stimuleringsfonds creatieve industrie
006representatieveafbeelding.jpg

FLEX TEST ROC van start!

14 oktober 2015
Een hybride leer-werk landschap voor Amsterdam. Hoe kunnen hybride leeromgevingen bijdragen aan meer flexibiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam, als antwoord op de dynamiek van economie en maatschappij? En welke ruimtelijke opgaven en kansen ontstaan daardoor?
Beroepsonderwijs lijkt in veel verschillende gebouwen plaats te kunnen vinden, maar hoe bepaal je nu of een gebouw flexibel is? Korte termijn flexibiliteit is in veel gebouwen wel aanwezig (verplaatsen wanden gedurende het jaar), maar middellange termijn veranderingen in opleidingen en infrastructuur zijn veel moeilijker op te vangen. Deze veranderingen zijn in te passen indien het gebouwtype makkelijk ander programma in zich kan opnemen of afstoten, zonder grote aanpassingen. Programma dat goed past bij de opleidingen in het gebouw. Dit zou je gebouwflexibiliteit kunnen noemen. Daarnaast is echter vooral de flexibiliteit van het gehele systeem van belang. Niet elk gebouw hoeft flexibel te zijn, als het gehele systeem van kleine en grote gebouwen de veranderingen op een goede manier maar kunnen opvangen. Het bedrijfsleven speelt daarin een cruciale rol. De sleutel voor flexibiliteit, maar ook voor nieuwe leervormen, lijkt te zitten in het dichterbij bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven. Het beroepsonderwijs in Amsterdam zou baat hebben bij een combinatie van een vaste kern van ‘onderwijsgebouwen’ en een flexibele schil van (tijdelijke) hybride leeromgevingen, die zich veel dichter bij de economie en werkgelegenheid bevinden, en ook mee kunnen bewegen met de dynamiek van de economie.

Analyse
Het is van belang om alle locaties van ROC/MBO in Amsterdam te analyseren op locatie, gebouw en gebruik. In de startfase (februari – juni 2015) is dit voor alle locaties op een grove wijze (quickscan) gedaan. In het vervolg onderzoek zal dit uitgebreider gebeuren. Flex Test ROC gebruikt hiervoor zoveel mogelijk open data, beschikbare informatie van ROC instellingen en zal korte interviews doen met studenten, docenten en facilitair managers.
Hybride leeromgevingen
In samenwerking met ROCTOP en/of ROCvA en bedrijfsleven wordt inzichtelijk gemaakt wat nieuwe kansrijke hybride leeromgevingen zijn, gedacht vanuit de verschillende opleidingen en toekomstige trends. Door middel van open data van de gemeente Amsterdam wordt er inzicht verkregen waar de stedelijke economieën zijn, waar nieuwe leeromgevingen zich zouden kunnen bevinden en welke ruimtelijke condities daarvoor belangrijk zijn (ten aanzien van locatie, gebouw, gebruik). Hiervoor wordt informatie gebruikt over verschillende bedrijfstakken, bereikbaarheid, openbaarheid en leegstand in Amsterdam. Ter inspiratie worden bestaande hybride leeromgevingen in binnen- en buitenland bestudeerd (best practices)

Uitwerking
In samenwerking met ROC TOP en/of ROCvA zal minimaal één casus concreet uitwerkt en uitgevoerd worden. Bij deze casus worden studenten en docenten betrokken en wordt daarmee zelf een hybride leeromgeving. Dit kan een bestaand ROC gebouw zijn, waar FLEX TEST ROC een ruimtelijke interventie doet of een nieuwe (tijdelijke) hybride leeromgeving midden in de stad creëert. Deze casus moet maximaal publiciteit organiseren, onder andere door social media en het inzetten van het netwerk van de studenten.

Het ontwerpend onderzoek moet uiteindelijk leiden tot antwoorden op de probleemstelling en subvragen. De scenario’s op stadsniveau en uitwerkingen van gebouwtypologieën dienen als inspiratie. Hieruit moeten de bouwstenen worden gedestilleerd voor nieuwe, hybride leeromgevingen in bestaande ROC-gebouwen en nieuwe kansrijke locaties.
Het geeft voor ROC’s, bedrijfsleven en overheden inzicht hoe we kunnen ontwerpen aan toekomstvaste huisvesting van middelbaar beroepsonderwijs.

gerelateerd:

x
schoolgebouwen
pixel1web_th.jpg

School Around: Pencil vs pixel, het lokaal van de toekomst

Designonderzoek test de toekomst van het klaslokaal. Hoe ziet de onderwijsomgeving van de toekomst er uit, nu technologische ontwikkelingen elkaar zo rap opvolgen? Pencil vs Pixel geeft een alternatie... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
CHK9811web_th.jpg

De Stad als Onderwijsomgeving

Hoe ziet het middelbaar beroepsonderwijs van de toekomst eruit en welke ruimtelijke vertalingen dienen hiervoor te worden gemaakt? Welke kansen biedt de stad bij deze onderwijsvernieuwing? Deze vragen... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
MakingSchoolwebsite_th.jpg

Making School op Dutch Design Week

De expositie Making School onderzocht de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leer... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
kb5MVH4934kopieweb_th.jpg

School College op Dutch Design Week

De emancipatie van de MBO leerling stond centraal in het [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_college/ School College], dat het Stimuleringsfonds organiseerde tijdens de Dutch Design Week.... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
schoolaroundlarge899341_th.jpg

School Around: School around gaat van start!

Op 21 mei 2015 is School Around officieel van start gegaan met project Pencil vs. Pixel. Tweedejaars mbo-studenten krijgen de komende twee maanden les in een speciaal ontworpen klaslokaal en maken geb... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic_th.jpg

Over Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
flextestrocmaquette2web_th.jpg

Verbindingen tussen onderwijs, praktijk en maatschappij

Ivo Dassen, hoofd huisvesting van het CITAVERDE College, windt er geen doekjes om. Volgens hem is het gebouw in Roermond dat is voorgedragen als casus voor de [http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
jeeigenganggaan_th.jpg

Gebruikers als goede raadgever

Het Drenthe College, waaraan Pia Niemeijer als adviseur Practoraat Zorg & (Sensor) Technologie is verbonden, staat bekend als een onderwijsinstelling die al ver gevorderd is met denken over de vraag h... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
budafabriekweb_th.jpg

Vijf modellen voor een nieuwe ambachtsschool

Het ambacht mag de laatste jaren in creatieve kringen steeds meer aandacht krijgen, voor een grotere toestroom naar het ambachtsonderwijs heeft dat niet gezorgd. Sterker nog, het MBO kampt met dalende... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
bekendmakingselectieinterdisciplinairele_th.jpg

Selectie Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving

Met de Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving riep het Stimuleringsfonds (interieur)-architecten, (interaction) designers en (digitale) makers op om samen met vier mbo-instellingen de ontwerpo... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
hmcworkshop15web_th.jpg

Je eigen gang gaan: Leerlingen bouwen mee aan flexibele school

Leerlingen van het Vathorst College in Amersfoort en het Hout en Meubileringscollege in Amsterdam werken samen met twee ontwerpers aan flexibele units die hun schoolgebouw laten meebewegen met de tijd... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
websitelvdt_th.jpg

31 mei: symposium Leeromgeving van de toekomst 2018

Op donderdag 31 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Utrecht het symposium Leeromgeving van de toekomst 2018. Tijdens deze middag delen de teams van twaalf ondersteunde onderzo... meer >
schoolgebouwen
chk1031_th.jpg

Terugblik symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018

Op donderdag 31 mei vond in Villa Jongerius in Utrecht het door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie georganiseerde symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018 plaats. Als onderdeel van het ontwi... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
standpunt3hal_th.jpg

Ruimtelijke strategieën voor een zelfbewust beroepsonderwijs | Arconiko

[b]Arconiko wil aantonen dat een goede ruimtelijke opzet en organisatie een essentiële rol speelt bij het vergroten van het zelfbewustzijn van het beroepsonderwijs, zowel voor de sector als voor de i... meer >
schoolgebouwen
placeholder.gif

Oproep aan mbo-instellingen | Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken onderwijsinstellingen samen met ontwerpers aan huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. In de zomer van 2017 riep het... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
flextestroccsweb_th.jpg

FLEX TEST ROC | een update

Grote onderwijsgebouwen, die in de jaren 90 bijna allemaal verplaatst zijn van de binnenstad naar de rand van de stad, voldoen vaak niet meer. De ontwikkeling van het onderwijs gaat een stuk sneller d... meer >
schoolgebouwenstedenbouw
kb5mvh7633kopie_th.jpg

Terugblik conferentie Leeromgeving van de toekomst

Op 15 juni 2017 organiseerde het Stimuleringsfonds samen met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs een conferentie over de leeromgeving van de toekomst. Minister Jet Bussemaker open... meer >
schoolgebouwen
zbsdef_th.jpg

De zelfbewuste school

'Het beroepsonderwijs heeft een laag zelfbewustzijn, ondanks dat er de laatste jaren een voorzichtige waardering zichtbaar wordt', stelt Arconiko in de inleiding van het onderzoek De Zelfbewuste Schoo... meer >
schoolgebouwen
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi_th.jpg

Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving_th.jpg

Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
loader