stimuleringsfonds creatieve industrie
voucherregelingruimtelijkontwerp2021.jpg

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

31 maart 2021
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimuleren. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en het versterken van hun beleid. Met de vouchers kunnen zij aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven.
Het Stimuleringsfonds verwacht met de circa 200 ontwerptrajecten een belangrijke impuls aan ontwerpend onderzoek te kunnen geven, waarmee de positie van de ontwerpsector tijdens en na de coronacrisis wordt versterkt.

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021
budget € 4 miljoen
4 thema's die inhoudelijk aansluiten bij de NOVI
circa 50 projecten per thema
doorlopende aanvraagmogelijkheid gedurende 3 maanden
uitslag binnen zes weken
looptijd projecten van 1 tot 3 maanden
subsidiebudget € 10.000 tot € 30.000 per project

De regeling maakt onderdeel uit van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector.

De Oproep Oproep Vitale steden en dorpen #1 is de eerste in een reeks van 8 oproepen dit jaar.

Deze reeks open oproepen sluiten inhoudelijk aan bij de vier grote NOVI opgaven:
Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
Duurzaam economisch groeipotentieel;
Sterke en gezonde steden en regio's;
Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.