stimuleringsfonds creatieve industrie
denieuweruimteweb.jpg

Lancering twee nieuwe regelingen over ruimtelijk ontwerp

29 juli 2021
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert een tijdelijke impulsregeling én een vierjarig stimuleringsprogramma om de ontwikkeling van nieuwe ontwerppraktijken in het ruimtelijk domein te versterken.
Nederland staat voor een aantal complexe transitieopgaven bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking, klimaat en energie, landbouw en duurzaamheid. Dat vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en het maken van slimme combinaties en scherpe keuzes. Het Stimuleringsfonds gelooft in de verbindende en verbeeldende kracht van ontwerp bij de aanpak van ruimtelijke opgaven en lanceert daarom twee nieuwe subsidiemogelijkheden.

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimuleren. De regeling richt zich op decentrale overheden en semipublieke organisaties, die extra ontwerpkracht willen inschakelen bij het verkennen van ruimtelijke opgaven en het versterken van lokaal beleid. Het Stimuleringsfonds verwacht met circa 200 ontwerptrajecten een belangrijke impuls aan ontwerpend onderzoek te kunnen geven, waarmee de positie van de ontwerpsector tijdens en na de coronacrisis wordt versterkt. De regeling maakt onderdeel uit van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector.

Open Oproepen #1:
Vitale steden en dorpen (1 april - 30 juni)
Duurzame economie en ruimte (1 mei - 31 juli)
Ruimte voor klimaat en energie (1 juni - 31 augustus)
Toekomstbestendig landelijk gebied (1 juli - 30 september)

Open Oproepen #2:
Vitale steden en dorpen (1 september - 30 november)
Duurzame economie en ruimte (1 oktober - 31 december)
Ruimte voor klimaat en energie (1 november - 31 januari)
Toekomstbestendig landelijk gebied (1 december - 28 februari)

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024
Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp is een vierjarig programma om de integrale aanpak van complexe transitieopgaven te stimuleren. Het Stimuleringsfonds is een belangrijke uitvoeringspartner van het programma en schrijft jaarlijks twee open oproepen uit. Een open oproep biedt multidisciplinaire coalities de kans vanuit een integrale ontwerpbenadering te onderzoeken hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd. Het programma heeft een jaarbudget van € 2,4 miljoen per jaar. Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

FACTS &FIGURES

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021
verkennend ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van de 4 grote opgaven uit de NOVI ter versterking van beleid
4 thematische lijnen die inhoudelijk aansluiten bij de NOVI, per themalijn 2 open oproepen (acht totaal)
circa 25 projecten per open oproep
4 thema's die inhoudelijk aansluiten bij de NOVI
circa 50 projecten per thema
doorlopende aanvraagmogelijkheid gedurende 3 maanden
uitslag binnen zes weken
looptijd projecten van 1 tot 3 maanden
subsidiebudget, afhankelijk van looptijd, €10.000,- tot €30.000,- per project

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024
verdiepend ontwerpend onderzoek naar hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd
2 open oproepen per jaar, die inhoudelijk aansluiten bij de NOVI
12 tot 16 projecten per open oproep
beoordeling na sluitingsdatum
looptijd projecten circa 2,5 jaar (4 fasen)
maximaal € 82.500,- subsidiebudget per project in totaal

Kijk voor meer informatie op de kennispagina De Nieuwe Ruimte.

Of neem contact op met:
Maarten Tas, projectleider/coördinator Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
m.tas@stimuleringsfonds.nl of 010-3107937
Nazanin Hedayati, coördinator Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp
n.hedayati@stimuleringsfonds.nl
Chantal Verhoeven, stafmedewerker Opdrachtgeverschap
c.verhoeven@stimuleringsfonds.nl of 010-3107937