stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Buiten de grenzen kleuren
CoverBuitendegrenzenkleuren.jpg

Buiten de grenzen kleuren

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt tal van internationale projecten op het gebied van stedenbouw en architectuur. In het programma Internationalisering richt het Stimuleringsfonds zich op de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector. Door in het buitenland actief te zijn, vergroten stedenbouwkundigen en architecten niet alleen hun werkterrein, maar verbreden ze ook hun kennis en kunnen
ze ontwerpmethodieken toepassen op nieuwe en andere vraagstukken. Een specifiek doel van het internationaliseringsprogramma is het propageren van de zogenoemde Dutch approach, een integrale en multidisciplinaire vorm van stedelijke ontwikkeling waarin ontwerpers een verbindende, onderzoekende en inspirerende rol hebben. Het programma is onderdeel van de samenwerking met MVO Nederland.

Voor onderstaande publicatie is gesproken met de initiatiefnemers van enkele door het Stimuleringsfonds ondersteunde projecten. In de beschikbare projectinformatie – veelal vastgelegd in de verplichte verantwoording die het Stimuleringsfonds eist – gaat het vooral over de aanleiding en het verloop van het betreffende project. Het werken in het buitenland op zich komt in deze verslagen nauwelijks aan de orde. Daarom zijn interviews gehouden om de buitenlandse ervaringen op tafel te krijgen. De gesprekken gingen over het waarom van een vertrek naar het buitenland, over grip krijgen op lokale vraagstukken, over wat struikelblokken zijn, over mogelijke opdrachtgevers en samenwerken met lokale partijen, over financiering en over hoe een idee in een ander land verder kan worden gebracht. Verslagen van deze interviews zijn in onderstaande pdf te lezen.

Naast deze vertegenwoordigers van projecten uit de stal van het Stimuleringsfonds is gesproken met bureaus met van oudsher een internationale portefeuille en experts op het gebied van internationalisering:
• Huub Juurlink van het ontwerperscollectief Complex Urban Landscape Design (CULD)
• Machteld Kors van architectenbureau UNStudio
• Joren Schep van het ministerie van Buitenlandse Zaken
• Lennart Silvis van het Netherlands Water Partnership, een organisatie die de Nederlandse watersector vertegenwoordigt en vaak te maken heeft met ontwerpbureaus

De informatie uit de interviews is geanalyseerd en daaruit is een aantal stappen onderscheiden die kenmerkend zijn voor internationale ontwerpprojecten. Per stap is beschreven wat werkt en wat niet – zo ontstaat een beeld van de geleerde lessen die voor anderen meer dan relevant zijn. Download onderstaande digitale versie of vraag een printversie aan.

downloads

meer publicaties

STIMCoverDesignCares2web.jpg

Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Vijf jonge ontwerpers ontwikkelden in samenwerking met medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis, ondernemers uit de buurt en ouderen een viertal strategieën.
Design Cares
Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis maakt onderdeel uit van de magazinereeks Design Cares. De reeks toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg.

In de reeks verscheen ook Van Zorg naar Werk.

downloads

STIMCoverDesignCares1web.jpg

Van Zorg naar Werk

In het magazine Van Zorg naar Werk bundelt het Stimuleringsfonds samen met buro MA.AN en STUDIO STIX de resultaten van een onderzoek naar de werk- en woonomgeving van mensen met een beperking. In het onderzoek Werken met een Beperking verkenden de initiatiefnemers samen met diverse partners de helende werking van werken en ontdekten dat ziekte geen beletsel hoeft te vormen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
Design Cares
Van Zorg naar Werk maakt onderdeel uit van de magazinereeks Design Cares. De reeks toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg.

In de reeks verscheen ook: Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis.

downloads

publicatie.jpg

Hedy d'Ancona-prijs publicatie 2016

Bij de vierde editie van de Hedy d'Ancona-prijs is een publicatie verschenen met naast het juryrapport, beschrijvingen van de genomineerde projecten en beeldmateriaal van alle inzendingen. Bovendien is een zestal artikelen opgenomen die ingaan op actuele thema's met betrekking tot zorgarchitectuur, zoals het belang van ontwerpend onderzoek in de zorg, het concept positieve gezondheid, nieuwe gebiedsgerichte financieringsmodellen en ontwerpen voor mensen met dementie.
De publicatie is kosteloos op te vragen via info@stimuleringsfonds.nl

Inhoud zes essays (o.a.):

Zorg voor architectuur
Reimar von Meding, partner en architect bij KAW

Positieve gezondheid en ruimtelijke vormgeving
Machteld Huber, directeur Institute for Positive Health

Financier de wijken, niet de zieken
Veldacademie, kennis- en onderzoekscentrum voor gebiedsgebonden opgaven

Vlinders in het verpleeghuis
Janny Rodermond, directeur/bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Van tuin- en landschapsontwerp naar contextueel ontwerp
Jasperina Venema, adviseur Van Helvoirt Groenprojecten en concept-manager SHFT

Samenwerken aan zorgarchitectuur
Catja Edens, architectuurhistoricus

De prijs
De Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur heeft als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorg bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, overheden, cliënten en ontwerponderwijs.
De Hedy d'Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorg waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Meer info: www.hedydanconaprijs.nl.

Kosteloos bestellen
Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stuur uw naam en postadres naar info@stimuleringsfonds.nl.

Online versie
Bekijk de publicatie hier online.
DCICrossoverWorks5.jpg

Innoveren met de creatieve industrie

Crossover Works #5

Het plastic uit de oceaan halen, stroom opwekken met je jas en trauma's verwerken met een game. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Toch zijn de eerste resultaten veelbelovend. Met een creatieve benadering, een dosis designdenken en het delen van kennis kom je een heel eind. In dit boekje vertellen ontwerpers van innovatieve producten en diensten hoe ze dat aanpakken. Cross­overs vanuit de creatieve industrie: ze leiden vaak tot verrassende vondsten en verbeteringen.
Crossover Works is een serie publicaties van de Federatie Dutch Creative Industries in samenwerking met CLICKNL, Dutch Creative Council, Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, waarin de succesvolle resultaten worden beschreven van samenwerking van de creatieve industrie met andere topsectoren.

Naast essays over crossovers in het onderwijs, de ontwerpbenadering van problemen en de invloed van design op sociale vraagstukken, bevat Crossover Works #5 casebeschrijvingen van baanbrekende designprojecten als Refugee Republic, Amsterdecks zwemsteigers, The Ocean Cleanup, Achilles Initiative (een game die militairen helpt trauma's te verwerken) en de BMW i8 sportwagen.

Download onderstaande digitale versie of bestel gratis de nieuwste editie.

downloads

loader

het fonds

subsidies

actueel