stimuleringsfonds creatieve industrie
006representatieveafbeelding.jpg

Open Oproep Marokko: Learning from Tiznit

Regeling Internationalisering, Open oproep fase 1

Slow Research Lab

€15.000
Learning from Tiznit, A Slow Approach to the Challenges of Urbanization in Morocco, concentreert zich op het oude stadscentrum, ofwel de medina van Tiznit. Slow Research Lab stelt dat deze stad in het zuiden van Marokko, zoals meer steden, kampt met de (te) snelle groei van de stad. Dit zorgt er mede voor dat authentieke betekenis en gebruik van publieke ruimtes verloren kan gaan. Het doel van dit project is om de kwaliteiten die openbare ruimtes kunnen bezitten weer te herstellen. De plekken moeten voldoen aan de behoefte van de huidige maatschappij zonder dat de traditie hiervan verloren gaat. Hierbij wordt gelet op ecologische duurzaamheid, sociale cohesie en culturele veerkracht. Slow Research Lab werkt met een team uit Nederland, vanuit landschapsarchitectuur, stedenbouw, vormgeving, materiaalinnovatie en 'synesthetisch' veldwerk, samen met de Marokkaanse architect Salima Naji. Naji is architect, sociaal antropoloog, gespecialiseerd in de lokale architectuur, kunst en cultuur van Zuid-Marokko. Deze kennis heeft ze toegepast bij een aantal restauratie- en rehabilitatieprojecten van architecturaal erfgoed-- inclusief ksours, kasbahs en collectieve graanschuren - met behulp van bio-sourced materialen en bouwtechnieken uit de regio. Naji en het team van Nederlandse ontwerpers werken samen vanuit een interdisciplinair 'Slow'-onderzoek aanpak. Dit behelst het verkennen van de wisselende maat en schaal van ruimtes, ruimtelijke karakteristieken, ritmes van sociale interactie, materialen en zintuiglijke aspecten. De makers stellen zich de vraag welke kwaliteiten van de publieke ruimte een gevoel van 'urban identity', 'place-ness' en 'belonging' kunnen herstellen. Er wordt een holistische benadering van de stad gehanteerd van het verleden, het heden en de toekomst. De startfase bestaat uit een onderzoeksreis om zo de Marokkaanse natuur- en stadslandschappen te ontdekken, absorberen, analyseren en samenwerkingen verkennen. Deze fase zal worden afgesloten in Nederland met een serie meetings om tot een plan van aanpak van de vervolgfase te komen. Het startonderzoek zal in de vervolgfase leiden tot verder onderzoek en interventies in de vorm van installaties of objecten.

Meer informatie over fase 3

Meer informatie over fase 2