stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Buiten de grenzen kleuren
CoverBuitendegrenzenkleuren.jpg

Buiten de grenzen kleuren

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt tal van internationale projecten op het gebied van stedenbouw en architectuur. In het programma Internationalisering richt het Stimuleringsfonds zich op de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector. Door in het buitenland actief te zijn, vergroten stedenbouwkundigen en architecten niet alleen hun werkterrein, maar verbreden ze ook hun kennis en kunnen
ze ontwerpmethodieken toepassen op nieuwe en andere vraagstukken. Een specifiek doel van het internationaliseringsprogramma is het propageren van de zogenoemde Dutch approach, een integrale en multidisciplinaire vorm van stedelijke ontwikkeling waarin ontwerpers een verbindende, onderzoekende en inspirerende rol hebben. Het programma is onderdeel van de samenwerking met MVO Nederland.

Voor onderstaande publicatie is gesproken met de initiatiefnemers van enkele door het Stimuleringsfonds ondersteunde projecten. In de beschikbare projectinformatie – veelal vastgelegd in de verplichte verantwoording die het Stimuleringsfonds eist – gaat het vooral over de aanleiding en het verloop van het betreffende project. Het werken in het buitenland op zich komt in deze verslagen nauwelijks aan de orde. Daarom zijn interviews gehouden om de buitenlandse ervaringen op tafel te krijgen. De gesprekken gingen over het waarom van een vertrek naar het buitenland, over grip krijgen op lokale vraagstukken, over wat struikelblokken zijn, over mogelijke opdrachtgevers en samenwerken met lokale partijen, over financiering en over hoe een idee in een ander land verder kan worden gebracht. Verslagen van deze interviews zijn in onderstaande pdf te lezen.

Naast deze vertegenwoordigers van projecten uit de stal van het Stimuleringsfonds is gesproken met bureaus met van oudsher een internationale portefeuille en experts op het gebied van internationalisering:
• Huub Juurlink van het ontwerperscollectief Complex Urban Landscape Design (CULD)
• Machteld Kors van architectenbureau UNStudio
• Joren Schep van het ministerie van Buitenlandse Zaken
• Lennart Silvis van het Netherlands Water Partnership, een organisatie die de Nederlandse watersector vertegenwoordigt en vaak te maken heeft met ontwerpbureaus

De informatie uit de interviews is geanalyseerd en daaruit is een aantal stappen onderscheiden die kenmerkend zijn voor internationale ontwerpprojecten. Per stap is beschreven wat werkt en wat niet – zo ontstaat een beeld van de geleerde lessen die voor anderen meer dan relevant zijn. Download onderstaande digitale versie of vraag een printversie aan.

downloads

meer publicaties

image4.jpeg

Venetië Architectuur Biënnale 2021

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceerden gezamenlijk een open oproep, waarbij onderzoekers en ontwerpers op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap werden uitgenodigd om een ​​bijdrage voor te stellen aan het publieke parallelprogramma in het Nederlandse paviljoen voor de Venetië Architectuur Biënnale 2021.
De tentoonstelling voor de huidige editie is getiteld Who is We? Het woord 'wij' lijkt inclusie te impliceren, maar het vertegenwoordigt vaak een heel bijzonder perspectief. Aangezien sociale en ecologische urgenties onmiddellijke zorg en actie vereisen, is het van fundamenteel belang dat 'wij' een nog meer meervoudig voornaamwoord wordt. 'Wij' zouden alle mensen en meer dan mensen moeten omvatten, zoals bodem, planten, dieren en microben.
De aanvragers werd gevraagd te reageren op het centrale thema van de Biënnale van dit jaar en de vragen die in het Nederlandse paviljoen worden gesteld. De open oproep ondersteunde projecten van Failed Architecture, Bureau LADA en Studio Wild. Hun werk is te zien en te beleven in Venetië, online en in boekhandels.

Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie budgetten toegekend aan 7 andere projecten door architecten, ontwerpers en onderzoekers die worden gepresenteerd op de biënnale. Het werk biedt een kijk op wat een 'nieuw ruimtelijk contract' betekent voor onze samenlevingen, meer holistisch ontworpen steden en architectuur.

Lees hier de leporello inclusief een plattegrond met de locaties van de ondersteunde projecten in Venetië.
maartenlaupman3542.jpg

Leeromgeving van de toekomst

Een school inrichten als festival, een container transformeren tot mobiel trefpunt voor stagiairs of samen een circulair paviljoen bouwen om te testen of het nieuwe online leertraject wel aankomt. Met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelden twintig mbo's zich vier jaar lang open voor een ontwerpend onderzoek naar hun ideale leeromgeving. Samen met ontwerpers gingen zij op zoek naar toepassingen die de wereld op school verbinden met de wereld daarbuiten.
Het programma Leeromgeving van de Toekomst hielp mbo-instellingen bij het vormgeven van hun ambities om grenzen te slechten, met beide voeten in de praktijk te staan en hun studenten klaar te stomen voor een onvoorspelbare toekomst. De visies, methodes en plekken die daaruit zijn voortgekomen staan in dit boek, dat laat zien wat ontwerpkracht kan doen voor de onderwijstransitie.

Bekijk de online publicatie hier.

Wilt u een exemplaar ontvangen? Geef hier het aantal exemplaren en uw postadres door voor de verzending van de publicatie.
img0016.jpg
boudewijnbollmannstimuleringsfondsmuokto.jpg

Platform Talent 2020

De Talentontwikkeling lichting van 2020 is te zien in de publicatie 'Platform Talent 2020'.
Met interviews van talenten Alvin Arthur, Anna Fink, Arvand Pourabbasi, Chiara Dorbolò, Cream on Chrome, Gilles de Brock, Giorgio Toppin, Jing He, Juliette Lizotte, Kasia Nowak, Kuang-Yi Ku, Lieselot Elzinga, Marco Federico Cagnoni, Mark Henning, Marwan Magroun, Maxime Benvenuto, Millonaliu, Milou Voorwinden, Minji Choi, Mirte van Laarhoven, Nadine Botha, Nastia Cistakova, Nikola Knezevic, Ottonie von Roeder, paradyme, Post Neon, Rosita Kær, Sae Honda, Saïd Kinos, Seokyung Kim, Sissel Marie Tonn, Suk Go, Telemagic, Tereza Ruller, Thor ter Kulve, Tijs Gilde, Tomo Kihara, Ward Goes en Yavez Anthonio.

Bekijk de Nederlandse publicatie hier.
Bekijk de Engelse publicatie hier.
dsc1097.jpeg

Tales of the TREM

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert 'Tales of the TREM'. In deze publicatie delen ontwerpers en makers uit Nederland, Turkije, Rusland, Egypte en Marokko hun ervaringen die zijn opgedaan in 26 internationale samenwerkingsprojecten, waarbij tal van organisaties, instellingen, teams en individuen betrokken zijn.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selecteerde en ondersteunde deze projecten tussen 2017-2020 als onderdeel van het meerjarenprogramma 'Inclusive Cities and Societies through Design'.
dsc1107.jpeg
gores.jpg

Pleidooi 'Van Low naar High RES'

Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 'De kansen en knelpunten die uit onze GO! RES-bijeenkomsten naar voren zijn gekomen hebben wij samengebracht in het pleidooi 'Van Low naar High RES', want net als veel van de deelnemers maken wij ons zorgen over de ruimtelijke kwaliteit van onze schaarse toekomstige leefomgeving!'
'De energietransitie kunnen we maar één keer doen – en dat kan goed of slecht. We zijn ervan overtuigd dat deze transitie alleen kans van slagen heeft als de ruimtelijke toekomst van ons land integraal wordt doordacht in nauwe samenwerking met de ontwerpende vakwereld op basis van visie en regie vanuit de verschillende overheden. Daarom publiceren wij een magazine met inzichten die tijdens de GO!RES bijeenkomsten naar voren zijn gekomen. De belangrijkste conclusies daarvan zijn door ons samengebracht in een pleidooi. Kortgezegd: de energietransitie gaat vooral over de herinrichting van onze schaarse ruimte en niet over decentralisatie of bestuurlijke regio's. We constateren dat het met de RES niet goed gaat en we bepleiten dat het anders moet. De oplossing is simpel. In de RES'sen moet ook governance en ontwerp samenkomen. Dit leidt tot een meer integrale gebiedsgerichte ontwerpbenadering die uitgaat van ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om een heldere governance structuur en een rijke uitvoeringsstrategie op nationaal niveau. Als er één land is dat heeft bewezen meer van het eigen land te kunnen maken, is het Nederland. Het is nog geen gelopen race. Van Low naar High RES!'
loader

het fonds

subsidies

actueel