stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep voor het Experiment

Open Oproep voor het Experiment

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige experimenten, zoals materiaal experimenten, technische innovaties of explorerende crossovers tussen design, wetenschap en kunst.

Innovatie vormt de kracht van de creatieve industrie. Experimenten die de vrije ruimte opzoeken voor het uitvinden, maken en testen bieden hier bij uitstek de mogelijkheid voor. Vaak zijn de uitkomsten van dergelijke experimenten moeilijk te voorspellen, waardoor financiering lastig te realiseren is. Deze Open Oproep richt zich op uitvinders/ontwerpers/makers op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur en vraagt hen om projecten met een experimenteel karakter voor te dragen die zich in de initiatieffase bevinden. Te denken valt aan experimenten gericht op de toepassing van nieuwe materialen en technieken, experimenten gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en/of bouwelementen en experimenten die zich richten op innovatieve crossovers tussen verschillende disciplines, wetenschap of kunst.

Binnen de Open Oproep kan worden aangevraagd voor een bijdrage van maximaal € 10.000,-. Deze bijdrage is met name bestemd voor materiaal- en productiekosten en (eigen) tijdsinvestering. Projecten moeten binnen 12 maanden na het bekendmaken van de selectie afgerond zijn. Samenwerking met andere partijen en cofinanciering zijn niet verplicht.

Indienen
Uw voorstel kunt u t/m 4 juni 2015 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep – Het Experiment'. Het voorstel bestaat uit:

een beknopt projectplan met een inhoudelijke motivering op het project, vermelding van de
discipline(s) waar het project zich op richt, een beschrijving in woord én beeld van de
onderzoeksvraag, de werkwijze, planning en begroting, een beschrijving van de beoogde
resultaten en eventuele samenwerkingspartners en een toelichting op de verspreiding van
resultaten (in pdf op A4-formaat, max. 6 pagina's);
een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek (in pdf op A4-formaat, max. 4
pagina's);

Er kan geen conceptvoorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Indieners ontvangen uiterlijk 11 juni 2015 per e-mail een ontvangstbevestiging.

Beoordeling
Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen, worden voorgelegd aan een speciale, interdisciplinaire commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage. Uit de inzendingen selecteert het fonds op advies van de interdisciplinaire commissie maximaal 15 voorstellen. De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Bij de selectie wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de verschillende disciplines. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De voorstellenselectie wordt uiterlijk 02 juli 2015 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur, Vormgeving en E-cultuur. De adviescommissie toetst de aanvragen op basis van de volgende specifieke criteria van de Open Oproep:
het experiment is innovatief van karakter, in technische en/of artistieke zin;
het experiment heeft de potentie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de architectuur, vormgeving en/of e-cultuur;
er is sprake van een overzichtelijk en op zichzelf staand project;

Meer weten?
Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, tel. 010-4361600, of per e-mail:
Jetske van Oosten (Deelregeling architectuur)
Hugo van de Poel (Deelregeling Vormgeving)
Joris van Ballegooijen (Deelregeling e-cultuur)

Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader