stimuleringsfonds creatieve industrie
actieprogrammaruimtelijkontwerp20212024.jpg

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024

31 maart 2021
Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp is een vierjarig programma om de integrale aanpak van complexe transitieopgaven te stimuleren. Het Stimuleringsfonds is een belangrijke uitvoeringspartner van het programma en schrijft jaarlijks twee open oproepen uit.
Een open oproep biedt multidisciplinaire coalities de kans vanuit een integrale ontwerpbenadering te onderzoeken hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd.

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024
budget € 2,4 miljoen per jaar
2 open oproepen per jaar, die inhoudelijk aansluiten bij de NOVI
12 tot 16 projecten per open oproep
beoordeling na sluitingsdatum
looptijd projecten circa 2,5 jaar (4 fasen)
maximaal € 82.500 subsidiebudget per project in totaal

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Open Oproep Prachtige productielandschappen is de eerste in een reeks van 2 oproepen dit jaar.