stimuleringsfonds creatieve industrie

projectteam

context

Met het programma Onderwijsomgeving beoogt het Stimuleringsfonds door de inzet van ontwerpers nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren. Het fonds zette hiertoe twee Open Oproepen uit, de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners (april 2014) en de Open Oproep Onderwijsomgeving (september 2014). Hieruit kwamen in totaal veertien projecten voort op het raakvlak van onderwijs en ontwerp.

pixel1web.jpg

School Around: Pencil vs pixel, het lokaal van de toekomst

Designonderzoek test de toekomst van het klaslokaal. Hoe ziet de onderwijsomgeving van de toekomst er uit, nu technologische ontwikkelingen elkaar zo rap opvolgen? Pencil vs Pixel geeft een alternatieve bijdrage aan dit fascinerende debat en hoopt onderwijsinnovatoren te inspireren.
Op uitnodiging van kunstruimte MU en onderwijsinstelling SintLucas ontwikkelde Studio KNOL het klaslokaalexperiment Pencil vs Pixel. Het ontwerp: een zwart-witte grid-architectuur, elke week uitgerust met een selectie aan tools. Het onderzoek: een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de respons van de studenten, kijkend naar thema’s als houding tegenover leren, interactie met elkaar, de student en de ruimte, en lichaamsbewustzijn en –gebruik.

De resultaten van het project tonen dat technologie ons waardevolle mogelijkheden biedt, maar ook dat analoge middelen en tactiliteit een plek in het toekomstige klaslokaal verdienen. Door aandacht te besteden aan de toekomstwaarde van zowel de extremen als de hybrides, overstijgt Pencil vs. Pixel de discussie over nieuw versus oud, virtueel of echt.
Naast het testen van een reeks leeromgevingen, heeft de experimentele natuur van het project ook beantwoord aan een overkoepelend doel van het onderwijs; het voorbereiden van studenten op een wereld in continue verandering.

Baseline

Het experiment startte met een baseline in het standaard klaslokaal, representatief voor de dagelijkse onderwijsomgeving van de studenten. Denk aan gegroepeerde tafels, vrij indivueel werken op laptops, waar de studenten 85 % van de les op één plek zitten. Na de baseline doorliepen de studenten vier fases in KNOL’s experimentele lokaal.

Bewogen Analoog
In de eerste experimentele fase werden studenten geplaatst in een omgeving zonder enkele vorm van technologie. Met een focus op tactiliteit en fysicaliteit werden tegels van verschillende textuur en gewicht in de ruimte geplaatst. Opmerkelijk is dat de studenten de analoge materialen als meer dan een vervanging van hun laptops waardeerden en claimden geen tools te missen. Daarnaast is in deze fase meer samengewerkt dan in ieder andere. Een oproep tot embodied learning?

Maken met Markers
De tweede fase voegde een virtuele laag toe aan de ruimte – zonder een mate van fysicaliteit te verliezen. Met QRmarkers en een Augmented Reality app creëren studenten een conditional design met virtuele bouwstenen die alleen zichtbaar zijn door hun telefoon of tablet. Boven alles hebben de studenten in deze fase leren om te gaan met onbekende mogelijkheden.

Een Groene Toekomst
Nog een hybride fase, waarin Virtual Reality kruist met een reeks tastbare, groene materialen. Via een headset met VR applicatie werd de gehele ruimte weggefilterd, met uitzondering van deze groene touwen, blokken, lichten, planten, etc. Het resultaat: een vervreemdende maar vermakelijke ervaring. Studenten gaven aan deze fase het meest gemotiveerd en geïnspireerd te zijn. De toevoeging van natuurlijke elementen was hierbij van groot belang.

Virtual Insanity
In deze totaal virtuele fase werd elke student zelf een bouwsteen, zwevend door een 3D replica van het klaslokaal. Als een alternatief voor de gewoonlijk individuele ervaring van Virtual Reality is samenwerken in deze fase ‘geprogrammeerd’. In een omgeving die aanzet tot een disembodied ervaring, was de mate van lichaamsgebruik en –bewustzijn als verwacht het laagst van de vier experimentele fases. Het feit dat deze waarden alsnog die gemeten tijdens de baseline-fase overstijgen, was een onverwacht en tekenend resultaat.

Pencil vs. Pixel is het eerste deel van het door het Stimuleringsfonds ondersteunde project School Around. Dit project kreeg een vervolg met Reversed School.

Gepubliceerd: 6 augustus 2015

pixel2web.jpg

downloads

gerelateerd:

x
onderwijsconcepten
x
schoolgebouwen
schoolaroundlarge899341_th.jpg

School Around: School around gaat van start!

Op 21 mei 2015 is School Around officieel van start gegaan met project Pencil vs. Pixel. Tweedejaars mbo-studenten krijgen de komende twee maanden les in een speciaal ontworpen klaslokaal en maken geb... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
CHK9811web_th.jpg

De Stad als Onderwijsomgeving

Hoe ziet het middelbaar beroepsonderwijs van de toekomst eruit en welke ruimtelijke vertalingen dienen hiervoor te worden gemaakt? Welke kansen biedt de stad bij deze onderwijsvernieuwing? Deze vragen... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
MakingSchoolwebsite_th.jpg

Making School op Dutch Design Week

De expositie Making School onderzocht de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leer... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
kb5MVH4934kopieweb_th.jpg

School College op Dutch Design Week

De emancipatie van de MBO leerling stond centraal in het [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_college/ School College], dat het Stimuleringsfonds organiseerde tijdens de Dutch Design Week.... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic_th.jpg

Over Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
flextestrocmaquette2web_th.jpg

Verbindingen tussen onderwijs, praktijk en maatschappij

Ivo Dassen, hoofd huisvesting van het CITAVERDE College, windt er geen doekjes om. Volgens hem is het gebouw in Roermond dat is voorgedragen als casus voor de [http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
jeeigenganggaan_th.jpg

Gebruikers als goede raadgever

Het Drenthe College, waaraan Pia Niemeijer als adviseur Practoraat Zorg & (Sensor) Technologie is verbonden, staat bekend als een onderwijsinstelling die al ver gevorderd is met denken over de vraag h... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
bekendmakingselectieinterdisciplinairele_th.jpg

Selectie Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving

Met de Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving riep het Stimuleringsfonds (interieur)-architecten, (interaction) designers en (digitale) makers op om samen met vier mbo-instellingen de ontwerpo... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
budafabriekweb_th.jpg

Vijf modellen voor een nieuwe ambachtsschool

Het ambacht mag de laatste jaren in creatieve kringen steeds meer aandacht krijgen, voor een grotere toestroom naar het ambachtsonderwijs heeft dat niet gezorgd. Sterker nog, het MBO kampt met dalende... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
chk1031_th.jpg

Terugblik symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018

Op donderdag 31 mei vond in Villa Jongerius in Utrecht het door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie georganiseerde symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018 plaats. Als onderdeel van het ontwi... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
hmcworkshop15web_th.jpg

Je eigen gang gaan: Leerlingen bouwen mee aan flexibele school

Leerlingen van het Vathorst College in Amersfoort en het Hout en Meubileringscollege in Amsterdam werken samen met twee ontwerpers aan flexibele units die hun schoolgebouw laten meebewegen met de tijd... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
placeholder.gif

Oproep aan mbo-instellingen | Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken onderwijsinstellingen samen met ontwerpers aan huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. In de zomer van 2017 riep het... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi_th.jpg

Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving_th.jpg

Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
openkaartatelierproenicsadviseursweb_th.jpg

Selectie Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

Met de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving nodigden het Stimuleringsfonds en de MBO Raad stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit voorstellen in te dienen gericht... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
agoraalsbasis_th.jpg

Agora als Basis

Anne Makkink, Alex van de Beld en Ronald van Asselt slaan de handen ineen voor een ontwerpend onderzoek naar een circulair huisvestingsbeleid voor de vastgoedportefeuille van het Friesland College.... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
x11web1_th.jpg

Creatieve werkplaats als leeromgeving

X11 – een VMBO en HAVO school voor media en vormgeving in Utrecht - voert in samenwerking met Studio Makkink&Bey een ontwerpend onderzoek uit met als doel het ontwikkelen van een actieve leergemeens... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
houseoflogisticsweb_th.jpg

Mobiele Leeromgeving

House of Logistics heeft als missie de logistiek vakman van de toekomst op te leiden. Om dit te kunnen bereiken moeten onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerken. Hoe kan de flexibilisering van ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
beeld3_th.jpg

De student aan het roer

Binnen de ICT opleidingen van Scalda College in Zeeland is het hybride gedachtegoed – verwevenheid van onderwijs en beroepspraktijk - leidend. Zo werken studenten in bedrijfsmatige leeromgevingen - ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
practoraatzorg_th.jpg

Collectief leren en ontwikkelen

Het Practoraat Zorg&(Sensor)Technologie is een samenwerkingsverband van het Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en Gemeente Assen. Het betreft een onderzoeks- en opleidingsce... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
loader