stimuleringsfonds creatieve industrie
duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif

24 en 28 sept: Lezingen Duurzame economie en ruimte

16 september 2021
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de thema's van de open oproep.
Met twee online lezingen op 24 en 28 september bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Duurzame economie en ruimte, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.

In de lezing 'What's going on in de duurzame economie' van 24 september belichten we de grotere lijnen van het thema verduurzaming en circulariteit, en bespreken we de status quo en kansen voor de toekomst. In de lezing 'De schaal van de stad' van 28 september zoomen we in op de 15 minuten-stad: een lokaal systeem dat alles biedt wat er nodig is om te kunnen wonen, werken en recreëren. Wat hebben wijken nodig om te kunnen verworden tot circulaire eenheden? En wat hebben bedrijven nodig om daar te kunnen functioneren?

Lezing: What is going on in de duurzame economie
24 september 2021 (12.00 – 13.30 uur)
Sprekers: Otto Raspe en Els Boesveld
Meer informatie

Lezing: De schaal van de stad
28 september 2021 (12.00 – 13.30 uur)
Sprekers: Alexander Wandl en Axel Pel
Meer informatie

De lunchlezingen zijn online en voor iedereen toegankelijk, ook als u niet deelneemt aan de Open Oproep Duurzame economie en ruimte.