stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2016

Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor deelname tijdens de Architectuur Biënnale in Venetië 2016. De biënnale is een van de belangrijkste internationale architectuurtentoonstellingen. Van 28 mei tot en met 27 november 2016 vindt de komende editie plaats in Venetië. Deze oproep is de enige mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor deelname aan de architectuurbiënnale in Venetië.

Thema
Curator Alejandro Aravena grijpt de Architectuur Biënnale Venetië 2016 aan om nieuwe benaderingen van architectuur voor urgente maatschappelijke opgaven te agenderen. 'Reporting from the Front' toont de rol van architecten in de strijd om de leefomstandigheden van mensen over de hele wereld te verbeteren. Het thema focust op architectuur die zich manifesteert binnen de beperkingen van een gebrek aan middelen, maar ook op ontwerpen die de status quo ondermijnen en architectuur produceren voor het algemeen welzijn, hoe bescheiden in schaal deze ook zijn.

Indienen
Het voorstel kan t/m 2 maart worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Architectuur Biënnale Venetië 2016'.

In aanmerking komen:
Projecten waarbij sprake is van een deelname aan het officiële hoofd- of randprogramma van de biënnale. Een inhoudelijke motivatie van de uitnodigende partij en/of curator is hierbij een voorwaarde.
Projecten waarbij sprake is van deelname op eigen initiatief. Hierbij dient te worden vermeld hoe het project zich verhoudt tot het thema van de biënnale en waarom de activiteit en deelnemers relevant zijn.
Verschillende projectvormen komen in aanmerking, bijv. een lezingenprogramma, expositie, presentatie of onderzoek.

Het projectvoorstel bestaat uit:
een heldere, beknopte omschrijving van de opzet en het doel en motivatie van de deelname;
een beschrijving van de beoogde locatie;
relevant beeldmateriaal van het werk van de betrokken deelnemers en beeld dat een impressie geeft van het voorgestelde project.
de uitnodiging en inhoudelijke motivatie hiervan.
een realistische begroting, waarbij de status van de cofinanciering inzichtelijk is. De gevraagde bijdrage is het sluitstuk op de begroting.
Bijlage I: CV (max. 2 pagina's per voorstel);
Bijlage II: uittreksel KvK dat niet ouder dan 1 jaar is. Is er geen KvK inschrijving dan kan deze na selectie nog worden ingestuurd.

Format
Het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's (exclusief CV en KvK-uittreksel) en is niet groter dan 10 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.
Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Doelstelling
Het Stimuleringsfonds beoogt met deze Open Oproep de excellente kwaliteit van de Nederlandse architectuur en stedenbouw op een toonaangevende manifestatie te presenteren. Deelname aan de biënnale ondersteund het Stimuleringsfonds binnen de kaders van de Deelregeling Architectuur, waarmee wordt bijgedragen aan de volgende doelstellingen;
Versterken van maatschappelijke meerwaarde van architectuur vanuit een culturele invalshoek
Bevorderen hoogwaardige kwaliteit in architectuur
Stimuleren van belangstelling voor architectuur in binnen- en buitenland

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe deskundigen een aantal voorstellen voor deelname tijdens de biënnale, op basis van de volgende criteria:
De mate waarin het project zich verhoudt tot het thema van de biënnale;
De relevantie voor de hedendaagse ontwerppraktijk;
De mate waarin inhoud en projectvorm elkaar versterken en daarin onderscheidend zijn;
Tot de aanbeveling strekken projecten waarbij sprake is van een inhoudelijke motivatie van de uitnodigende partij.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.
Voor deze Open Oproep is een maximaal bedrag van € 150.000 beschikbaar. Het fonds verwacht meerdere voorstellen te kunnen ondersteunen.

Adviseurs
Voor deze open oproep heeft het fonds een adviescommissie samengesteld. Deze bestaat uit:
• Ronald Rietveld, architect bij RAAAF en curator van de Nederlandse inzending voor de Venetië Biënnale 2010;
• Francien van Westrenen, programmamaker architectuur bij Stroom Den Haag;
• Jan Willem Petersen, stedenbouwkundige, architect en onderzoeker bij Specialist Operations.

Procedure
Het Stimuleringsfonds streeft naar een bekendmaking eind maart. De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni, adjunct-secretaris Deelregeling Architectuur, z.seghrouchni@stimuleringsfonds.nl
of Anselm van Sintfiet, secretaris Deelregeling Internationalisering, a.vansintfiet@stimuleringsfonds.nl
Telefoonnummer 010-4361600

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven;
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
De selectie van de voorstellen wordt per e-mail bekendgemaakt;
Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader