stimuleringsfonds creatieve industrie
lanceringtweedeopenoproep.jpg

30 apr: Lancering tweede open oproep Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

21 april 2021
Op vrijdag 30 april om 11.00 uur lanceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep 'Duurzame economie en ruimte' tijdens een rondetafelgesprek in een livevast van Pakhuis de Zwijger. Experts uit de wereld van academisch onderzoek, ontwerppraktijk en gemeenten verkennen hier hoe we beter kunnen ontwerpen aan een duurzame economie.
In 2021 voert het Stimuleringsfonds de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp uit gericht op decentrale overheden en semipublieke organisaties die ontwerpend onderzoek willen inzetten bij de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven. 'Duurzame economie en ruimte' is het thema van de tweede open oproep in een reeks van acht, die het Stimuleringsfonds in 2021 vanuit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp uitschrijft.

In deze livecast verkent Maarten Tas, projectleider en coördinator van de voucherregeling, de ruimtelijke vraagstukken die hierbij horen en gaat in gesprek met Tamara Streefland, Merten Nefs, Anne Loes Nillesen en de gemeente Eindhoven over hoe grondstoffen en producten meer lokaal én duurzaam geproduceerd kunnen worden, kringlopen in maakprocessen kunnen worden gesloten en hoe we de goederenlogistiek duurzamer kunnen inrichten. Daarnaast wordt meer informatie gegeven over deze voucherregeling en hoe organisaties en ontwerpers hiervoor kunnen aanvragen.

Bekijk de livecast hier terug: