stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Dit project werd ondersteund vanuit de Open Oproep De Interdisciplinaire leeromgeving, als onderdeel van het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst.

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

scaldavervolg.jpg

De student aan het roer

10 juni 2018
Architect Yukiko Nezu (urbanberry) en interactie ontwerper Keimpe de Heer (SETUP) startten in april 2018 met de ontwerpopgave voor een innovatie lab voor docenten en studenten ICT en Techniek bij het van het Scalda College in Vlissingen.
Voor de tweede fase is het ontwerpteam uitgebreid met interieurarchitect Lonneke Reijalt (Plus3), die eerder het onderzoek naar de interdisciplinaire leeromgeving bij ROC Midden Nederland uitvoerde. Door verschillende ontwerpsessies met alle stakeholders in het ecosysteem rond de school willen de drie ontwerpers een gedeeld eigenaarschap creƫren voor alle partijen die binnen Scalda aan het bouwen van de interdisciplinaire leeromgeving verbonden zijn. Deze sessies vormen de eerste fase van het vervolgonderzoek met het doel een gezamenlijke visie te ontwikkelen. De gezamenlijke visie komt in een tweede fase tot een masterplan, waarin de gebouwenorganisatie en de koppeling aan de beroepspraktijk worden uitgewerkt aan de hand van het concept 'school als festival'. De derde fase van het ontwerpend onderzoek richt zich op een ruimtelijk ontwerp, dat vanuit de resultaten van de eerste twee fasen een specifieke ruimtelijke vertaling biedt. De studenten zullen deze fase worden betrokken om een gedeelte van de elementen mee te ontwerpen en te produceren. De drie ontwerpers voeren samen de ontwerpsessies uit, waarbij elk ontwerper de leiding overneemt over een van de drie fases van het onderzoek.
beeld3.jpg
verslag

Lees hier de eindverantwoording van het onderzoek 'De interdisciplinaire leeromgeving':