stimuleringsfonds creatieve industrie

Programma Internationalisering

1 januari 2013
Het Programma Internationalisering richt zich op de bevordering van de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector.
De creatieve industrie maakt deel uit van een internationale trend. Het aantal landen waar vraag is naar Nederlandse ontwerpers en makers neemt toe. Het is daarom van belang om de specifieke kracht van de Nederlandse creatieve industrie te profileren en te verbinden met een specifieke buitenlandse vraag. Met een jaarbudget van € 2 miljoen, beschikbaar gesteld door de ministeries van OCW en BZ, worden bijzondere projecten in de creatieve industrie – architectuur, vormgeving en e-cultuur, inclusief mode en artistieke games – geïnitieerd en/of ondersteund, die vanuit een culturele invalshoek een maatschappelijke of economische meerwaarde hebben. Via Open Oproepen worden belangstellenden geselecteerd voor deelname aan beurzen, festivals en manifestaties.

Rollen van het Stimuleringsfonds bij de uitvoering van het programma zijn: initiëren, agenderen, inhoudelijke en financiële ondersteuning, begeleiding en het bevorderen van het delen van kennis en ervaringen met publieke programma’s, workshops e.d. Tot het programma behoort de Deelregeling Internationalisering met vier subsidieronden per jaar.