stimuleringsfonds creatieve industrie
onlinelezing24sept.gif

Bekijk lezing: What's going on in de duurzame economie

6 oktober 2021
Lezing: What is going on in de duurzame economie
Duurzame economie en ruimte #1
24 september 2021

Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit betekent dat productieprocessen efficiënter gebruikmaken van grondstoffen, en dat wanneer er nieuwe grondstoffen nodig zijn, deze zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd of hernieuwbaar zijn. Een grote transitie die zijn weerslag zal en moet vinden in het ruimtelijk domein. Wat kunnen we doen om circulaire productiemethodes te integreren? Is clustervorming een kansrijk ingrediënt voor circulariteit? Kunnen we terug naar meer regionaal georiënteerde productie? Wat zijn daarvan de ruimtelijke consequenties? Wat betekent dit voor de binding met de plek? En hoe sluit dit aan bij de investeringslogica en tijdshorizon van internationaal opererende partijen?
In deze lezing belichten we de grotere lijnen van het thema verduurzaming en circulariteit, en bespreken we de status quo en kansen voor de toekomst.

Spreker 1: Otto Raspe
Otto Raspe is hoofd RaboResearch Regio's, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap bij de Rabobank. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikkelingen, de impact van ruimtelijke investeringen en economische benchmarks in een breed welvaartsperspectief. Zijn werk legt zich toe op trends en ontwikkelingen in de kenniseconomie, innovatie, ondernemerschap en stedelijke en regionale economie (onder meer arbeids- en woningmarkten). Voor zijn huidige functie werkte Otto bij het Planbureau voor de Leefomgeving, waar hij onderzoek deed naar clusters, ofwel regionale concentraties van economische activiteiten.

Spreker 2: Els Boesveld
Els Boesveld is beleidsmedewerker Haven-Industrieel Complex & Circulair bij de provincie Zuid-Holland. Zij begeleid onderzoeken, stelt aanbestedingen op en draagt bij aan de strategieontwikkeling. Daarnaast werkt zij aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid en adviseert het bestuur op het gebied van transitiemanagement.

Over de lezingen
Deze lezing wordt aangeboden in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte, onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt naast de subsidieregeling ook een flankerend activiteitenprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Duurzame economie en ruimte, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.
Bekijk hier de lezing What is going on in de duurzame economie
Bekijk hier een korte video over de Open Oproep Duurzame economie en ruimte