stimuleringsfonds creatieve industrie
vitalestedeninfobijeenkomst.gif

3 sept: Online informatiebijeenkomst Vitale steden en dorpen

18 augustus 2021
Op vrijdag 3 september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een online informatie- en matchmakingsbijeenkomst in het kader van de tweede ronde van de Open Oproep Vitale steden en dorpen die vanaf 1 september openstaat. Tijdens deze interactieve bijeenkomst vertellen we over de insteek en mogelijkheden van de oproep, lichten we de praktische kant van de aanvraag toe en blikken we vooruit op het flankerende activiteitenprogramma. Daarnaast bieden we potentiële aanvragers in aparte break-out sessies begeleiding bij het voorbereiden en schrijven van een aanvraag en helpen we nieuwe samenwerkingen te vormen middels matchmaking.

Meld u hier aan
Informatiebijeenkomst
We beginnen de online informatiebijeenkomst door dieper in te gaan op de Open Oproep Vitale steden en dorpen. Hoe hangt de oproep samen met de voucherregeling? Welke thema's zijn passend binnen deze open oproep? Wat voor partijen heb je nodig om een goede aanvraag in te dienen? Wat zijn belangrijke voorwaarden en wat zijn mogelijke aandachtspunten? We bespreken het allemaal, en natuurlijk is er ook ruim tijd om eigen vragen te stellen. Mocht u al een vraag hebben, dan kunt u deze stellen in uw aanmelding voor het informatiebijeenkomst.

Na de informatie over de oproep, blikken we voorruit op het activiteitenprogramma. Dit programma biedt deelnemers van de open oproep inhoudelijke verdieping en kennisuitwisseling omtrent de belangrijkste thema's. Ook tonen we ter inspiratie een aantal voorbeeldprojecten uit de eerste ronde van Vitale steden en dorpen.

Begeleiding bij uw aanvraag
Bent u van plan, of al bezig, een aanvraag in te dienen? Aansluitend op de plenaire informatiebijeenkomst bieden we de mogelijkheid om in een break-out sessie uw aanvraag met fondsmedewerkers te bespreken, zodat u de volgende stap kunt zetten. We geven u gerichte feedback of kunnen helpen bij het aanscherpen van uw vraagstelling.

Matchmaking
Heeft u nog geen samenwerkingspartner maar wilt u wel meedoen met een aanvraag? Tijdens deze matchmakingsessie helpen we ontwerpers en onderzoekers bij het vinden van een geschikte (semi)publieke organisatie, en andersom. De (semi)publieke organisatie krijgt de ruimte om een specifiek vraagstuk te pitchen waarvoor ze ontwerpkracht zoekt, en ontwerpers krijgen vervolgens de gelegenheid om daar met hun expertise op te reageren. Vanuit het fonds begeleiden we dit proces en beogen we nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen.

Kortom, wilt u:
• meer informatie over de Open Oproep Vitale steden en dorpen?
• begeleiding bij het voorbereiden en schrijven van uw aanvraag?
• kennismaken met potentiële samenwerkingspartners voor deelname aan de open oproep?

Meld u dan aan voor de bijeenkomst

Online informatiebijeenkomst
Vrijdag 3 september
15.00 - 15.45 uur

Break-out sessie 1: begeleiding aanvraag
15.45 - 16.30 uur

Break-out sessie 2: matchmaking
15.45 - 16.30 uur

Over de open oproep
Met de open oproepen van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp nodigt het Stimuleringsfonds (semi)publieke organisaties en ruimtelijk ontwerpers uit om samen een aanvraag in te dienen voor een innovatievoucher. Met de voucher kunnen (semi)publieke organisaties extra ontwerpkracht van ruimtelijk ontwerpers inschakelen bij het verkennen en versterken van hun beleid. Het biedt de mogelijkheid om de kosten van een ontwerpend onderzoek naar een concrete casus of ontwerpvraag te financieren, waarbij ook specifiek aandacht uitgaat naar de manier waarop wordt samengewerkt en resultaten en inzichten worden gedeeld.

De Open Oproep Vitale steden en dorpen richt zich op trends en ontwikkelingen in steden en dorpen waarvan de urgentie als gevolg van covid-19 nog eens extra is toegenomen. Het fonds zoekt naar vernieuwers die op onderzoekende wijze samen met lokale en regionale partners willen werken aan kansen en oplossingen voor transitieopgaven om de vitaliteit van steden en dorpen richting de toekomst te versterken.