stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met het programma Onderwijsomgeving beoogt het Stimuleringsfonds door de inzet van ontwerpers nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren. Het fonds zette hiertoe twee Open Oproepen uit, de Open Oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners (april 2014) en de Open Oproep Onderwijsomgeving (september 2014). Hieruit kwamen in totaal veertien projecten voort op het raakvlak van onderwijs en ontwerp.

22124232258279d89c48eoweb.jpg

Docenten in de rol van leerling

Als docent net zo vrij als een leerling aan de slag met ‘maken’? Met alle nieuwe technieken van nu. In de herfstvakantie van 2015 deden 33 docenten mee aan het Teacher Maker Camp in de Waag.
Ieder kind zou de kans moeten krijgen om uitvinder te worden, volgens de Amerikaanse inspirator voor het Teacher Maker Camp Seymour Papert. Hij is ervan overtuigd dat het aan de docent is om die condities te creëren, in plaats van kant en klare kennis aan te bieden. Maar als dat het geval is, zouden docenten dan niet zelf eerst de kans moeten krijgen om met alle nieuwe technieken van de 21ste eeuw te werken? En ervaren wat het is om maker te zijn. Met de gedachte dat het best een uitdaging zal zijn voor docenten om hun pet van leraar af te zetten, en net als leerlingen opnieuw echt te leren, ontstond het idee van een Teacher Maker Camp. Dit najaar werd dat door het Creative Learning Lab van Waag Society, The Learning Lab en de Balie georganiseerd.
Snelkookpan

‘Het Teacher Maker Camp is een vierdaags snelkookpan voor maker-onderwijs voor docenten,’ vertelt Karien Vermeulen, hoofd programma van het Creative Learning Lab van de Waag. ‘Tijdens dit kamp krijgen leraren de kans zich onder te dompelen in de wereld van maken en te experimenteren met digitale maaktechnieken als 3D-printen, lasersnijden, robotica en programmeren.’ Bij maker-onderwijs leer je door te maken. Het gaat om het stimuleren van hoofd, handen en hart. Door op een laagdrempelige manier te ontwerpen én te maken ontstaat er een verbinding tussen creativiteit en technologie waardoor je je beter kan ontwikkelen.

Verbluffende resultaten
In de herfstvakantie deden 33 docenten uit primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo mee aan het Teacher Maker Camp. Ongeacht hun achtergrond of het schoolniveau waar ze aan zijn verbonden, werden ze uitgedaagd om zich open te stellen, uit hun comfortzone te stappen en te experimenteren. ‘En dat hebben ze gedaan,’ aldus Karien. Op de grote lichte zolder in de Waag waren materialen als kunststof, hout, leer en papier ruim beschikbaar. Er stonden computers, 3D-printers, lasersnijders en er lag divers gereedschap. Met inspirerende sprekers en begeleiders én genoeg tijd voor deelnemers om aan hun eigen projecten te werken. Het leidde tot verbluffende resultaten: een ontdekdoos voor zintuiglijk leren, een interactief lichtbloemenveldje, interactieve wearables en poëtisch draaiende lampen. Vier leerkrachten bedachten een decibelmeter die hun klas helpt op een leuke manier stil te worden als het volume te hoog wordt.

222510776416c3f3099a6oweb.jpg
Speeltuin in je klas

Het leidde ook tot grote inzichten, waarvan de belangrijkste ‘maken is trial and error’ en ‘je kunt ook een speeltuin in je klas creëren’. Een van de docenten begreep dat ze opdrachten nu veel opener kon laten dan voorheen. Een andere docent besefte dat het proces belangrijker is dan het resultaat. Wanneer is het Teacher Maker Camp geslaagd volgens de organisatoren? Karien: ‘Wat ik vooral hoop is dat de leraren op een nieuwe manier naar hun eigen onderwijspraktijk gaan kijken. Dat ze hier iets uithalen en daarmee in de klas aan de slag gaan.’ Zo zijn de halfuur challenges die docenten tijdens het kamp doen ook handig naar de lespraktijk te vertalen. ‘In een half uur een prototype maken. Of eerst iets met Lego bouwen. Dat is handig om andere dingen bij kinderen aan te boren.’ Meerdere docenten geven de feedback in hun eigen onderwijs verder te willen gaan met maker-onderwijs.

Lees hier meer over de ervaringen van de deelnemers.

Digitaal cookbook
De ervaringen met het Teacher Maker Camp worden in 2016 verder uitgedragen. Karien zal dat doen op conferenties in Boedapest en Kopenhagen. Ook is er een ‘Cookbook’ gemaakt met daarin de recepten hoe een Teacher Maker Camp te organiseren. Alle Fablabs in de wereld ontvangen het boek digitaal en het kan hier worden gedownload.
11 Februari 2016 is er een terugkomavond in de Balie. Voor de deelnemende docenten, en voor andere geïnteresseerden, zoals schoolbesturen. Karien: ‘En we gaan het Teacher Maker Camp zeker opnieuw organiseren. De docenten zijn zo enthousiast.’

Gepubliceerd: 15 januari 2015

22311974195578150ec08oweb.jpg

gerelateerd:

x
makersonderwijs
x
professionalisering docenten
x
onderwijsconcepten
MakingSchoolwebsite_th.jpg

Making School op Dutch Design Week

De expositie Making School onderzocht de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leer... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
kb5MVH4934kopieweb_th.jpg

School College op Dutch Design Week

De emancipatie van de MBO leerling stond centraal in het [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_college/ School College], dat het Stimuleringsfonds organiseerde tijdens de Dutch Design Week.... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
budafabriekweb_th.jpg

Vijf modellen voor een nieuwe ambachtsschool

Het ambacht mag de laatste jaren in creatieve kringen steeds meer aandacht krijgen, voor een grotere toestroom naar het ambachtsonderwijs heeft dat niet gezorgd. Sterker nog, het MBO kampt met dalende... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
hmcworkshop15web_th.jpg

Je eigen gang gaan: Leerlingen bouwen mee aan flexibele school

Leerlingen van het Vathorst College in Amersfoort en het Hout en Meubileringscollege in Amsterdam werken samen met twee ontwerpers aan flexibele units die hun schoolgebouw laten meebewegen met de tijd... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
006representatieveafbeelding_th.jpg

Frysklab | Bibliotheekservice Fryslan

[b]Via het project FryskLab geven drie provinciale samenwerkingspartners, Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, gezamenlijk invulling aan het concept... meer >
makersonderwijsonderwijsconcepten
playgroubds1web_th.jpg

Playgrounds: De creatieve werkplaats als leerplaats

In het project Playgrounds bezoeken docenten en leerlingen creatieve werkplaatsen in de buurt van de school. Daar ervaren ze in workshops het creatieve maakproces. Om die ervaring vervolgens te vertal... meer >
makersonderwijsprofessionalisering docenten
kb5MVH7352kopie_th.jpg

School Workshop op Dutch Design Week

In [http://stimuleringsfonds.nl/nl/onderwijs/school_workshop/ School Workshop] bouwden leerlingen onder leiding van ontwerper Daniel de Bruin robots die hun leven kunnen helpen. Door zo snel mogelijk ... meer >
makersonderwijsprofessionalisering docenten
socialweb1_th.jpg

De creatieve werkplaats als sociale leeromgeving

Social label ontwerpt arbeid. In samenwerking met ontwerpers en begeleiders van werkplaatsen ontwikkelt Social label een design-productlijn op maat om mensen op te leiden in vakmanschap. Zo kunnen men... meer >
makersonderwijsonderwijsconcepten
x11web1_th.jpg

Creatieve werkplaats als leeromgeving

X11 – een VMBO en HAVO school voor media en vormgeving in Utrecht - voert in samenwerking met Studio Makkink&Bey een ontwerpend onderzoek uit met als doel het ontwikkelen van een actieve leergemeens... meer >
schoolgebouwenmakersonderwijsonderwijsconcepten
pixel1web_th.jpg

School Around: Pencil vs pixel, het lokaal van de toekomst

Designonderzoek test de toekomst van het klaslokaal. Hoe ziet de onderwijsomgeving van de toekomst er uit, nu technologische ontwikkelingen elkaar zo rap opvolgen? Pencil vs Pixel geeft een alternatie... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
playground_th.jpg

Docenten op zoek naar inspirerende gespreksvormen

In Building Conversation onderzoeken docenten verschillende gespreksvormen met het oog op innovatie in de eigen lespraktijk. Het gesprek staat centraal. Maar ook wat het betekent om deel te nemen aan ... meer >
professionalisering docenten
CHK9811web_th.jpg

De Stad als Onderwijsomgeving

Hoe ziet het middelbaar beroepsonderwijs van de toekomst eruit en welke ruimtelijke vertalingen dienen hiervoor te worden gemaakt? Welke kansen biedt de stad bij deze onderwijsvernieuwing? Deze vragen... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
schoolaroundlarge899341_th.jpg

School Around: School around gaat van start!

Op 21 mei 2015 is School Around officieel van start gegaan met project Pencil vs. Pixel. Tweedejaars mbo-studenten krijgen de komende twee maanden les in een speciaal ontworpen klaslokaal en maken geb... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
kb5MVH3533kopie_th.jpg

School Lunch op Dutch Design Week

Verdroging, verzuring, ondervoeding en overvoeding, verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering… woorden die naar boven komen als we het hebben over de manier waarop ons eten nu geproduceerd en g... meer >
onderwijsconcepten
hackthebrain2web_th.jpg

Hack the Brain: Hack the brain for Education van start!

Na een succesvolle eerste editie van Hack the Brain in 2014, komt Waag Society dit jaar met een tweede editie: Hack the Brain for Education. Met een 3-daagse hackaton, publiek debat en een publicatie ... meer >
makersonderwijs
IMG3849kl_th.jpg

Mediawerf | The Patching Zone ism Zadkine

The Patching Zone heeft in samenwerking met regionaal opleidingencentrum Zadkine een mediawerf opgezet. De mediawerf is een werkplaats voor het techniekcluster van Zadkine, waarvan de opleiding Human ... meer >
onderwijsconcepten
beeldweb_th.jpg

De beste brain hacks voor het onderwijs

In juni 2015 kwamen neurowetenschappers, (software)ontwikkelaars en onderwijsprofessionals bijeen in Amsterdam voor de bijeenkomst Hack the Brain for Education. Zes interdisciplinaire teams werkten dr... meer >
makersonderwijs
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic_th.jpg

Over Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
flextestrocmaquette2web_th.jpg

Verbindingen tussen onderwijs, praktijk en maatschappij

Ivo Dassen, hoofd huisvesting van het CITAVERDE College, windt er geen doekjes om. Volgens hem is het gebouw in Roermond dat is voorgedragen als casus voor de [http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
jeeigenganggaan_th.jpg

Gebruikers als goede raadgever

Het Drenthe College, waaraan Pia Niemeijer als adviseur Practoraat Zorg & (Sensor) Technologie is verbonden, staat bekend als een onderwijsinstelling die al ver gevorderd is met denken over de vraag h... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
loader