stimuleringsfonds creatieve industrie
006representatieveafbeelding.jpg

Open Oproep Marokko: Sahrij

Regeling Internationalisering, Open oproep fase 1

Sara Frikech

€12.265
Volgens Sara Frikech bevindt Meknes zich op de rand van een transformatie. De stad zal worden omgebouwd tot een 'Agropolis' om buitenlandse investeringen aan te trekken. Bij de introductie van dergelijke industriële zones in andere gebieden in Marokko, volgde een snelle verstedelijking en uitbreiding van de stad. Hetzelfde wordt verwacht in Meknes. De stad is hier echter niet op voorbereid. Slecht ontworpen en overbevolkte buurten, resulteren in ruimtelijke segregatie en spanning tussen nieuwkomers en locals. Als Meknes zich wil voorbereiden op haar toekomst, moet de lokale bevolking toegang hebben tot informatie en de ruimte krijgen hun zorgen te kunnen uiten. Dit is een van de lessen van de vergeten waterrellen als gevolg van eerdere soortgelijke transformaties. 'SAHRIJ' heeft daarom tot doel haar bevindingen toegankelijk te maken door een set van culturele producties.
Het team zal in de startfase het aanwezige netwerk en strategieën van de bottom-up creatieve economie (Generatie 00) onderzoeken als middel om een breder, en met name jonger publiek, te betrekken. De initiatieven worden in kaart gebracht door middel van interviews om de sterktes van de verschillende projecten te herkennen en mogelijke koppelingen te vinden voor samenwerking met in Nederland gevestigde creatieven. Deze 'grassroot' organisaties zijn onder andere: Atelier de l'Observatoire, Le18, Think Tanger, Trankat en KIBRIT. Daarbij verzamelen ze archiefmateriaal en literatuur over de stad Meknes en het omliggende landelijke achterland. De visie voor de samenwerking is tweeledig: leren van elkaar en deze kennis uitwisselen. Generation 00 probeert in Marokko actief de eerdergenoemde kloof te dichten in een land met een nauwelijks aanwezige culturele infrastructuur. De uiteindelijke set van culturele producties zal in de vervolgfase uitgewerkt worden.