stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Buiten de grenzen kleuren
CoverBuitendegrenzenkleuren.jpg

Buiten de grenzen kleuren

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt tal van internationale projecten op het gebied van stedenbouw en architectuur. In het programma Internationalisering richt het Stimuleringsfonds zich op de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector. Door in het buitenland actief te zijn, vergroten stedenbouwkundigen en architecten niet alleen hun werkterrein, maar verbreden ze ook hun kennis en kunnen
ze ontwerpmethodieken toepassen op nieuwe en andere vraagstukken. Een specifiek doel van het internationaliseringsprogramma is het propageren van de zogenoemde Dutch approach, een integrale en multidisciplinaire vorm van stedelijke ontwikkeling waarin ontwerpers een verbindende, onderzoekende en inspirerende rol hebben. Het programma is onderdeel van de samenwerking met MVO Nederland.

Voor onderstaande publicatie is gesproken met de initiatiefnemers van enkele door het Stimuleringsfonds ondersteunde projecten. In de beschikbare projectinformatie – veelal vastgelegd in de verplichte verantwoording die het Stimuleringsfonds eist – gaat het vooral over de aanleiding en het verloop van het betreffende project. Het werken in het buitenland op zich komt in deze verslagen nauwelijks aan de orde. Daarom zijn interviews gehouden om de buitenlandse ervaringen op tafel te krijgen. De gesprekken gingen over het waarom van een vertrek naar het buitenland, over grip krijgen op lokale vraagstukken, over wat struikelblokken zijn, over mogelijke opdrachtgevers en samenwerken met lokale partijen, over financiering en over hoe een idee in een ander land verder kan worden gebracht. Verslagen van deze interviews zijn in onderstaande pdf te lezen.

Naast deze vertegenwoordigers van projecten uit de stal van het Stimuleringsfonds is gesproken met bureaus met van oudsher een internationale portefeuille en experts op het gebied van internationalisering:
• Huub Juurlink van het ontwerperscollectief Complex Urban Landscape Design (CULD)
• Machteld Kors van architectenbureau UNStudio
• Joren Schep van het ministerie van Buitenlandse Zaken
• Lennart Silvis van het Netherlands Water Partnership, een organisatie die de Nederlandse watersector vertegenwoordigt en vaak te maken heeft met ontwerpbureaus

De informatie uit de interviews is geanalyseerd en daaruit is een aantal stappen onderscheiden die kenmerkend zijn voor internationale ontwerpprojecten. Per stap is beschreven wat werkt en wat niet – zo ontstaat een beeld van de geleerde lessen die voor anderen meer dan relevant zijn. Download onderstaande digitale versie of vraag een printversie aan.

downloads

meer publicaties

boudewijnbollmannstimuleringsfondsmuokto.jpg

Platform Talent 2020

De Talentontwikkeling lichting van 2020 is te zien in de publicatie 'Platform Talent 2020'.
Met interviews van talenten Alvin Arthur, Anna Fink, Arvand Pourabbasi, Chiara Dorbolò, Cream on Chrome, Gilles de Brock, Giorgio Toppin, Jing He, Juliette Lizotte, Kasia Nowak, Kuang-Yi Ku, Lieselot Elzinga, Marco Federico Cagnoni, Mark Henning, Marwan Magroun, Maxime Benvenuto, Millonaliu, Milou Voorwinden, Minji Choi, Mirte van Laarhoven, Nadine Botha, Nastia Cistakova, Nikola Knezevic, Ottonie von Roeder, paradyme, Post Neon, Rosita Kær, Sae Honda, Saïd Kinos, Seokyung Kim, Sissel Marie Tonn, Suk Go, Telemagic, Tereza Ruller, Thor ter Kulve, Tijs Gilde, Tomo Kihara, Ward Goes en Yavez Anthonio.
dsc1097.jpeg

Tales of the TREM

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert 'Tales of the TREM'. In deze publicatie delen ontwerpers en makers uit Nederland, Turkije, Rusland, Egypte en Marokko hun ervaringen die zijn opgedaan in 26 internationale samenwerkingsprojecten, waarbij tal van organisaties, instellingen, teams en individuen betrokken zijn.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selecteerde en ondersteunde deze projecten tussen 2017-2020 als onderdeel van het meerjarenprogramma 'Inclusive Cities and Societies through Design'.

Via dit formulier kunt u de publicatie in digitale of print versie opvragen. Wij sturen de publicatie zo snel mogelijk naar u op.
dsc1107.jpeg
gores.jpg

Pleidooi 'Van Low naar High RES'

Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 'De kansen en knelpunten die uit onze GO! RES-bijeenkomsten naar voren zijn gekomen hebben wij samengebracht in het pleidooi 'Van Low naar High RES', want net als veel van de deelnemers maken wij ons zorgen over de ruimtelijke kwaliteit van onze schaarse toekomstige leefomgeving!'
'De energietransitie kunnen we maar één keer doen – en dat kan goed of slecht. We zijn ervan overtuigd dat deze transitie alleen kans van slagen heeft als de ruimtelijke toekomst van ons land integraal wordt doordacht in nauwe samenwerking met de ontwerpende vakwereld op basis van visie en regie vanuit de verschillende overheden. Daarom publiceren wij een magazine met inzichten die tijdens de GO!RES bijeenkomsten naar voren zijn gekomen. De belangrijkste conclusies daarvan zijn door ons samengebracht in een pleidooi. Kortgezegd: de energietransitie gaat vooral over de herinrichting van onze schaarse ruimte en niet over decentralisatie of bestuurlijke regio's. We constateren dat het met de RES niet goed gaat en we bepleiten dat het anders moet. De oplossing is simpel. In de RES'sen moet ook governance en ontwerp samenkomen. Dit leidt tot een meer integrale gebiedsgerichte ontwerpbenadering die uitgaat van ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om een heldere governance structuur en een rijke uitvoeringsstrategie op nationaal niveau. Als er één land is dat heeft bewezen meer van het eigen land te kunnen maken, is het Nederland. Het is nog geen gelopen race. Van Low naar High RES!'
4836534820169302317316768927847857046683.jpg

KEER

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de publicatie 'KEER' met resultaten van het 'Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma' en pleit voor een nieuw nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.
publicatie en film met voorbeeldprojecten
De resultaten van het tweejarig stimuleringsprogramma zijn onder de noemer 'KEER' naar buiten gebracht via een tentoonstelling, film en publicatie; alle drie in samenwerking met Vereniging Deltametropool tot stand gekomen. Aan de hand van vier van de zestien projecten, interviews met de ontwerpers en met landschapsarchitect Dirk Sijmons en stedenbouwkundige Joost Schrijnen maakt de film het belang van ontwerpend onderzoek in relatie tot de aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk duidelijk. De publicatie bevat informatie over alle zestien ontwerpprojecten en begeleidende essays.
lvdt2019.jpg

Leeromgeving van de Toekomst 2019

Op 19 september 2019 organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het tweede Symposium Leeromgeving van de Toekomst. In een actief programma van workshops, presentaties, lezingen en in verschillende debatten bieden twaalf teams van ontwerpers en mbo-instellingen hun kijk op de leeromgeving van de toekomst.
Tijdens het tweede Symposium Leeromgeving van de Toekomst werd de Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst binnen het traject gelanceerd en werd de reader Leeromgeving van de Toekomst 2019 gelanceerd.
loader

het fonds

subsidies

actueel