stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Lay-out #19 De school als wereld in zichzelf

meer publicaties

image4.jpeg

Venetië Architectuur Biënnale 2021

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceerden gezamenlijk een open oproep, waarbij onderzoekers en ontwerpers op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap werden uitgenodigd om een ​​bijdrage voor te stellen aan het publieke parallelprogramma in het Nederlandse paviljoen voor de Venetië Architectuur Biënnale 2021.
De tentoonstelling voor de huidige editie is getiteld Who is We? Het woord 'wij' lijkt inclusie te impliceren, maar het vertegenwoordigt vaak een heel bijzonder perspectief. Aangezien sociale en ecologische urgenties onmiddellijke zorg en actie vereisen, is het van fundamenteel belang dat 'wij' een nog meer meervoudig voornaamwoord wordt. 'Wij' zouden alle mensen en meer dan mensen moeten omvatten, zoals bodem, planten, dieren en microben.
De aanvragers werd gevraagd te reageren op het centrale thema van de Biënnale van dit jaar en de vragen die in het Nederlandse paviljoen worden gesteld. De open oproep ondersteunde projecten van Failed Architecture, Bureau LADA en Studio Wild. Hun werk is te zien en te beleven in Venetië, online en in boekhandels.

Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie budgetten toegekend aan 7 andere projecten door architecten, ontwerpers en onderzoekers die worden gepresenteerd op de biënnale. Het werk biedt een kijk op wat een 'nieuw ruimtelijk contract' betekent voor onze samenlevingen, meer holistisch ontworpen steden en architectuur.

Lees hier de leporello inclusief een plattegrond met de locaties van de ondersteunde projecten in Venetië.
maartenlaupman3542.jpg

Leeromgeving van de toekomst

Een school inrichten als festival, een container transformeren tot mobiel trefpunt voor stagiairs of samen een circulair paviljoen bouwen om te testen of het nieuwe online leertraject wel aankomt. Met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelden twintig mbo's zich vier jaar lang open voor een ontwerpend onderzoek naar hun ideale leeromgeving. Samen met ontwerpers gingen zij op zoek naar toepassingen die de wereld op school verbinden met de wereld daarbuiten.
Het programma Leeromgeving van de Toekomst hielp mbo-instellingen bij het vormgeven van hun ambities om grenzen te slechten, met beide voeten in de praktijk te staan en hun studenten klaar te stomen voor een onvoorspelbare toekomst. De visies, methodes en plekken die daaruit zijn voortgekomen staan in dit boek, dat laat zien wat ontwerpkracht kan doen voor de onderwijstransitie.

Bekijk de online publicatie hier.

Wilt u een exemplaar ontvangen? Geef hier het aantal exemplaren en uw postadres door voor de verzending van de publicatie.
img0016.jpg
boudewijnbollmannstimuleringsfondsmuokto.jpg

Platform Talent 2020

De Talentontwikkeling lichting van 2020 is te zien in de publicatie 'Platform Talent 2020'.
Met interviews van talenten Alvin Arthur, Anna Fink, Arvand Pourabbasi, Chiara Dorbolò, Cream on Chrome, Gilles de Brock, Giorgio Toppin, Jing He, Juliette Lizotte, Kasia Nowak, Kuang-Yi Ku, Lieselot Elzinga, Marco Federico Cagnoni, Mark Henning, Marwan Magroun, Maxime Benvenuto, Millonaliu, Milou Voorwinden, Minji Choi, Mirte van Laarhoven, Nadine Botha, Nastia Cistakova, Nikola Knezevic, Ottonie von Roeder, paradyme, Post Neon, Rosita Kær, Sae Honda, Saïd Kinos, Seokyung Kim, Sissel Marie Tonn, Suk Go, Telemagic, Tereza Ruller, Thor ter Kulve, Tijs Gilde, Tomo Kihara, Ward Goes en Yavez Anthonio.

Bekijk de Nederlandse publicatie hier.
Bekijk de Engelse publicatie hier.
dsc1097.jpeg

Tales of the TREM

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert 'Tales of the TREM'. In deze publicatie delen ontwerpers en makers uit Nederland, Turkije, Rusland, Egypte en Marokko hun ervaringen die zijn opgedaan in 26 internationale samenwerkingsprojecten, waarbij tal van organisaties, instellingen, teams en individuen betrokken zijn.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selecteerde en ondersteunde deze projecten tussen 2017-2020 als onderdeel van het meerjarenprogramma 'Inclusive Cities and Societies through Design'.
dsc1107.jpeg
gores.jpg

Pleidooi 'Van Low naar High RES'

Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 'De kansen en knelpunten die uit onze GO! RES-bijeenkomsten naar voren zijn gekomen hebben wij samengebracht in het pleidooi 'Van Low naar High RES', want net als veel van de deelnemers maken wij ons zorgen over de ruimtelijke kwaliteit van onze schaarse toekomstige leefomgeving!'
'De energietransitie kunnen we maar één keer doen – en dat kan goed of slecht. We zijn ervan overtuigd dat deze transitie alleen kans van slagen heeft als de ruimtelijke toekomst van ons land integraal wordt doordacht in nauwe samenwerking met de ontwerpende vakwereld op basis van visie en regie vanuit de verschillende overheden. Daarom publiceren wij een magazine met inzichten die tijdens de GO!RES bijeenkomsten naar voren zijn gekomen. De belangrijkste conclusies daarvan zijn door ons samengebracht in een pleidooi. Kortgezegd: de energietransitie gaat vooral over de herinrichting van onze schaarse ruimte en niet over decentralisatie of bestuurlijke regio's. We constateren dat het met de RES niet goed gaat en we bepleiten dat het anders moet. De oplossing is simpel. In de RES'sen moet ook governance en ontwerp samenkomen. Dit leidt tot een meer integrale gebiedsgerichte ontwerpbenadering die uitgaat van ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om een heldere governance structuur en een rijke uitvoeringsstrategie op nationaal niveau. Als er één land is dat heeft bewezen meer van het eigen land te kunnen maken, is het Nederland. Het is nog geen gelopen race. Van Low naar High RES!'
loader

het fonds

subsidies

actueel