stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Opstartsubsidie Anders werken aan wonen

Opstartsubsidie Anders werken aan wonen

Voorafgaand aan de officiële sluitingsdatum van de Open Oproep Anders werken aan wonen is het mogelijk om tot en met 1 februari 2022 doorlopend een opstartsubsidie aan te vragen. De opstartsubsidie bedraagt maximaal € 5.000. Deze opstartsubsidie stelt ontwerpers in staat om de kansen te verkennen voor samenwerking met partijen uit verschillende sectoren, en een uitgewerkt projectvoorstel op te stellen voor de open oproep. Cofinanciering is bij deze subsidie niet verplicht.

In de aanvraag voor een opstartsubsidie worden de activiteiten beschreven die bijdragen aan:
verkennen van de vraagstelling,
uitwerken van plan van aanpak,
betrekken van samenwerkingspartners,
en/of het organiseren van cofinanciering.

procedure
Aanvragen voor een opstartsubsidie kunnen doorlopend worden ingediend op elk moment tot en met 1 februari 2022. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Het fonds stelt een budget beschikbaar voor ondersteunen van maximaal 16 voorstellen voor een opstartsubsidie. Als de 16 voorstellen geselecteerd zijn, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

De opstartfase loopt tot uiterlijk 1 maart 2022 en resulteert in een uitgewerkt voorstel voor een ontwerpend onderzoek, dat kan worden ingediend voor de Open Oproep Anders werken aan wonen.

Een aanvraag voor opstartsubsidie bestaat uit:

1. een plan van maximaal 3 pagina's met daarin:
een toelichting op de vraagstelling
een omschrijving van de activiteiten tijdens de opstartfase
beoogde samenwerkingspartners
een beknopte begroting
2. CV's van de betrokken ontwerpers (max. 2 pagina's en niet groter dan 2 MB)
3. Een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de uitvoerende partij. De ontwerper treedt op als de hoofdaanvrager en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project in het kader van deze opstartsubsidie.

Uw aanvraag voor een opstartsubsidie kunt u indienen via de online aanvraagomgeving. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep Anders werken aan wonen – opstartsubsidie'. Hiervoor is een persoonlijk account nodig.
Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

beoordeling opstartsubsidie
De aanvraag voor een opstartsubsidie wordt intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers. Ze beoordelen de aanvraag op de volgende criteria die in gelijke mate worden gewogen:
▪ aansluiting van de vraagstelling bij de thematiek van de open oproep;
▪ beoogde samenwerkingspartners
▪ de mate waarin het plan van aanpak voor opstartsubsidie doeltreffend is opzet om tot een kwalitatief goed uitgewerkt plan te komen

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds en de mate waarin de aanvraag aansluit op de criteria zoals opgesteld voor de opstartsubsidie. Voor deze open oproep is de volgende artikel uit deze regeling niet van toepassing:
artikel 10, lid 2

selectie opstartsubsidie
Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over het al dan niet verlenen van de opstartsubsidie. Dit besluit ontvangt u via de online aanvraagomgeving uiterlijk drie weken na het indienen van uw aanvraag.

vragen
Voor vragen over de opstartsubsidie en de procedure kunt u contact opnemen met:
Martijn Kerkmeijer via 010-4361600 of m.kerkmeijer@stimuleringsfonds.nl.

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader