stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Dit project werd geselecteerd vanuit de Open Oproep De Interdisciplinaire leeromgeving als onderdeel van ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst.


Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

practoraatzorg.jpg

Collectief leren en ontwikkelen

10 juni 2018
Architect Caro van Dijk (Caro van Dijk architecten) en digitaal ontwerper Frank-Jan van Lunteren (SETUP) voeren samen een ruimtelijke verkenning uit naar het collectief leren en ontwikkelen binnen het practoraat Zorg- & (Sensor)technologie van Drenthe College, een onderzoeks- en opleidingscentrum dat zich richt op technologische toepassingen in de zorg.
Hierbij staat het practoraat als netwerk van verschillende partijen (opleidingen, zorginstellingen, bedrijven) en locaties centraal. Het ontwerpteam richt zich op de behoefte van de school voor verschillende scenario's voor een centrale plek waar alle stakeholders samenkomen. Vervolgens richt het ontwerpteam haar aandacht op het vergroten van de betrokkenheid van studenten bij de leeromgeving. Het team wil daartoe samen met het practoraat een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen: studenten werken in een keuzemodule aan verschillende activiteiten, die ze grotendeels zelf ontwerpen en organiseren. De design thinking-methodiek wordt ingezet om studenten deels zelf het onderwijs te laten ontwerpen. Daarbij heeft de student tevens regie over de eigen ruimte waarin de activiteiten plaatsvinden. Zo worden de studenten uitgedaagd het curriculum en de onderwijsomgeving zelf vorm te geven met als doel een hybride leeromgeving te creƫren, passend bij hun interesse. Deze hybride leeromgeving zal in de vorm van een nieuw hoofdkwartier op een van de locaties worden realiseert, analyseert en evalueert om tot een typologie te komen, die ook op de overige locaties werkt.
drenthevervolg.jpg
verslag

Lees hier de eindverantwoording van het onderzoek 'DC Care Lab. De Interdisciplinaire leeromgeving':