stimuleringsfonds creatieve industrie
ijsseloogslibdepot720x480.png

16 opstartsubsidies Prachtige productielandschappen

10 augustus 2021
Voor de Open Oproep Prachtige productielandschappen, die nog openstaat t/m 20 september, bood het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de mogelijkheid om een opstartsubsidie van € 5.000 aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld om aanvragers extra ruimte te geven voor het vormen van coalities en het uitwerken van een projectvoorstel. 16 voorstellen zijn inmiddels geselecteerd en daarmee is het maximumaantal voor de opstartsubsidie bereikt.
selectie
Parkstad Recreatieve Productiestad
Annebregje Snijders Architect
Phyto Future
Other Spheres
Sliblandschap (foto bovenaan)
Deltascapes
zee -plaats -werk -land
RE-/place
Texel: voorbeeldig, prachtig, productief
Cittaideale
Landschap in FLO
Werkend Landschap
Dubbele Dijk
LAOS Landschapsarchitecten
Prachtbronnen
Kode21
Veerkrachtig duingebied
OD205 Stedenbouw en Landschap
De waardenverkaveling als vorm van ruilverkaveling 2.0
Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur
De Betuwe weer in bloei
SMC Amsterdam
Multifunctionele landbouw en agrotoerisme aan de Waddenkust
Noordpeil BV
De Hoofdige Boer
Arjan Nienhuis
LAND&HAND en de Drentse veenlandschappen
KETTER&Co
Transformatie vanuit kernlanden - de juiste opgave op de juiste plek
.A.S. Delft
Veenproeftuin Vrouw Vennepolder Oud Ade
Circular Landscapes
parkstadproductiestad.jpg
Parkstad Recreatieve Productiestad, Annebregje Snijders Architect

open oproep
De opstartsubsidie is onderdeel van de Open Oproep Prachtige productielandschappen, waarbij we coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uitnodigen om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap.

Met de opstartsubsidie hebben de geselecteerde partijen nu tot 20 september gelegenheid om samenwerking met partijen uit verschillende sectoren verder te verkennen en hun projectvoorstel verder uit te werken.

Uiteraard kan je ook zonder opstartsubsidie nog tot uiterlijk 20 september 2021 een projectvoorstel indienen.