stimuleringsfonds creatieve industrie
onlinelezing28sept.gif

Bekijk lezing: De schaal van de stad

6 oktober 2021
Lezing: De schaal van de stad
Duurzame economie en ruimte #1
28 september 2021

In de stedelijke context is het buzzword van 2021 de 15 minuten-stad: een lokaal systeem dat alles biedt wat er nodig is om te kunnen wonen, werken en recreëren. Een systeem dat zich ook economisch kan bedruipen, en dat de bakermat vormt voor innovaties op gebied van circulariteit. Wat hebben wijken nodig om te kunnen veranderen in circulaire eenheden? En wat hebben bedrijven nodig om daar te kunnen functioneren?
Spreker 1: Alexander Wandl
Alexander Wandl is stedenbouwkundige, onderzoeker en hoofddocent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van duurzame verstedelijking, gebruikmakend van een metabolische benadering en het integreren van GIS-ondersteunde methoden en tools. Als wetenschappelijk coördinator van het door Horizon 2020 gefinancierde onderzoeksproject REPAiR – Resource Management in peri-urban areas – onderzocht hij aan de hand van living labs in zes Europese steden hoe ruimtelijke strategieën de transitie naar circulariteit ondersteunen.

Spreker 2: Axel Pel
Axel Pel is programmamanager Verduurzaming Industrie bij DCMR, de Milieudienst Rijnmond. Vanuit deze rol houdt hij zich bezig met de industriële energietransitie, en de circulaire en schone industrie in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Axel helpt bedrijven die ambities hebben te verduurzamen, dit voor elkaar te krijgen en helpt zowel de negatieve waarde van afval te transformeren in de positieve waarde van nieuwe grondstoffen, als de koppeling te leggen tussen beleid en uitvoering. Daarbij is het van belang de wet- en regelgeving, die nog niet is toegerust op de circulaire economie, op de juiste wijze in te zetten.

Over de lezingen
Deze lezing wordt aangeboden in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte, onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt naast de subsidieregeling ook een flankerend activiteitenprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Duurzame economie en ruimte, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.
Bekijk hier de lezing De schaal van de stad
Bekijk hier een korte video over de Open Oproep Duurzame economie en ruimte