stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
publicaties

publicaties

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie deelt resultaten van gesubsidieerde projecten en eigen initiatieven onder andere via publicaties. De meeste publicaties zijn te downloaden in PDF-formaat. Indien voorradig, kunt u ook een gratis printexemplaar aanvragen via info@stimuleringsfonds.nl, met in de e-mail vermelding van uw naam- en adresgegevens.
boudewijnbollmannstimuleringsfondsmuokto.jpg

Platform Talent 2020

De Talentontwikkeling lichting van 2020 is te zien in de publicatie 'Platform Talent 2020'.
Met interviews van talenten Alvin Arthur, Anna Fink, Arvand Pourabbasi, Chiara Dorbolò, Cream on Chrome, Gilles de Brock, Giorgio Toppin, Jing He, Juliette Lizotte, Kasia Nowak, Kuang-Yi Ku, Lieselot Elzinga, Marco Federico Cagnoni, Mark Henning, Marwan Magroun, Maxime Benvenuto, Millonaliu, Milou Voorwinden, Minji Choi, Mirte van Laarhoven, Nadine Botha, Nastia Cistakova, Nikola Knezevic, Ottonie von Roeder, paradyme, Post Neon, Rosita Kær, Sae Honda, Saïd Kinos, Seokyung Kim, Sissel Marie Tonn, Suk Go, Telemagic, Tereza Ruller, Thor ter Kulve, Tijs Gilde, Tomo Kihara, Ward Goes en Yavez Anthonio.
dsc1097.jpeg

Tales of the TREM

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert 'Tales of the TREM'. In deze publicatie delen ontwerpers en makers uit Nederland, Turkije, Rusland, Egypte en Marokko hun ervaringen die zijn opgedaan in 26 internationale samenwerkingsprojecten, waarbij tal van organisaties, instellingen, teams en individuen betrokken zijn.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selecteerde en ondersteunde deze projecten tussen 2017-2020 als onderdeel van het meerjarenprogramma 'Inclusive Cities and Societies through Design'.
dsc1107.jpeg
gores.jpg

Pleidooi 'Van Low naar High RES'

Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 'De kansen en knelpunten die uit onze GO! RES-bijeenkomsten naar voren zijn gekomen hebben wij samengebracht in het pleidooi 'Van Low naar High RES', want net als veel van de deelnemers maken wij ons zorgen over de ruimtelijke kwaliteit van onze schaarse toekomstige leefomgeving!'
'De energietransitie kunnen we maar één keer doen – en dat kan goed of slecht. We zijn ervan overtuigd dat deze transitie alleen kans van slagen heeft als de ruimtelijke toekomst van ons land integraal wordt doordacht in nauwe samenwerking met de ontwerpende vakwereld op basis van visie en regie vanuit de verschillende overheden. Daarom publiceren wij een magazine met inzichten die tijdens de GO!RES bijeenkomsten naar voren zijn gekomen. De belangrijkste conclusies daarvan zijn door ons samengebracht in een pleidooi. Kortgezegd: de energietransitie gaat vooral over de herinrichting van onze schaarse ruimte en niet over decentralisatie of bestuurlijke regio's. We constateren dat het met de RES niet goed gaat en we bepleiten dat het anders moet. De oplossing is simpel. In de RES'sen moet ook governance en ontwerp samenkomen. Dit leidt tot een meer integrale gebiedsgerichte ontwerpbenadering die uitgaat van ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om een heldere governance structuur en een rijke uitvoeringsstrategie op nationaal niveau. Als er één land is dat heeft bewezen meer van het eigen land te kunnen maken, is het Nederland. Het is nog geen gelopen race. Van Low naar High RES!'
4836534820169302317316768927847857046683.jpg

KEER

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de publicatie 'KEER' met resultaten van het 'Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma' en pleit voor een nieuw nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.
publicatie en film met voorbeeldprojecten
De resultaten van het tweejarig stimuleringsprogramma zijn onder de noemer 'KEER' naar buiten gebracht via een tentoonstelling, film en publicatie; alle drie in samenwerking met Vereniging Deltametropool tot stand gekomen. Aan de hand van vier van de zestien projecten, interviews met de ontwerpers en met landschapsarchitect Dirk Sijmons en stedenbouwkundige Joost Schrijnen maakt de film het belang van ontwerpend onderzoek in relatie tot de aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk duidelijk. De publicatie bevat informatie over alle zestien ontwerpprojecten en begeleidende essays.
lvdt2019.jpg

Leeromgeving van de Toekomst 2019

Op 19 september 2019 organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het tweede Symposium Leeromgeving van de Toekomst. In een actief programma van workshops, presentaties, lezingen en in verschillende debatten bieden twaalf teams van ontwerpers en mbo-instellingen hun kijk op de leeromgeving van de toekomst.
Tijdens het tweede Symposium Leeromgeving van de Toekomst werd de Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst binnen het traject gelanceerd en werd de reader Leeromgeving van de Toekomst 2019 gelanceerd.
loader

het fonds

subsidies

actueel

onlinespreekuurweb.jpg
Zoek jij financiering voor je project of praktijk? Het Stimuleringsfonds organiseert op 1 juli een online voorlichtingsbijeenkomst over bijdragemogelijkheden voor makers en ontwerpers op het gebied va... meer >
sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader