stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp via: voucherregeling@stimuleringsfonds.nl

Mail het projectteam Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp via: actieprogramma@stimuleringsfonds.nl

of bel: +31 (0) 10 310 79 37

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief 'De nieuwe ruimte' over ruimtelijk ontwerp, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

facebook

De nieuwe ruimte

Deze kennispagina biedt een overzicht van de open oproepen en activiteiten die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert en organiseert in het kader van Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 (VRO) en het Actieprogramma Ruimtelijke Ontwerp 2021–2024 (ARO), die zich beide richten op ontwerpend onderzoek. Daarnaast zullen op deze pagina t.z.t. de (tussentijdse) inzichten en resultaten worden gedeeld van zowel VRO als ARO.
toekomstbestendiglandelijkgebiedwebsite_th.jpg
event

24 juni: Lancering Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1

Op donderdag 24 juni wordt tijdens de Rotterdam Architectuur Maand de vierde open oproep binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp gelanceerd. In de livecast verkent het Stimuleringsfonds samen met... meer >
VROtoekomstbestendig landelijk gebied
prachtigeproductielandschappen720newangl_th.jpg
event

1 juli: Onlinewerkbijeenkomsten Prachtige productielandschappen

Op donderdag 1 juli organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL) twee onlinewerkbijeenkomsten in het kader van de Open... meer >
productielandschappenARO
denieuweruimteweb_th.jpg
artikel

Lancering twee nieuwe regelingen over ruimtelijk ontwerp

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert een tijdelijke impulsregeling én een vierjarig stimuleringsprogramma om de ontwikkeling van nieuwe ontwerppraktijken in het ruimtelijk domein te ver... meer >
AROVRO
vroruimtevoorklimaatenenergie1920website_th.jpg
oproep

Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling ... meer >
klimaat en energieVRO
lanceringderdeopenoproep_th.jpg
event

3 juni: Kijk mee met de lancering van de derde open oproep Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

Op donderdag 3 juni wordt tijdens de Rotterdam Architectuur Maand de derde open oproep binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp gelanceerd. In de livecast verkent het Stimuleringsfonds samen met e... meer >
klimaat en energieVRO
vroduurzameeconomieenruimte720_th.jpg
oproep

Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling ... meer >
VROduurzame economie en ruimte
werkbijeenkomstenprachtigeproductielands_th.jpg
event

Online bijeenkomsten Prachtige productielandschappen

Op dinsdag 11 mei en dinsdag 18 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee online werkbijeenkomsten Prachtige productielandschappen. De bijeenkomsten vinden plaats in het kader van... meer >
productielandschappenARO
maartentasenjetskevanoostenweb_th.jpg
interview

Hoe betrek je ontwerpkracht bij de inrichting van NL?

Onlangs zijn er twee nieuwe subsidiemogelijkheden voor ruimtelijk ontwerp opengesteld. Met een tijdelijke impulsregeling en een vierjarig stimuleringsprogramma wil het Stimuleringsfonds de ontwikkelin... meer >
AROVRO
vitalestedenendorpen720_th.jpg
oproep

Open Oproep Vitale steden en dorpen #1

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling ... meer >
vitale steden en dorpenVRO
prachtigeproductielandschappen720newangl_th.jpg
oproep

Open Oproep Prachtige productielandschappen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties,... meer >
productielandschappenARO
loader