stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Dit project werd geselecteerd vanuit de Open Oproep De Interdisciplinaire leeromgeving, als onderdeel van het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst.


Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

albedavervolg.jpg

Albeda innovation mindset

10 juni 2018
Interactie ontwerper Jeffrey Braun (Afdeling Buitengewone Zaken) en ruimtelijk ontwerper Joost Dingemans (Staalslagerij) zijn bij het Albeda in Rotterdam met de ontwerpopgave voor een 'innovation playground' voor docenten en studenten aan de slag gegaan.
Het ontwerpteam constateert dat innovatie verder gaat dan alleen het gebruik van nieuwe 'technologische snufjes'. De gewenste innovatie vraagt meer om een bepaalde manier van werken. Om tot deze nieuwe manier van werken te komen is volgens het team een innovatieve mindset bij docenten nodig én een duidelijk herkenbare en flexibele ruimte. Het team stelt voor om samen met het Albeda design sprints te doorlopen met als doel een breed gedragen 'Albeda Innovatie Mindset' (AIM) aan te wakkeren. Daarnaast zal er een 'experimenten-zone' gecreëerd worden: een zichtbare plek voor Albeda waar innovatie en experiment centraal staan en fouten mogen worden gemaakt. Een plek die bovendien flexibel is en overal kan worden opgebouwd. Bestaande innovatietrajecten van Albeda leggen de basis voor gebruik en programmering van de 'experimenten-zone'. Docenten en studenten die aan de innovatietrajecten zijn verbonden dragen activiteiten aan. Aanvullend op de experimenten-zone vormt een kennisbank een belangrijke tool voor de bestendigheid en overdracht van innovatie, opgedane kennis en interessante leervormen.
tostiloketalbeda.jpg
verslag

Lees hier de eindverantwoording van het onderzoek 'Albeda Innovation Mindset':