stimuleringsfonds creatieve industrie
vitalestedentemplate01.gif

3 en 10 sept: Informatiebijeenkomst en lezingen Vitale steden en dorpen

18 augustus 2021
Begin september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie één informatie- en matchmakingsbijeenkomst en twee lezingen in het kader van de Open Oproep Vitale steden en dorpen. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor geïnteresseerden die willen deelnemen aan de open oproep die vanaf 1 september 2021 openstaat. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de thema's van de open oproep.
Tijdens deze interactieve bijeenkomst vertellen we over de insteek en mogelijkheden van de oproep, lichten we de praktische kant van de aanvraag toe en blikken we vooruit op het flankerende activiteitenprogramma. Daarnaast bieden we potentiële aanvragers in aparte break-out sessies begeleiding bij het voorbereiden en schrijven van een aanvraag en helpen we nieuwe samenwerkingen te vormen middels matchmaking.

Online informatie- en matchingsbijeenkomst
Vrijdag 3 september
15.00 - 15.45 uur

Break-out sessie 1: begeleiding aanvraag
15.45 - 16.30 uur

Break-out sessie 2: matchmaking
15.45 - 16.30 uur

Meer informatie over de bijeenkomst

Lezingen
Met twee online lezingen op 3 en 10 september bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Vitale steden en dorpen, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling. In het aankomende lezingen tweeluik komt de stem van de binnenstedelijke verdichting aan bod, maar wordt ook gekeken naar de gebieden tussen de stedelijke centra, waar juist kleinere kernen en goed bereikbare dorpen een grote bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de stedelijke regio.

Lezing: What's going on in de verstedelijking
3 september 2021 (12.00 - 13.30 uur)
Sprekers: Hilde Blank en Harm Veenenbos
Meer informatie

Lezing: De toekomst van binnensteden en dorpscentra
10 september 2021 (12.00 - 13.30 uur)
Sprekers: Barbara Heebels en Anke Griffioen
Meer informatie

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als u niet deelneemt aan de Open Oproep Vitale steden en dorpen.