stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Case 3: West Brabantse bio based economy

Case 3: West Brabantse bio based economy

Samenwerkingspartners: Regio West Brabant en Bas Mol, Regio West Brabant

West-Brabant is koploper in de transitie naar een circulaire economie. De regio kan door nauwgezet samen te werken de circulaire economie faciliteren en aanjagen. De landelijke ambitie voor een circulaire economie wordt voortvarend opgepakt. De regio kan op eigen kracht en identiteit invulling geven aan de deadline om in 2050 volledig circulair te zijn. West Brabant wil volledig overschakelen naar een biobases economy. Dat betekent nogal wat voor de bedrijven maar ook voor het landschap. Het vraagt verkorten van de kringlopen en nabij ruimte voor productie en ook een andere productie. Afval bestaat niet meer en verschillende productiestromen gebruiken elkaars grond en reststoffen. De energieopwekking is volledig duurzaam.
Welk landschap en welk systeem ligt ten grondslag aan deze koploper regio. Hoe kan je in een visie de basis hiervoor leggen?
Bijzonder is de ontwikkeling in de tuinbouwsector. De sector gaat steeds meer van vollegrond naar teelt in tunnels, dat heeft een zeker voordeel door waterbesparing en ruimtegebruik.
De vraag is echter hoe dit doorwerkt in het landschap?

Hoe kan je de de positie van Business Centre Treeport versterken als toekomstbestendige topsector Agrofood. Geef aan waar hiervoor de toekomstige ruimte is en waar dit niet past/gewenst is. Zoek naar de balans tussen fruit-, boom- en veeteelt. Daarnaast is de uitdaging om op korte termijn te bepalen hoe de fruit- en boomteelt met veelal stellingen-teelt verder kan groeien binnen de randvoorwaarden van een gezond ecologisch systeem (bodem, water en natuur) en in relatie tot het gewenste landschappelijke beeld. Vooral de watervraag van deze Greenport vraagt een slimme landschapsstrategie. De diversiteit in landschap is waardevol deze moet worden uitgebouwd rond het raamwerk van de beekdalen. Er liggen kansen om het landschap te versterken door te schuiven met vrijkomende gronden. Sommige gronden lenen zich voor bos- en natuurontwikkeling en andere zijn interessant voor de versterking van het agrarische profiel van de regio.Hier ligt ook een kans voor een koppeling met de vrije tijds economie.

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader