stimuleringsfonds creatieve industrie
MakingSchoolwebsite.jpg

Making School op Dutch Design Week

11 oktober 2016
De expositie Making School onderzocht de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leermethode hoort daarbij? Op de Dutch Design Week 2016 presenteerden dertien ontwerpteams hun onderzoeken in een tentoonstelling die elke dag groeide. De expo vond plaats van 22 t/m 30 oktober 2016.
De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren. De expositie Making School toonde hoe de kennis en kunde van de creatieve industrie kan bijdragen aan een stimulerende onderwijsomgeving. Tot die onderwijsomgeving behoort het interieur, het meubilair, het gebruik van digitale media en werkplaatsen tot en met de relatie met de buurt of de aansluiting op infrastructuur. Van 22 t/m 30 oktober 2016 presenteerden de multidisciplinaire teams van ontwerpers, culturele instellingen en onderwijsprofessionals hun onderzoeken op dit gebied. Tijdens de looptijd van de tentoonstelling ontwikkelden zij hun ideeën door in nauwe samenwerking met docenten, leerlingen en publiek. Studio Makkink & Bey en Dirk Osinga (do|ob) waren curator van de tentoonstelling op de 8e verdieping van het Veemgebouw in Eindhoven.

Making School
De expositie bestond uit een landschap van tafels waar het publiek kon kijken, maar ook kon aanschuiven bij de dertien onderzoeksprojecten die door het Stimuleringsfonds zijn ondersteund. Video’s, maquettes, publicaties, online platforms en producten toonden de resultaten van de onderzoeken. Het project De Ambachtsschool Revisited presenteerde bijvoorbeeld drie cases waarmee de initiatiefnemers pleiten voor een ambachtsschool die in direct contact staat met het beroepenveld, zoals een school gekoppeld aan een zorgtehuis. Een aantal andere projecten richtten zich juist meer op het interieur van de school, zoals Je Eigen Gang Gaan. De initiatiefnemers van dit project dagen leerlingen uit zelf na te denken over de inrichting van hun directe leeromgeving. De flexibele meubels die hier het resultaat van zijn zorgen dat een statisch schoolgebouw toch kan meebewegen met toekomstige ontwikkelingen.

Ontmoetingen tussen onderwijs en ontwerpveld
Het Stimuleringsfonds nodigde tijdens de Dutch Design Week leraren, leerlingen, onderwijsinstellingen, beleidsmakers, lokale overheden en bedrijven uit, met als doel inspirerende ontmoetingen met het ontwerpveld tot stand te brengen.

Dit was het programma:

zaterdag 22 oktober - Samenscholing
Docenten, schoolleiders, masterstudenten, architecten en pedagogen reisden een week lang dwars door Europa om antwoord te vinden op de vraag ‘Wat is een school?’. Op 22 oktober delen zij hun ervaringen.

maandag 24 oktober - School Excursie
Een excursie over het veranderend beroepenveld en de betekenis hiervan voor het jongeren beroepsonderwijs.

dinsdag 25 oktober - School Lunch
Kunstenaars en ontwerpers bereiden 'food for thought' en inspireren zo om op een andere manier na te denken over de beroepen van de toekomst en de innovatie van voedselbereiding.

dinsdag 25 oktober - Zorg School
In deze workshop gaan docenten, onderwijsdeskundigen uit het praktijkonderwijs en zorgprofessionals aan de slag met een toolkit voor hybride onderwijs.

woensdag 26 oktober - School College
Een bijeenkomst over de emancipatie van de MBO leerling, met inspirational talk door kunstenaar en ontwerper Thomas Thwaites, alias 'GoatMan'.

donderdag 27 oktober - Open School
Studenten en docenten van het SintLucas buigen zich samen met kunstenaars en ontwerpers over de vraag hoe je een leeromgeving kunt ontwerpen waarin standaard patronen, gedrag en houding worden doorbroken.

vrijdag 28 oktober - School Workshop
Docenten en leerlingen gaan samen actief aan de slag en bouwen aan eigen apparatuur om het makersonderwijs mee te verrijken.

zaterdag 29 oktober - School Tijd
Een verkenning van het thema tijd onder leiding van Maarten Baas. Centraal staan de vrije ruimte op school en de buitenschoolse activiteiten.

Programma Onderwijsomgeving
Met deze expositie presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de resultaten uit het programma Onderwijsomgeving. Dit programma richt zich op het verbeteren van de onderwijsomgeving door de inzet van ontwerpers uit de gehele breedte van de creatieve industrie. Het Stimuleringsfonds voert het programma Onderwijsomgeving uit in opdracht van OCW, als onderdeel van de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het fonds deelt de kennis uit het programma ook via stimuleringsfonds.nl/onderwijs.

Stimuleringsfonds @ DDW16: expo & events
Tijdens de Dutch Design Week 2016 toonde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het werk van 34 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. Bovendien nam het fonds bezoekers mee in de zoektocht naar de rol van ontwerpers in het verbeteren van de onderwijs- en zorgomgeving, met de tentoonstellingen Making School en Intensive Care. De drie tentoonstellingen en diverse events waren van 22 t/m 30 oktober te vinden op de 8e verdieping van het Veemgebouw. Lees hier meer.

gerelateerd:

x
schoolgebouwen
x
makersonderwijs
x
onderwijsconcepten
x
professionalisering docenten
kb5MVH4934kopieweb_th.jpg

School College op Dutch Design Week

De emancipatie van de MBO leerling stond centraal in het [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_college/ School College], dat het Stimuleringsfonds organiseerde tijdens de Dutch Design Week.... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
budafabriekweb_th.jpg

Vijf modellen voor een nieuwe ambachtsschool

Het ambacht mag de laatste jaren in creatieve kringen steeds meer aandacht krijgen, voor een grotere toestroom naar het ambachtsonderwijs heeft dat niet gezorgd. Sterker nog, het MBO kampt met dalende... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
hmcworkshop15web_th.jpg

Je eigen gang gaan: Leerlingen bouwen mee aan flexibele school

Leerlingen van het Vathorst College in Amersfoort en het Hout en Meubileringscollege in Amsterdam werken samen met twee ontwerpers aan flexibele units die hun schoolgebouw laten meebewegen met de tijd... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
22124232258279d89c48eoweb_th.jpg

Docenten in de rol van leerling

Als docent net zo vrij als een leerling aan de slag met ‘maken’? Met alle nieuwe technieken van nu. In de herfstvakantie van 2015 deden 33 docenten mee aan het Teacher Maker Camp in de Waag. ... meer >
makersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
x11web1_th.jpg

Creatieve werkplaats als leeromgeving

X11 – een VMBO en HAVO school voor media en vormgeving in Utrecht - voert in samenwerking met Studio Makkink&Bey een ontwerpend onderzoek uit met als doel het ontwikkelen van een actieve leergemeens... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
pixel1web_th.jpg

School Around: Pencil vs pixel, het lokaal van de toekomst

Designonderzoek test de toekomst van het klaslokaal. Hoe ziet de onderwijsomgeving van de toekomst er uit, nu technologische ontwikkelingen elkaar zo rap opvolgen? Pencil vs Pixel geeft een alternatie... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
CHK9811web_th.jpg

De Stad als Onderwijsomgeving

Hoe ziet het middelbaar beroepsonderwijs van de toekomst eruit en welke ruimtelijke vertalingen dienen hiervoor te worden gemaakt? Welke kansen biedt de stad bij deze onderwijsvernieuwing? Deze vragen... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
schoolaroundlarge899341_th.jpg

School Around: School around gaat van start!

Op 21 mei 2015 is School Around officieel van start gegaan met project Pencil vs. Pixel. Tweedejaars mbo-studenten krijgen de komende twee maanden les in een speciaal ontworpen klaslokaal en maken geb... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic_th.jpg

Over Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
flextestrocmaquette2web_th.jpg

Verbindingen tussen onderwijs, praktijk en maatschappij

Ivo Dassen, hoofd huisvesting van het CITAVERDE College, windt er geen doekjes om. Volgens hem is het gebouw in Roermond dat is voorgedragen als casus voor de [http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
jeeigenganggaan_th.jpg

Gebruikers als goede raadgever

Het Drenthe College, waaraan Pia Niemeijer als adviseur Practoraat Zorg & (Sensor) Technologie is verbonden, staat bekend als een onderwijsinstelling die al ver gevorderd is met denken over de vraag h... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
bekendmakingselectieinterdisciplinairele_th.jpg

Selectie Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving

Met de Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving riep het Stimuleringsfonds (interieur)-architecten, (interaction) designers en (digitale) makers op om samen met vier mbo-instellingen de ontwerpo... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
chk1031_th.jpg

Terugblik symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018

Op donderdag 31 mei vond in Villa Jongerius in Utrecht het door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie georganiseerde symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018 plaats. Als onderdeel van het ontwi... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
006representatieveafbeelding_th.jpg

Frysklab | Bibliotheekservice Fryslan

[b]Via het project FryskLab geven drie provinciale samenwerkingspartners, Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, gezamenlijk invulling aan het concept... meer >
makersonderwijsonderwijsconcepten
kb5MVH7352kopie_th.jpg

School Workshop op Dutch Design Week

In [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_workshop/ School Workshop] bouwden leerlingen onder leiding van ontwerper Daniel de Bruin robots die hun leven kunnen helpen. Door zo snel mogelijk ... meer >
makersonderwijsprofessionalisering docenten
playgroubds1web_th.jpg

Playgrounds: De creatieve werkplaats als leerplaats

In het project Playgrounds bezoeken docenten en leerlingen creatieve werkplaatsen in de buurt van de school. Daar ervaren ze in workshops het creatieve maakproces. Om die ervaring vervolgens te vertal... meer >
makersonderwijsprofessionalisering docenten
placeholder.gif

Oproep aan mbo-instellingen | Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken onderwijsinstellingen samen met ontwerpers aan huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. In de zomer van 2017 riep het... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi_th.jpg

Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving_th.jpg

Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
openkaartatelierproenicsadviseursweb_th.jpg

Selectie Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

Met de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving nodigden het Stimuleringsfonds en de MBO Raad stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit voorstellen in te dienen gericht... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
loader