stimuleringsfonds creatieve industrie
lanceringderdeopenoproep.jpg

3 juni: Kijk mee met de lancering van de derde open oproep Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

26 mei 2021
Op donderdag 3 juni wordt tijdens de Rotterdam Architectuur Maand de derde open oproep binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp gelanceerd. In de livecast verkent het Stimuleringsfonds samen met experts de ruimtelijke vraagstukken die horen binnen het thema 'Ruimte voor klimaat en energie'. We gaan in gesprek over hoe we duurzame energie kunnen produceren op de schaal van het gebouw, de wijk, de stad en de regio, maar ook over het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving.
In de live-uitzending gaan we in gesprek met Sven Stremke, John Jacobs, Marjolein Pijpers-van Esch, Frido van Nieuwamerongen en Maarten Tas.

Sven Stremke
Sven Stremke is universitair hoofddocent landschapsarchitectuur aan zowel de Wageningen Universiteit en lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op duurzame landschappen, waarbij hij nadrukkelijk aandacht heeft voor de energietransitie. In 2017 initieerde Sven de 'WUR Energy Alliance. Binnen deze alliantie werken op dit moment 50 onderzoekers/docenten aan het thema energietransitie.

John Jacobs
John Jacobs werkt al jarenlang als strategisch adviseur voor de gemeente Rotterdam, is initiatiefnemer en regisseur van Water Sensitive Rotterdam en vanuit die rol ook betrokken bij Rotterdams Weerwoord. Hij schreef het Waterplan Rotterdam 2 en leverde een grote bijdrage aan de RAS, de Rotterdamse Adaptatie Strategie. Hij houdt zich het liefst bezig met water en klimaat in combinatie met de ontwikkeling van de stad.

Marjolein Pijpers-van Esch
Marjolein Pijpers-van Esch is mede-oprichter en eigenaar van Designlab 2902 en is daarnaast universitair docent aan de TU Delft, waar ze deel uitmaakt van de sectie 'Environmental Technology and Design'. Haar expertise bevindt zich op het vlak van de duurzame stedenbouw, en dan met name op het gebied van klimaatsensitief ontwerpen op straat-, wijk- en stadsniveau.

Frido van Nieuwamerongen
Frido van Nieuwamerongen is architect en een van de oprichters van Arconiko Architecten. In nauw overleg met gebruikers zoekt zijn bureau naar overtuigende ruimtelijke oplossingen die goed zijn voor de mens en goed voor het milieu. Met het ontwerpend onderzoeksproject Rotterdam Central District verkende hij hoe deze versteende wijk het meest klimaatadaptieve Central District van de wereld kan worden; een gezonde stad waar het onder alle omstandigheden goed toeven is.

Maarten Tas
Maarten Tas is coördinator en projectleider van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met deze regeling kunnen overheden en (semi)publieke organisaties een opdracht verlenen aan ontwerpers voor het verkennen van de ruimtelijke opgaven van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 

Kijk de livecast hier terug: