stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Dit voorstel werd geselecteerd in de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving, als onderdeel van het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst.

agoraalsbasis.jpg

De Agora in praktijk

10 juni 2018
Anne Makkink (architect en stadmaker), Alex van de Beld (architect) en Ronald van Asselt (vastgoed strateeg) onderzoeken samen met het Friesland College het 'Agora model' van René Gude als basis voor een flexibele leeromgeving.
Een eerste onderzoek resulteerde in een 'Agora-model' voor het vastgoed van het Friesland College in Leeuwarden en Heerenveen. Het Agora-model bleek de mogelijkheid te bieden om verschillende ambities van het Friesland College te verbinden. Vervolgens verkent het ontwerpteam verdergaand of het Agora-model de juiste koers biedt voor een vastgoedstrategie van het Friesland College. Een vastgoedstrategie voor het Friesland College dient ruimte te bieden aan de volgende vier ambities: sociale verbinding met buurt en stad, fysieke relaties intern en extern, toekomstbestendigheid van het onderwijs, en sociale, economische en ecologische duurzaamheid (global goals). De resultaten van het onderzoek informeren een lange termijn vastgoedstrategie voor alle lagen van het Friesland College, die aan deze vier ambities voldoet.
agora.jpg
Beeld: HET AGORAMODEL, René Gude

verslag
Lees hier de eindverantwoording van het onderzoek 'Je Eigen Ding Doen':