stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
adviescommissies

adviescommissies

Per regeling wordt gewerkt met een pool van adviseurs die op oproepbasis deelnemen aan de vergaderingen. Op basis van de aanvragen wordt gekeken welke expertise nodig is. Commissies worden zodanig samengesteld dat leden t.o.v. elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling.
De adviescommissie Architectuur adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling Architectuur. De adviescommissie bestaat uit:

Asli Çiçek (voorzitter)
Boudewien van den Berg
Marieke Berkers
Riëtte Bosch
Karin Christof
Marjolein van Eig
Albert Herder
Erno Langenberg
Ania Molenda
Stephan Petermann
Johan Snel
Martin Sobota
Ingeborg Thoral
De adviescommissie Vormgeving adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling Vormgeving. De adviescommissie bestaat uit:

Lucas Verweij (voorzitter)
Victoria Anastasyadis
Samira Benlaloua
Annemarie van den Berg
Marijke Cobbenhagen
Brian Elstak
Ellen ter Gast
Tabo Goudswaard
Lyndsey Housden
Elisa van Joolen
Mara Joustra
Chris Kabel
Nelleke Karst
Jeroen Kramer
Lotte van Laatum
Job Meihuizen
Sarah Mesritz
Catelijne van Middelkoop
Rop van Mierlo
Joost Pollmann
Branko Popovic
Yassine Salihine
Niels Schrader
Yvonne van Ulden
Natascha van der Velden
Mark van Vorstenbos
Annelies Thoelen
Sue-An van der Zijpp

Per ronde wordt uit deze poule een commissie samengesteld. Deze commissie wordt samengesteld op basis van de benodigde expertise per discipline en projectvorm.
De adviescommissie Vormgeving adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling Digitale cultuur. De adviescommissie bestaat uit:

Martijn de Waal (voorzitter)
Evelyn Austin
Ellis Bartholomeus
Ina Bode
Florian Cramer
Sjef van Gaalen
Roel van Herpt
Ward Janssen
Jop Japenga
Nina Köll
Kianoosh Motallebi
Tomas Sala
Leonieke Verhoog
Marcel Wierckx
Aanvragen voor een subsidie via de Deelregeling Talentontwikkeling worden beoordeeld door een multidisciplinaire adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit:

Angelique Spaninks (voorzitter)
Floor van Ast
Joost Emmerik
Toon Koehorst
Tanja Koning
Lotte van Laatum
Arna Mačkić
Branko Popovic
Tim Terpstra
Gerben Willers
Aanvragen voor een subsidie via de Deelregeling Internationalisering worden beoordeeld door een multidisciplinaire adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit:

Tom Dorresteijn (voorzitter)
Tarek Atrissi
Zuraida Buter
Rachel Keeton
Martine Vledder
De aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling Upstream: music x design worden beoordeeld door de adviescommissie Upstream: music x design. De adviescommissie bestaat uit:

Jeroen van Erp (voorzitter)
Arjo Klingens
Brian Elstak
Eva van Netten
Marlies Timmermans
Klasien van de Zandschulp
De aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling Immerse\Interact worden beoordeeld door de adviescommissie Immerse\Interact. De adviescommissie bestaat uit:

Dorien van de Pas (voorzitter/Filmfonds)
Akwasi
Tessa Boerman
Martijn van Boven
Nienke Huitenga
Maartje Nevejan
De adviescommissie Festivals adviseert over de aanvragen voor een subsidie via de Deelregeling Festivals. De adviescommissie Festivals bestaat uit:

Annette Wolfsberger (voorzitter)
Johan Gijsen
Breg Horemans
Chris Julien
Sannette Naeyé
Nadine Roestenburg
Farida Sedoc
De adviescommissie Activiteitenprogramma's adviseert over de aanvragen voor een subsidie via de Deelregeling Activiteitenprogramma's. De adviescommissie bestaat uit:

Rutger Wolfson (voorzitter)
Amal Alhaag
Jacques Beljaars
Pieter van Boheemen
Catelijne van Middelkoop
Eric Kluitenberg
Tim Prins
Katrin Korfmann
Sue-an van der Zijpp
De adviescommissie Meerjarige programma's adviseert over de aanvragen voor een subsidie via de Deelregeling Meerjarige programma's. De adviescommissie bestaat uit:

Rutger Wolfson (voorzitter)
Tarek Atrissi
Geert-Jan Bogaerts
Olv Klijn
Eric Kluitenberg
Stephan Petermann
Annette Wolfsberger
Een door het bestuur benoemde externe selectiecommissie bestaande uit maximaal drie externe leden, selecteert de kandidaat leden voor de verschillende adviescommissies van het Stimuleringsfonds. Kandidaat leden worden openbaar geworven en solliciteren op de functie van adviseur binnen een adviescommissie. Het voorkomen van belangenverstrengeling is een belangrijk criterium.

De onafhankelijke selectiecommissie voor de nieuwe adviseurs bestaat uit:

Arzu Ayikgezmez (voorzitter) - architectuur
Ben Schouten - digitale cultuur
Valentijn Byvanck - vormgeving
Aanvragers hebben de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een genomen besluit van de bestuurder. De bestuurder neemt een besluit op basis van het advies van commissieleden n.a.v. de commissievergaderingen. De werkwijze van bezwaarschriften is beschreven in de Handreiking bezwaarschriftprocedure Algemene Wet Bestuursrecht. Het Stimuleringsfonds werkt met een vaste onafhankelijke bezwaarcommissie, benoemd door de bestuurder. De commissie wordt extern geworven op basis van vooraf opgestelde profielen. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling.

De adviescommissie bestaat uit:

mr. G.A.J.A. Trapman (voorzitter)
mr. L. Begas
mr.drs. A.N.A. Buyserd
BDes A. Klawer
mr. J.J.R. Lautenbach

downloads

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerkertalentontwikkeling.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan vijfhonderd bijzondere en vernieuwende projecte... meer >
sciactiviteitenprogrammas2020.jpg
Aan 23 instellingen is door het Stimuleringsfonds een éénjarige subsidie toegekend. De geselecteerde instellingen zijn van belang voor de ontwikkeling en versterking van de infrastructuur van de cul... meer >
sluitingsdata2020.png
De sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 zijn bekend. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebbe... meer >
loader
loader
loader