stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
adviescommissies

adviescommissies

Per regeling wordt gewerkt met een pool van adviseurs die op oproepbasis deelnemen aan de vergaderingen. Op basis van de aanvragen wordt gekeken welke expertise nodig is. Commissies worden zodanig samengesteld dat leden t.o.v. elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling.
De adviescommissie Vormgeving adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Vormgeving. De adviescommissie bestaat uit (in januari 2021 wordt deze lijst aangevuld):

Victoria Anastasyadis
Annemarie van den Berg
Ista Boszhard
Ellen ter Gast
Desirée Hammen
Nelleke Karst
Lotte van Laatum
Joris Landman
Rogério Lira
Job Meihuizen
Joost Pollmann
Annelies Thoelen
Nynke Tromp
Natascha van der Velden
Esther de Vries

Per ronde wordt uit deze poule een commissie samengesteld. Deze commissie wordt samengesteld op basis van de benodigde expertise per discipline en projectvorm.
De adviescommissie Architectuur adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Architectuur. De adviescommissie bestaat uit (in januari 2021 wordt deze lijst aangevuld):

Asli Çiçek (voorzitter)
Boudewien van den Berg
Marieke Berkers
Karin Christof
Simone Drost
Jutta Hinterleitner
Erno Langenberg
Ania Molenda
Stephan Petermann
Daan Petri
Martin Sobota
Ingeborg Thoral
Peter Vanden Abeele
De adviescommissie Vormgeving adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Digitale cultuur. De adviescommissie bestaat uit (in januari 2021 wordt deze lijst aangevuld):

Hajo Doorn (voorzitter)
Evelyn Austin
Katayoun Arian
Ellis Bartholomeus
Ard Bonewald
Sjef van Gaalen
Roel van Herpt
Sanneke Huisman
Nina Köll
Kianoosh Motallebi
Geert Nellen
Pawel Pokutycki
Isaura Sanwirjatmo
Leonieke Verhoog
Marcel Wierckx
Sabine Wildevuur
Aanvragen voor een subsidie via de Regeling Talentontwikkeling worden beoordeeld door een multidisciplinaire adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit (in januari 2021 wordt deze lijst aangevuld):

Angelique Spaninks (voorzitter)
Paulien Bremmer
Lotte van Laatum
Harriët Mbonjani
Hellen van Rees
Tim Terpstra
Simone Trum
Aanvragen voor een subsidie via de Regeling Internationalisering worden beoordeeld door een multidisciplinaire adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit:

Tarek Atrissi
Zuraida Buter
Ama van Dantzig
Rachel Keeton
Kelly Konings
Arnout Meijer
Martine Vledder
De aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Upstream: music x design worden beoordeeld door de adviescommissie Upstream: music x design. De adviescommissie bestaat uit:

Jeroen van Erp (voorzitter)
Brian Elstak
Eva van Netten
Marlies Timmermans
Klasien van de Zandschulp
De aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Immerse\Interact worden beoordeeld door de adviescommissie Immerse\Interact. De adviescommissie bestaat uit:

Dorien van de Pas (voorzitter/Filmfonds)
Tessa Boerman
Martijn van Boven
Nienke Huitenga
Maartje Nevejan
De adviescommissie Festivals adviseert over de aanvragen voor een subsidie via de Regeling Festivals. De adviescommissie Festivals bestaat uit:

Annette Wolfsberger (voorzitter)
Johan Gijsen
Breg Horemans
Sannette Naeyé
Nadine Roestenburg
Farida Sedoc
Marjoleine Timmer
Nathanja van Dijk (voorzitter)
Pieter van Boheemen
Ella Buzo
Ama van Dantzig
Anne Dessing
Daan Petri
Annelies Thoelen
Thomas Castro
Robert Winkel (voorzitter)
Evelyn Austin
Felix de Clerck
Clemens Driessen
Afaina de Jong
Eric Kluitenberg
Sue-an van der Zijpp
Een door het bestuur benoemde externe selectiecommissie bestaande uit maximaal drie externe leden, selecteert de kandidaat leden voor de verschillende adviescommissies van het Stimuleringsfonds. Kandidaat leden worden openbaar geworven en solliciteren op de functie van adviseur binnen een adviescommissie. Het voorkomen van belangenverstrengeling is een belangrijk criterium.

De onafhankelijke selectiecommissie voor de nieuwe adviseurs bestaat uit:

Arzu Ayikgezmez (voorzitter) - architectuur
Ben Schouten - digitale cultuur
Valentijn Byvanck - vormgeving
Aanvragers hebben de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een genomen besluit van de bestuurder. De bestuurder neemt een besluit op basis van het advies van commissieleden n.a.v. de commissievergaderingen. De werkwijze van bezwaarschriften is beschreven in de Handreiking bezwaarschriftprocedure Algemene Wet Bestuursrecht. Het Stimuleringsfonds werkt met een vaste onafhankelijke bezwaarcommissie, benoemd door de bestuurder. De commissie wordt extern geworven op basis van vooraf opgestelde profielen. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling.

De adviescommissie bestaat uit:

mr. G.A.J.A. Trapman (voorzitter)
mr. L. Begas
mr.drs. A.N.A. Buyserd
BDes A. Klawer
mr. J.J.R. Lautenbach

downloads

het fonds

subsidies

actueel