stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Case 4: Overijssel windbossen

Case 4: Overijssel windbossen

Samenwerkingspartners: Provincie Overijssel in samenwerking met Staatsbosbeheer en Elke Kunen, provinciaal accountmanager Overijssel voor Staatsbosbeheer

Overijssel heeft een stevige ambitie gesteld vanuit het klimaatakkoord. Zo moet er voor CO2 vastlegging veel bos bij komen maar moet er tevens een duurzame energieproductie op gang komen. Soms zijn dat dezelfde gebieden. De recreatiebehoefte vanuit stedelijk gebied maar ook de behoefte aan accentueren met bos van aanwezig reliëf , de biodiversiteitsopgave en verdrogingsbestrijding maakt dat nieuwe bossen noodzakelijk zijn. Het is ook echter een landschap met een bijzondere landschappelijke structuur die in schaal zeer divers is.

De vraag is hoe je in de vorm van windbossen een landschappelijke strategie kan ontwikkelen waarbij het landschap wordt versterkt en plek wordt geboden aan recreant en energie.
Een uitwerking van een van de gebieden waar de bosopgave en de energieopgave bij elkaar komen in een beeldend ontwerp is wenselijk.

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader