stimuleringsfonds creatieve industrie

over

Van 5 t/m 9 augustus vond in Keulen de Gamescom plaats. Vanuit de Open Oproep Deelname Gamescom ondersteunde het Stimuleringsfonds 10 indiestudio's met een presentatie tijdens deze beurs in het Holland Paviljoen.

HPGamescom.jpg

Korte enquête DGA naar resultaten Gamescom

21 augustus 2015
Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 augustus 2015 werd het Holland paviljoen op de Gamescom voor de 5e keer opgebouwd. Het was opnieuw een succes:
Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 augustus 2015 werd het Holland paviljoen op de Gamescom voor de 5e keer opgebouwd. Het was opnieuw een succes: pers en bezoekers wisten het Holland Paviljoen te vinden en er vonden veel waardevolle ontmoetingen plaats, zowel in het open gedeelte van de stand als in de meeting ruimtes. De Dutch Games Association (DGA) was benieuwd naar de resultaten van het Holland paviljoen op zakelijk gebied en nam een korte enquête af bij de deelnemers.

Tekst: Dutch Games Association

Het Holland paviljoen, dit jaar een stand van 136 m2 groot in het B2B gedeelte van de Gamescom in Keulen, werd opnieuw georganiseerd door de DGA in samenwerking met Dutch Game Garden, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Control. De opzet van deze editie is vergelijkbaar met editie 2014: Nederlandse ontwikkelaars en publishers huurden eigen meeting ruimtes en advertentieruimte, daarnaast presenteerden 10 jonge ontwikkelaars hun innovatieve projecten met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het resultaat is een levendig paviljoen, dat inmiddels bekend staat om de mix van gerenommeerde Nederlandse bedrijven zoals BoosterMedia, Iceberg Interactive en Paladin Studios die zich naast de veelbelovende jonge ontwikkelaars presenteren. Op basis van de sfeer en een aantal informele gesprekken met de bedrijven blijkt dat de verhouding prijs/kwaliteit op het Holland paviljoen goed is. De DGA is van mening dat het bijna altijd mogelijk is om meer uit een investering te kunnen halen. Voor een inzicht in de resultaten en verbeterpunten ging de DGA daarom bij de deelnemers na wat zij op zakelijk gebied uit hun presentatie op het Holland paviljoen op de Gamescom halen.

Het Holland Paviljoen voldoet ruimschoots aan de verwachtingen
Deelnemers aan het Holland Paviljoen zijn meer dan tevreden met het Holland Paviljoen. De DGA en de partners scoren een rapportcijfer 9 op zowel de vraag (a) of het Holland paviljoen aan de verwachtingen heeft voldaan als (b) of zij het Holland Paviljoen zouden aanbevelen aan collega's uit de industrie. De reacties op de open vraag naar de reden voor deelname aan het Holland Paviljoen onthullen een vergelijkbare positieve stemming: deelnemers geven aan dat de prijs, service en een goed georganiseerd paviljoen redenen zijn om (opnieuw) deel te nemen.

Verhouding prijs / kwaliteit is ruim voldoende
Het belangrijkste doel voor deelnemers om zich te presenteren op de Gamescom is het vergroten van de onderneming door het vinden van uitgevers en andere strategische partners. 31% van de deelnemers had als hoofddoel het vinden van uitgevers, tegenover 31% die zich richtte op het vinden van andere strategische partners (figuur 1). Bovendien stellen deelnemers dat het uitbouwen van bestaande business de belangrijkste reden van hun presentatie op Gamescom is (figuur 2).

Wanneer het aankomt op daadwerkelijke waarde van deelname aan het Holland Paviljoen, zijn de resultaten veelbelovend: de geschatte omvang van de leads en deals die bedrijven op het Holland Paviljoen hebben opgedaan is gemiddeld € 100187,50 (n=8). Gekeken naar de verhouding tussen het aantal leads, tegenover het aantal deals, is tevens een gezonde balans zichtbaar (figuur 3).

Media aandacht
Deelnemers geven een gemiddeld rapportcijfer 6,8 aan de hoeveelheid en kwaliteit van de media-aandacht op het Holland Paviljoen. Naast vakmedia hebben ook landelijke nieuwsmedia aandacht geschonken aan de Nederlandse vertegenwoordiging op Gamescom (zowel B2B/Holland Paviljoen als de presentaties op het B2C gedeelte). Zo verzorgde NOSop3 10 nieuwsartikelen over Gamescom waarvan 2 direct betrekking hadden op het Holland paviljoen, het Financieel Dagblad publiceerde een artikel over de beurs waarin zij directe quotes opnamen van de DGA over het Nederlandse aandeel en NRCQ leverde een algemeen overzicht van de beurs aan hun lezers. Daarbij nam Radio1 een aantal live interviews af met de DGA en (Vertigo Games).

Nederland verder op de kaart
De DGA heeft de uitgesproken wens (gebaseerd op de input van deelnemers) om het Holland Paviljoen te vergroten tot ten minste 200 m2 in 2016. De verzoeken die voor deze editie zijn afgewezen, hebben daartoe de aanzet gegeven en in combinatie met een zeer vervroegde start van de werving en organisatie (najaar 2015, in plaats van voorjaar 2016) lijkt dit een realistisch streven. Met de resultaten van deze enquete gaat de DGA samen met de partners verder op zoek naar manieren waarop de Nederlandse presentatie in het B2B gedeelte fysiek, maar ook in termen van aandacht, kan worden uitgebouwd.
1allprimarygoalongamescom.png
Figuur 1: Primair doel van de presentatie tijdens Gamescom
2allmainnatureofbusiness.png
Figuur 2: Belangrijkste reden voor presentatie tijdens Gamescom
4allleadsdealsjobs2.png
Figuur 3: Gemiddelde leads versus het gemiddelde aantal deals/jobs (n=11,n=8)
SCIHollandPaviljoen2015.jpg