om in de periode 1 april t/m 30 juni 2021 doorlopend een opstartsubsidie aan te vragen. De opstartsubsidie bedraagt maximaal € 5.000. Deze opstartsubsidie stelt ontwerpers in staat om de kansen te verkennen voor samenwerking met partijen uit verschillende sectoren, en een uitgewerkt projectvoorstel op te stellen voor de open oproep. Cofinanciering is bij deze subsidie niet verplicht.

In de aanvraag voor een opstartsubsidie worden de activiteiten beschreven die bijdragen aan:
verkennen van de vraagstelling,
uitwerken van plan van aanpak,
betrekken van samenwerkingspartners,
en/of het organiseren van cofinanciering.

procedure
Aanvragen voor een opstartsubsidie kunnen doorlopend worden ingediend op elk moment in de periode van 1 april t/m 30 juni 2021. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Het fonds stelt een budget beschikbaar voor ondersteunen van maximaal 16 voorstellen voor een opstartsubsidie. Als de 16 voorstellen geselecteerd zijn, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

De opstartfase loopt tot uiterlijk 20 september 2021 en resulteert in een uitgewerkt voorstel voor een ontwerpend onderzoek, dat kan worden ingediend voor de Open Oproep Prachtige productielandschappen.

Een aanvraag voor opstartsubsidie bestaat uit:

1. een plan van maximaal 3 pagina's met daarin:
een toelichting op de vraagstelling
een omschrijving van de activiteiten tijdens de opstartfase
beoogde samenwerkingspartners
een beknopte begroting
2. Een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de uitvoerende partij.

Uw aanvraag voor een opstartsubsidie kunt u indienen via de online aanvraagomgeving. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep Prachtige productielandschappen – opstartsubsidie'. Hiervoor is een persoonlijk account nodig.
Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

beoordeling opstartsubsidie
De aanvraag voor een opstartsubsidie wordt intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers. Ze beoordelen de aanvraag op de volgende criteria die in gelijke mate worden gewogen:
▪ aansluiting van de vraagstelling bij de thematiek van de open oproep;
▪ beoogde samenwerkingspartners
▪ de mate waarin het plan van aanpak voor opstartsubsidie doeltreffend is opzet om tot een kwalitatief goed uitgewerkt plan te komen

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds en de mate waarin de aanvraag aansluit op de criteria zoals opgesteld voor de opstartsubsidie. Voor deze open oproep is de volgende artikel uit deze regeling niet van toepassing:
artikel 10, lid 2

selectie opstartsubsidie
Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over het al dan niet verlenen van de opstartsubsidie. Dit besluit ontvangt u via de online aanvraagomgeving uiterlijk drie weken na het indienen van uw aanvraag.

vragen
Voor vragen over de opstartsubsidie en de procedure kunt u contact opnemen met:
Martijn Kerkmeijer via 010-4361600 of m.kerkmeijer@stimuleringsfonds.nl.

het fonds

subsidies

actueel

spoedzoekers.jpg
Op zaterdag 23 oktober organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Jongeren Woonlab (TU/e Urban Labs, Springplank, Stichting Woonbedrijf Eindhoven), Stichting Zwerfjongeren Nederland en Kan... meer >
blauw2020.png
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds organiseren in 2021 opnieuw gezamenlijk een onli... meer >
oproepenfreshperspectives6.png
Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelij... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader