stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Dit onderzoek werd ondersteund vanuit de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving, als onderdeel van het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst.

horizonvervolgweb.jpg

ROC Hub

10 juni 2018
Het interdisciplinaire team van Jurrian Arnold (Open Kaart), Pascale Leistra (Atelier Pro), Janet van Oort (ICS adviseurs), Dolf Broekhuizen, Matthijs de Boer (MDBS), Jan Willemsen (vastgoedspecialist) en Rufus de Vries (fotograaf) voeren een ruimtelijke verkenning uit naar de toekomst van de leeromgeving voor het Horizon College.
Het team nam het concept van een ´ROC Hub´ als inspiratie om in de bestaande gebouwen mogelijkheden voor nieuwe programma te onderzoeken. De focus van het onderzoek ligt op de verdere ontwikkeling van het ruimtelijke en programmatische concept voor een ´ROC Hub´ voor de locatie Heerhugowaard. Daar zet het team onder andere de methodiek van fotografisch enscenering voor in, waarbij de hubmodellen tijdelijk tot leven worden gebracht en op foto vastgelegd. Het team zal tevens onderzoeken welke organisatorische, juridische en financiële condities voor bestaande ROC-locaties nodig zijn om als hub te kunnen functioneren. Naast de verdere uitwerking van het concept van een hub voor locatie Heerhugowaard zal het team nieuwe scenario's ontwikkelen voor de locaties in Hoorn, Alkmaar en Purmerend. Het resultaat van het onderzoek zal een strategische visie zijn op de manier waarop het Horizon College haar vastgoed kan verankeren in de omgeving. Het onderzoek zal tevens resulteren in een script dat ook andere ROC's handvatten geven om zelf met een 'ROC Hub' aan de slag te kunnen gaan.
rochub.jpg