stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Slimme Mobiliteit en de Stad

Open Oproep Slimme Mobiliteit en de Stad

Slimme mobiliteit speelt in toenemende mate een rol bij het vinden van oplossingen voor urgente verstedelijkingsvraagstukken. Verkeer neemt fysiek ruimte in beslag, maar veroorzaakt ook ruimtelijke gebruiksbeperkingen door geluidshinder, fijnstof en CO2 uitstoot. Gesteund door fiscale maatregelen is schone (elektrische) mobiliteit bezig aan een opmars. Dit zorgt voor een geleidelijke verbetering, maar deze transitie gaat nog te veel uit van bestaande infrastructuren en laat de ruimtelijke consequenties en kansen onderbelicht. Door mobiliteit slimmer en efficienter te organiseren en ruimtelijk goed te integreren, kan de leefbaarheid in de stad aanzienlijk worden verbeterd. Bovendien biedt het kansen voor een meer duurzame verstedelijking.

Op het gebied van mobiliteit zijn enkele trends zichtbaar. De mobiliteitsvraag van jongere generaties wordt meer flexibel. Ze gaan van bezit naar gebruik en combineren fiets, OV en autodeel-concepten. Oudere generaties blijven langer mobiel. Hun vraag naar gemak en comfort zal daarbij toenemen. Deze trends vragen om slimme oplossingen voor het optimaliseren van vervoersnetwerken, het intensiveren van frequenties, het verknopen van vervoersmodaliteiten en het realiseren van betrouwbare en comfortabele verbindingen. Hoe kan deze transitie het beste worden vormgegeven?

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op voorstellen in te dienen die de ruimtelijke integratie van efficiente multimodale vervoerssystemen verkennen. Voorstellen kunnen daarbinnen ook betrekking hebben op transit oriented developments (TOD's), netwerk- en knooppuntontwikkeling, het ontsluiten en verbinden van nieuwe stedelijke gebieden of het beperken van de verplaatsingsbehoefte door het ontwikkelen van decentrale knooppunten. Zijn er nieuwe vormen van stedelijkheid denkbaar, die beter geënt zijn op slimme multimodale vervoerssystemen? Vanwege het multidisciplinaire karakter van deze uitvraag strekt cross-disciplinaire samenwerking tot aanbeveling. Geef aan met welke vervoerders/mobiliteitspartijen, kennisinstellingen en overheden een samenwerking wordt aangegaan. Het voorstel dient inzicht te geven in de deskundigheid en relevantie van de betrokken partijen. Hierbij dient de rol en positie van de (ruimtelijk) ontwerper in het onderzoek te worden benoemd.

Indienen
Uw voorstel kunt u t/m 4 mei 2015 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde '15RC Open Oproep - Slimme Mobiliteit en de Stad'. Het voorstel bestaat uit:

een projectplan met een heldere, beknopte omschrijving van de probleem- en vraagstelling, een positionering van het voorstel en een toelichting op het doel, de opzet en de interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen en onderzoeks- of kennisinstellingen zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag;
beknopte CV's of een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek;
een planning en begroting voor de startfase waaruit blijkt welke activiteiten worden ondernomen tot 2 november 2015;
een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de uitvoerende partij.

Het projectplan is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Indieners ontvangen uiterlijk 11 mei 2015 per e-mail een ontvangstbevestiging.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met twee externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan. De deadline voor het indienen van deze vervolgaanvraag is 2 november 2015.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen. De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De voorstellenselectie wordt uiterlijk 28 mei 2015 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur. Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Maarten Tas, secretaris Deelregeling Architectuur, 010-4361600, m.tas@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na selectie alsnog in te schrijven.
Er kan geen conceptvoorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Deze Open Oproep is onderdeel van het AARO programma Stedelijke Transformaties, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van IenM.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.

het fonds

subsidies

actueel

blauw2020.png
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds organiseren in 2021 opnieuw gezamenlijk een onli... meer >
oproepenfreshperspectives6.png
Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelij... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader