stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Salone del Mobile 2016

Open Oproep Salone del Mobile 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie tijdens de Salone del Mobile 2016. De Salone del Mobile in Milaan is een van de belangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. De komende editie vindt van 12 tot en met 17 april 2016 plaats. Deze oproep is de enige mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor deelname aan deze beurs en alle activiteiten daaromtrent.

Indienen
Het voorstel kan tot en met 17 november 2015 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Open Oproep Salone del Mobile 2016'.

Het projectvoorstel bestaat uit:
een motivatie voor deelname en een omschrijving van de langetermijnstrategie van de ontwikkeling van de eigen ontwerppraktijk en hoe de deelname aan Salone zich daartoe verhoudt;
een heldere, beknopte omschrijving van de opzet en het doel van de presentatie;
een beschrijving van de beoogde presentatieplek;
in het geval van een gezamenlijke presentatie dient het voorstel de geselecteerde ontwerpers te motiveren;
beeldmateriaal van de te presenteren ontwerpen;
een realistische begroting. N.B. subsidie kan alleen worden aangewend voor reis- en verblijfskosten van ontwerpers, transportkosten, huur locatie en communicatie. Een eigen bijdrage of cofinanciering is niet verplicht, maar bij een subsidiebehoefte boven de € 5.000 strekt cofinanciering of een eigen bijdrage tot de aanbeveling;
CV (max. 2 pagina's per voorstel);
uittreksel KvK dat niet ouder dan 1 jaar is. Is er geen KvK inschrijving dan kan deze na selectie nog worden ingestuurd.

Format
Het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 6 pagina's (exclusief CV en KvK-uittreksel) en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs een aantal voorstellen voor de beurspresentatie. De adviseurs brengen hun oordeel uit op basis van de volgende criteria:
motivatie voor deelname;
de mate waarin de selectie van projecten de Nederlandse ontwerpsector representeert;
de mate waarin het project een bijdrage levert aan het versterken van het imago van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland;
de mate waarin het project zich weet te onderscheiden in artistieke kwaliteit en presentatievorm.

Tot de aanbeveling strekken:
projecten waarin bijzondere samenwerkingsvormen worden aangegaan of die gericht zijn op een groepspresentatie;
voorstellen met een realistische begroting die eventueel aangevuld zijn met reeds opgevraagde offertes.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen. Voor deze Open Oproep is een maximaal bedrag van € 200.000 beschikbaar.

Doelstelling
Het Stimuleringsfonds beoogt met deze Open Oproep de excellente kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector in Milaan te presenteren. Het fonds heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Vanuit dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds deelname aan de Salone del Mobile. Het vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:
versterken imago Nederlandse ontwerpsector
opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties
vergroten internationale werkterrein van de Nederlandse ontwerpsector

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met:
Jasmijn van Weenen, adjunct secretaris Deelregeling Internationalisering via
j.vanweenen@stimuleringsfonds.nl
, 010-4361600

Verder ter informatie:
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.
De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk in week 50 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

het fonds

subsidies

actueel

sciresearchactreflect2021720website.gif
Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekoloni... meer >
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader