stimuleringsfonds creatieve industrie
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png

Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2

27 november 2018
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclusieve samenlevingen. De open oproep nodigt culturele partijen uit om zich samen met een lokale partner te buigen over een actueel vraagstuk, observatie of ontwikkeling in Turkije, Rusland, Egypte of Marokko. In het project dient sprake te zijn van een gelijkwaardige samenwerking tussen partijen.
In de vier landen waar de open oproep zich op richt is sprake van snelle groei van steden waarbij nieuwe relaties ontstaan tussen straatcultuur, identiteit, openbare ruimte en de relatie tussen de stad en het platteland. Het toe-eigenen van de stad door verschillende partijen – grassroots en top-down, publiek en privaat, gevestigd en opkomend – gebeurt op verschillende manieren, zowel in het fysieke als virtuele domein. Ontwerpers worden gevraagd om actuele thema’s die zich verhouden tot de stad, haar omgeving en gebruikers te agenderen, te bevragen of oplossingen aan te dragen. Dit vraagt om cross-disciplinaire en contextgevoelige samenwerkingen op het snijvlak van cultuur, nieuwe media, technologie, ambacht, maatschappij en nieuwe economie.

samenwerking
Het projectteam (de Nederlandse en lokale partners) neemt een standpunt in ten opzichte van duurzame en inclusieve samenlevingen binnen het thema waar het project zich op richt. Het plan geeft inzicht in de manier waarop en waarom verschillende belanghebbenden bij het project worden betrokken. Projecten kunnen diverse vormen aannemen van artistiek, speculatief of ontwerpend onderzoek tot de implementatie van een pilot, interventie of campagne. Het perspectief van Turkse, Russische, Egyptische of Marokkaanse zijde is cruciaal en dient verankerd te zijn in het project.

focus
Dit is een vervolg op de eerste serie Open Oproepen gericht op deze vier landen die het Stimuleringsfonds eerder uitschreef. Na de bevindingen van de eerste serie open oproepen wordt nu nadrukkelijker opgeroepen tot projecten die zich verhouden tot de disciplines in de velden van vormgeving en digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

indienen
Indienen kan tot en met 21 januari 2019 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds.

meer weten?
Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.

gerelateerd:

x
sustainable cities & societies
bringiton95of193_th.jpg

6 sept: Spreekuur Deelregeling Internationalisering

Wilt u een aanvraag indienen voor de derde ronde van de Deelregeling Internationalisering en heeft u een concreet plan die u aan fondsmedewerkers wilt voorleggen? Meld u dan nu aan voor het Spreekuur ... meer >
stedenbouwarchitectuursustainable cities & societies
kastimuleringsfondsdag36201_th.jpg

22 sept: Meet-up Istanbul | Sustainable and Inclusive Cities through Design

Op zaterdag 22 september 2018 organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een meet-up in Istanbul rondom de geselecteerde projecten uit de Open Oproep Turkije #1. Eind 2018 werden Nederlands... meer >
stedenbouwarchitectuursustainable cities & societies
reneboerweb_th.jpg

Selectie Open Oproepen Internationalisering: Turkije, Rusland, Egypte en Marokko #1

In december vorig jaar publiceerde het Stimuleringsfonds [http://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/vier_open_oproepen_internationalisering/3900/ vier verschillende oproepen] waarin Nederlandse on... meer >
stedenbouwarchitectuursustainable cities & societies
006representatieveafbeeldingweb_th.jpg
column

Open Oproep Turkije: Cycling for a better city

‘LÜLEBURGAZ BISIKLETE BINIYOR – cycling for a better city’ is een geïntegreerde fietsstrategie en roadmap voor de stad Lüleburgaz, dat functioneert als een katalysator voor duurzame en inclus... meer >
006representatieveafbeeldingweb_th.jpg
column

Open Oproep Turkije: Izmir Metabolic Cycling Network (MCN)

‘Izmir Metabolic Cycling Network’ (IMCN) is een ontwerpend onderzoek van FABRICations (NL) en WRI Turkey Sustainable Cities (TR) waarin fietsen wordt gezien als een motor voor duurzame stedelijke ... meer >
006representatieveafbeeldingweb_th.jpg
column

Open Oproep Marokko: Affordable Housing Casablanca

Affordable Housing Casablanca onderzoekt oplossingen voor huisvesting van met name rurale migranten die zich in de buitenwijken van stad Casablanca vestigen. Op dit moment is de ‘informele’ woning... meer >
006representatieveafbeeldingweb_th.jpg
column

Open Oproep Turkije: Turkish and Dutch farming practices

'Turkish and Dutch farming practices' is een innovatief landbouwproject waarin landbouw, veeteelt, wetenschap, architectuur en kunst wordt geïntegreerd. Het project beoogt een nieuwe levendige en soc... meer >
006representatieveafbeeldingweb_th.jpg
column

Open Oproep Turkije: Toroslar Interactive CityLab

Play the City (NL) en de Faculteit Bouwkunde van de Universiteit Mersin (TR) introduceren een interactieve methode van stad maken en zetten het Toroslar Interactive Citylab op in de gemeente Toroslar ... meer >
006representatieveafbeeldingweb_th.jpg
column

Open Oproep Marokko: PLAY CITY

Network of Research & Architecture (NoRA) stelt dat verstedelijking in Rabat niet altijd samen gaat met de ontwikkeling van goed gebruikte openbare ruimtes. De publieke ruimtes die er zijn, zijn in ve... meer >
006representatieveafbeelding_th.jpg
column

Open Oproep Marokko: Learning from Tiznit

Learning from Tiznit, A Slow Approach to the Challenges of Urbanization in Morocco, concentreert zich op het oude stadscentrum, ofwel de medina van Tiznit. Slow Research Lab stelt dat deze stad in het... meer >
lltomskone_th.jpg
column

Open Oproep Rusland: LLTomsk One

In ‘LLT Tomsk One’ worden binnen de lokale context van het Living Laboratory Tomsk (LLT) oplossingen getest voor het verbeteren van het ontwerp en gebruik van de openbare ruimte. Tomsk ligt in het... meer >
prototypingfutureenergyweb_th.jpg
column

Open Oproep Rusland: Prototyping Future Energy

‘Prototyping Future Energy’ is een gezamenlijk onderzoek van het PHI Collective en National Research University en de Russische Higher School of Economics (HSE). Het project richt zich op een prot... meer >
svesmiholdingweb_th.jpg
column

Open Oproep Rusland: New Urban Media Centre in Yekaterinburg

In het project ‘New Urban Media Centre in Yekaterinburg: A Prototype for the Future Systemic Transformation’ ontwikkelen SVESMI office en Yes!Delft samen met de Municipal Association of Libraries ... meer >
schiemannweyersweb_th.jpg
column

Open Oproep Rusland: The ‘Samarsky Yard’ – Housing Heritage in the Post-Socialist City

In de postsocialistische stad Samara is slechts een kleine, geselecteerde groep burgers actief tegen de vernietiging van historische gebouwen en waarden in het stadscentrum. Jörn Schiemann en Otto We... meer >
reneboerweb_th.jpg
column

Open Oproep Egypte: Grounded Urban Practices

Non-Fiction (NL) en Cluster (EG) constateren dat zowel in Nederland als in Egypte een nieuwe ontwerppraktijken zijn ontstaan. Praktijken die stedelijke ontwikkeling anders benaderen dan de doorgaans d... meer >
ladahrsakweb_th.jpg
column

Open Oproep Egypte: Darb el Labana Lab

Bureau LADA (NL), LALA Studio (EG) en CILAS (EG) zetten het Darb el Labana Lab op dat zich richt op de historische wijk Darb el Labana in islamitisch Caïro. De wijk is rijk aan cultureel erfgoed, maa... meer >
maatworksweb_th.jpg
column

Open Oproep Egypte: Hope for Embaba

Hope for Embaba richt zich op de schaarse onbebouwde plots in het zeer dichtbebouwde Caïro. De plaats Embaba bevind zich in ‘Greater Caïro’ en bevat als een van de weinige wijken nog onbebouwde ... meer >
006representatieveafbeelding_th.jpg
column

Open Oproep Marokko: Sahrij

Volgens Sara Frikech bevindt Meknes zich op de rand van een transformatie. De stad zal worden omgebouwd tot een ‘Agropolis’ om buitenlandse investeringen aan te trekken. Bij de introductie van der... meer >
shiftworksweb_th.jpg
column

Open Oproep Egypte: Connecting Deltas

Connecting Deltas verbindt kennis en mensen rondom de risico's van leven met water in Egypte en Nederland. Aanleiding hiervoor is het overstromingsgevaar in Alexandrië en de delta’s in de omgeving ... meer >
kastimuleringsfondsdag4web_th.jpg

6 dec: Meet-up Turkije, Rusland, Egypte en Marokko

Interesse in een samenwerkingsproject in Turkije, Rusland, Egypte of Marokko? Kom naar onze meet-up op donderdag 6 december in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. Het Stimuleringsfonds heeft binnen het p... meer >
sustainable cities & societies
loader