stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
publicaties

publicaties

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie deelt resultaten van gesubsidieerde projecten en eigen initiatieven onder andere via publicaties. De meeste publicaties zijn te downloaden in PDF-formaat. Indien voorradig, kunt u ook een gratis printexemplaar aanvragen via info@stimuleringsfonds.nl, met in de e-mail vermelding van uw naam- en adresgegevens.
4836534820169302317316768927847857046683.jpg

KEER

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de publicatie 'KEER' met resultaten van het 'Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma' en pleit voor een nieuw nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.
publicatie en film met voorbeeldprojecten
De resultaten van het tweejarig stimuleringsprogramma zijn onder de noemer 'KEER' naar buiten gebracht via een tentoonstelling, film en publicatie; alle drie in samenwerking met Vereniging Deltametropool tot stand gekomen. Aan de hand van vier van de zestien projecten, interviews met de ontwerpers en met landschapsarchitect Dirk Sijmons en stedenbouwkundige Joost Schrijnen maakt de film het belang van ontwerpend onderzoek in relatie tot de aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk duidelijk. De publicatie bevat informatie over alle zestien ontwerpprojecten en begeleidende essays.
readerdacoc.jpg

Transitie van zorg in de wijk

Ter gelegenheid van de Open Oproep Designing a Community of Care bracht het fonds een reader uit met verhalen van uiteenlopende partijen in het zorgveld en concrete voorbeelden uit de praktijk.
De publicatie biedt zicht op de complexiteit van de opgaven, maar ook de kansen voor vernieuwing, op het gebied van nieuwe woonvormen, toegankelijke openbare ruimte, sterke sociale netwerken maar ook nieuwe financiële modellen.
STIMCoverDesignCares2web.jpg

Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis

Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Vijf jonge ontwerpers ontwikkelden in samenwerking met medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis, ondernemers uit de buurt en ouderen een viertal strategieën.
Design Cares
Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis maakt onderdeel uit van de magazinereeks Design Cares. De reeks toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg.

In de reeks verscheen ook Van Zorg naar Werk.

downloads

STIMCoverDesignCares1web.jpg

Van Zorg naar Werk

In het magazine Van Zorg naar Werk bundelt het Stimuleringsfonds samen met buro MA.AN en STUDIO STIX de resultaten van een onderzoek naar de werk- en woonomgeving van mensen met een beperking. In het onderzoek Werken met een Beperking verkenden de initiatiefnemers samen met diverse partners de helende werking van werken en ontdekten dat ziekte geen beletsel hoeft te vormen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
Design Cares
Van Zorg naar Werk maakt onderdeel uit van de magazinereeks Design Cares. De reeks toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg.

In de reeks verscheen ook: Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis.

downloads

CoverBuitendegrenzenkleuren.jpg

Buiten de grenzen kleuren

Het buitenland biedt architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere ontwerpers enorm veel kansen. Als u ook van plan bent om uw geluk in een ander land te beproeven – wacht nog even met het boeken van een trein- of vliegticket en lees eerst onderstaande publicatie over de ervaringen van diegenen die u voorgingen. U steekt vast en zeker wat op van de lessen die zij leerden bij het doen van projecten in een vreemde natie. Aspecten die aan bod komen zijn: de reden om naar het buitenland te gaan, het binnenhalen van werk, het belang van samenwerken, het opdoen van contacten en het regelen van financiële zaken.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt tal van internationale projecten op het gebied van stedenbouw en architectuur. In het programma Internationalisering richt het Stimuleringsfonds zich op de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector. Door in het buitenland actief te zijn, vergroten stedenbouwkundigen en architecten niet alleen hun werkterrein, maar verbreden ze ook hun kennis en kunnen
ze ontwerpmethodieken toepassen op nieuwe en andere vraagstukken. Een specifiek doel van het internationaliseringsprogramma is het propageren van de zogenoemde Dutch approach, een integrale en multidisciplinaire vorm van stedelijke ontwikkeling waarin ontwerpers een verbindende, onderzoekende en inspirerende rol hebben. Het programma is onderdeel van de samenwerking met MVO Nederland.

Voor onderstaande publicatie is gesproken met de initiatiefnemers van enkele door het Stimuleringsfonds ondersteunde projecten. In de beschikbare projectinformatie – veelal vastgelegd in de verplichte verantwoording die het Stimuleringsfonds eist – gaat het vooral over de aanleiding en het verloop van het betreffende project. Het werken in het buitenland op zich komt in deze verslagen nauwelijks aan de orde. Daarom zijn interviews gehouden om de buitenlandse ervaringen op tafel te krijgen. De gesprekken gingen over het waarom van een vertrek naar het buitenland, over grip krijgen op lokale vraagstukken, over wat struikelblokken zijn, over mogelijke opdrachtgevers en samenwerken met lokale partijen, over financiering en over hoe een idee in een ander land verder kan worden gebracht. Verslagen van deze interviews zijn in onderstaande pdf te lezen.

Naast deze vertegenwoordigers van projecten uit de stal van het Stimuleringsfonds is gesproken met bureaus met van oudsher een internationale portefeuille en experts op het gebied van internationalisering:
• Huub Juurlink van het ontwerperscollectief Complex Urban Landscape Design (CULD)
• Machteld Kors van architectenbureau UNStudio
• Joren Schep van het ministerie van Buitenlandse Zaken
• Lennart Silvis van het Netherlands Water Partnership, een organisatie die de Nederlandse watersector vertegenwoordigt en vaak te maken heeft met ontwerpbureaus

De informatie uit de interviews is geanalyseerd en daaruit is een aantal stappen onderscheiden die kenmerkend zijn voor internationale ontwerpprojecten. Per stap is beschreven wat werkt en wat niet – zo ontstaat een beeld van de geleerde lessen die voor anderen meer dan relevant zijn. Download onderstaande digitale versie of vraag een printversie aan.

downloads

loader

het fonds

subsidies

actueel