stimuleringsfonds creatieve industrie
toekomstbestendiglandelijkgebiedwebsite.gif

24 juni: Lancering Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1

17 juni 2021
Op donderdag 24 juni wordt tijdens de Rotterdam Architectuur Maand de vierde open oproep binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp gelanceerd. In de livecast verkent het Stimuleringsfonds samen met experts de ruimtelijke vraagstukken die horen binnen het thema 'Toekomstbestendig landelijk gebied'. Projectleider Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp Maarten Tas gaat in gesprek met Gijs van den Boomen, Steven Slabbers en Peter de Ruyter.
In 2021 voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe voucherregeling uit gericht op decentrale overheden en semipublieke organisaties die ontwerpend onderzoek willen inzetten bij de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven. Voor deze regeling is in 2021 ca. € 4 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling sluit aan bij de vier grote NOVI opgaven. Onder invloed van die opgaven zal Nederland in de komende 30 jaar ingrijpend veranderen. De ambities zijn groot, maar de ruimte schaars. Dat vraagt om een integrale aanpak, om radicaal nieuwe manieren van samenwerken, om meervoudige oplossingen, maar ook om scherpere bestuurlijke keuzes.

De vouchers ter waarde van €10.000 - €30.000 kunnen in de initiatieffase van projecten en samenwerkingen worden ingezet om ontwerpkracht in te schakelen, gezamenlijke toekomstperspectieven te ontwikkelen én daartoe eerste stappen te zetten. 'Toekomstbestendig landelijk gebied' is het thema van de 4e call for projects. In deze livecast verkennen wij binnen dat thema de ruimtelijke vraagstukken die hierbij horen en gaan wij met experts in gesprek over hoe in de toekomst het evenwicht er uit kan komen te zien tussen productie, natuur, waterbeheer en bewoning. Ook vertellen wij meer over deze nieuwe voucherregeling van het Stimuleringsfonds en hoe hiervoor aan te vragen.

Datum: 24 juni 2021
Tijd: 11.00 uur - 12.00 uur
Kijk mee via deze link.

Tijdens de livecast gaat Maarten Tas, coördinator en projectleider Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp, gaat in gesprek met Gijs van den Boomen, Steven Slabbers en Peter de Ruyter.

Gijs van den Boomen
Gijs van den Boomen werkt bij KuiperCompagnons als creative director en hoofdontwerper aan diverse (complexe) projecten en initiatieven op het gebied van stedenbouw, landschap en architectuur. In de geïntegreerde aanpak waarmee het bureau oplossingen realiseert voor de complexe uitdagingen van de leefomgeving, neemt landschapsarchitectuur een belangrijke plaats in. Hij bespreekt met ons wat er speelt in de landelijke gebieden van Nederland en hoe in de toekomst landschappen zullen moeten veranderen, stad en landschap dichter tot elkaar moeten komen en het denken over stad en landschap als losstaande entiteiten zal veranderen.

Steven Slabbers
Steven Slabbers is per januari 2019 onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Noord-Holland. Als landschapsarchitect is hij daarnaast verbonden aan zijn eigen bureau BoschSlabbers. Slabbers adviseert het provinciaal bestuur op verzoek of op eigen initiatief over actuele regionale ruimtelijke opgaven. Zoals duurzame verstedelijking, bereikbaarheid en natuur-inclusieve landbouw, water en bodemdaling. Deze opgaven zijn de uitgangspunten van de Omgevingsvisie NH2050.

Peter de Ruyter
Peter de Ruyter is landschapsarchitect en oprichter van Bureau Peter de Ruyter. Met zijn bureau richt hij zich op actuele vragen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, waaronder de doorontwikkeling van de landbouw, afnemende biodiversiteit en de groeiende behoefte aan rust en ruimte. Daarnaast is hij lid van de Adviescomissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland en voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Kennemerland.