stimuleringsfonds creatieve industrie
vrodetoekomstvanstadscentrawebsite.gif

Bekijk lezing: De toekomst van binnensteden en dorpscentra

27 september 2021
Lezing: De toekomst van binnensteden en dorpscentra
Vitale steden en dorpen #1
10 september 2021

Er wordt steeds minder fysiek gewinkeld, onze stads- en dorpsharten lopen leeg. Hoe maken we van onze binnensteden ook in de toekomst plekken die voor bewoners, bedrijven, bezoekers en beleggers betekenis hebben? Welk voorzieningenaanbod is denkbaar en hoe kunnen hiervoor ook financieringsconstructies worden gevonden?
In deze lezing komt de stem van de binnenstedelijke verdichting aan bod, maar wordt ook gekeken naar de gebieden tussen de stedelijke centra, waar juist kleinere kernen en goed bereikbare dorpen een grote bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de stedelijke regio.

Spreker 1: Barbara Heebels
Barbara Heebels is projectleider/onderzoeker Ruimte en Economie bij Platform31. Vanuit die rol werkte ze aan verschillende projecten over de doorontwikkeling van de Nederlandse binnensteden, waaronder 'Concept Binnenstad'. In haar lezing trekt zij conclusies uit de verschillende projecten en deelt zij bijzondere inzichten. 

Spreker 2: Anke Griffioen
Anke Griffioen is naast retailer (Caland/Schoen), bestuurskundige, filosoof en adviseur voor retail en gebiedsontwikkeling. Vanuit al deze verschillende invalshoeken houdt zij zich bezig met de vraagstukken die er liggen voor de winkelstraat en legt daarbij vanuit de praktijk een link naar bestuurders.

Over de lezing
Deze lezing wordt aangeboden in het kader van de Open Oproep Vitale steden en dorpen, onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt naast de subsidieregeling ook een flankerend activiteitenprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Vitale steden en dorpen, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.
Bekijk hier de lezing De toekomst van binnensteden en dorpscentra
Bekijk hier een korte video over de Open Oproep Vitale steden en dorpen