stimuleringsfonds creatieve industrie

projectteam

Deelnemers aan De Digitale Stad Herleeft zijn: Amsterdam Museum, Waag Society, Universteit van Amsterdam, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

context

De Digitale Stad Herleeft is ondersteund vanuit de Deelregeling Digitale cultuur.

dds22.jpg

Virtuele opgravingen | De Digitale Stad Herleeft

6 maart 2017
Veel mensen weten het nog: de eerste keer dat ze iets opzochten op internet, en het allereerste mailtje dat ze stuurden. En ken je De Digitale Stad (DDS) nog? In 1994 was dat de eerste online community van Nederland. Je kon er digitale post versturen, naar het café om te chatten en een eigen huis bouwen. Een mijlpaal in de geschiedenis, maar hoe bewaar je die eigenlijk? 'Er is steeds meer digitaal cultureel erfgoed,' zegt webarcheoloog Tjarda de Haan. 'We zijn gewend van alles te conserveren, maar niet als het om dit soort virtuele gemeenschappen gaat. Als je niets doet, verdwijnt deze informatie. Mensen ruimen hun zolders op, gooien oude datadragers weg, en daarmee een stuk van de geschiedenis.' Ze is gastconservator e-cultuur in het Amsterdam Museum, dat samen met Waag Society, de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid werkt aan de reconstructie van De Digitale Stad.
In 2001 verdween DDS van het web; in 2011 begonnen ze aan de opgravingen. De Haan noemt het ‘virtual Pompeï’. Er werd een Grave Diggers Party gehouden, waarop websurfers van het eerste uur werden gevraagd langs te komen met hun oude soft- en hardware. Er bleek bovendien een ‘freeze’ te zijn gemaakt in 1996, een momentopname. Computer Science studenten van de UvA zijn de komende maanden nog bezig met de reconstructie. De Haan: 'Er zijn nog veel vragen om te beantwoorden voor we er een interactieve publieke presentatie van kunnen maken. Bijvoorbeeld over het waarborgen van de privacy van de deelnemers van destijds.' De antwoorden worden gedocumenteerd in een handboek over webarcheologie, met handvatten voor musea en erfgoedinstellingen en een manifest over duurzaam programmeren – om drastisch graafwerk in de toekomst te voorkomen.

Tekst: Willemijn de Jonge
ddsinlogscherm1993.jpg
DDS33.jpg
144352161863260948299b.jpg