stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Literaire Games

Open Oproep Literaire Games

Uit nieuwsgierigheid naar de interactiemogelijkheden tussen literatuur en games, schrijven het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds de Open Oproep Literaire Games uit. Deze eenmalige ronde zal in juni 2015 plaatsvinden en is exclusief voor de ontwikkeling en productie van Nederlandstalige literaire games. Auteurs en gameontwikkelaars kunnen binnen deze Open Oproep een voorstel indienen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een literaire spelervaring.

De literaire game kent vele verschijningsvormen. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich games waarbij traditionele spelelementen zijn vervangen door tekst (verhalen, poëzie). Aan de andere kant staan de games waarin de gameplay overheerst en de literatuur gebruikt wordt als aankleding. Ergens middenin staan games die het evenwicht zoeken tussen speelse en literaire elementen, de interactieve fictie.

Het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds willen met deze oproep Nederlandse en Vlaamse auteurs en gameontwikkelaars uitdagen om samen een literaire productie te maken en gameprincipes vanuit de literatuur te verkennen. Een meertalige versie behoort tot de mogelijkheden, zolang de schrijftaal Nederlands is en de game ook in het Nederlands wordt uitgebracht.

Oproep
Het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds roepen Nederlandse en Vlaamse auteurs en gameontwikkelaars op om (samen) een voorstel in te dienen voor het gezamenlijk ontwikkelen van een literaire spelervaring. De oproep staat open voor alle vormen van literatuur en gameplay: korte verhalen, kinder- en jeugdliteratuur, essays, poëzie; adventures of 2d-platformers. Alles is mogelijk, zolang de gameplay en het literaire element geïntegreerd zijn. Ook de keuze voor het platform en de hardware is vrij. De game mag ontwikkeld worden voor web browsers, smartphones, consoles, Virtual Reality etc. De fondsen zijn geïnteresseerd in co-creaties, waarbij schrijver en ontwikkelaar gelijkwaardige artistieke partners zijn en samen een nieuw werk tot stand brengen. Het is niet de bedoeling dat een van de partijen in dienst komt te staan van (het plan van) de ander.

Het traject van de Open Oproep kent twee fases: een ontwikkelfase waarin een 'proof of concept' wordt gemaakt en een realisatiefase waarin de beste voorstellen worden doorontwikkeld tot een volwaardige game. De looptijd van de ontwikkelingsfase is 6 maanden, hierna worden de voorstellen live gepresenteerd aan de adviescommissie. Uit deze projecten selecteert de adviescommissie één of meerdere projecten die zij in aanmerking vindt komen voor een realiseringsbijdage. De looptijd van de realisatiefase is 10 maanden. Voor de ontwikkelfase wordt een totaalbedrag van maximaal € 37.500 gereserveerd, te verdelen over vijf werkbudgetten van € 7.500. Voor de realisatiefase wordt een totaalbedrag van maximaal € 60.000 gereserveerd, te verdelen over de beste voorstellen.

Ingangseisen auteurs
De auteur heeft vanaf 2005 minstens 1 boek gepubliceerd bij een erkende literaire uitgeverij (uitgaven in eigen beheer of self publishing vallen hier niet onder).

Procedure
De beoordeling van de ingediende voorstellen zal gedaan worden door leden van de vaste adviescommissie van het Gamefonds, aangevuld met een adviseur van het Letterenfonds. Bij de beoordeling wordt specifiek gelet op:

de wijze waarop het voorstel aansluit bij het doel van de Open Oproep;
de algemene kwaliteit van het voorstel;
de kwaliteit van het werk van de betrokken gameontwikkelaar(s) en auteur(s).

Voorstellen worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep Literaire Games'. Een voorstel bestaat uit een helder en beknopt projectplan met daarin:

een aanzet voor de literaire elementen en/of een beschrijving van de gameplay
een begroting
een planning
CV's van de betrokken auteurs en/of ontwikkelaars
voor ontwikkelaars: uittreksel van de Kamer van Koophandel, of een internationaal equivalent hiervan

Voorstellen kunnen tot en met 8 juni 2015 worden ingediend. De selectie van de voorstellen wordt rond 10 juli per e-mail en vervolgens in de nieuwsbrieven van de betrokken fondsen bekendgemaakt.

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Joris van Ballegooijen, j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl, 010-4361600. Voor vragen over de literaire invulling kunt u contact opnemen met Suzanne Meeuwissen, s.meeuwissen@letterenfonds.nl, 020-5207300.


Verder ter informatie
Het Gamefonds is een samenwerkingsregeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, of een internationaal equivalent hiervan. Is dat niet het geval, dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven. NB: Voor auteurs is dit niet verplicht.
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Indieners ontvangen uiterlijk binnen drie dagen een ontvangstbevestiging per e-mail.
Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.

het fonds

subsidies

actueel