stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Case 3: Het Horizon College

Case 3: Het Horizon College

Het Horizon College blikt vooruit en reflecteert op haar toekomstige positie en stedelijke verankering. Zij stelt zichzelf de vraag hoe zij haar onderwijs en haar onderwijsvoorzieningen in Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard in de toekomst meer aan kan laten sluiten op de stedelijke context en (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel programmatische, ruimtelijke als technische aspecten spelen hierin een rol.

Onze manier van leven verandert door technologische ontwikkelingen. Het belang van sociale en communicatieve vaardigheden neemt toe. Ook de vraag naar samenwerking en ondernemerschap groeit. We zien onze samenleving veranderen in wat men een ‘netwerksamenleving’ noemt: een samenleving waarin samenwerking en communicatie centraal staan. Deze verschuiving van een geïndustrialiseerde maatschappij naar een netwerksamenleving zet het Horizon College ertoe na te denken over een nieuwe onderwijs- en huisvestingsstrategie.

Het Horizon College heeft haar onderwijsvastgoed grotendeels in eigen bezit en vraagt om een beeldende en inspirerende toekomstvisie die haar vastgoedbeleid kan ondersteunen en/of sterker kan richten. Maatschappelijke, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen, maar ook duurzaamheidsaspecten spelen hierin een belangrijke rol. Welke mogelijkheden zien ontwerpers voor een flexibele huisvestingsstrategie waarin onderwijs en de onderwijsvoorzieningen meer integraal onderdeel wordt van de stad en omgeving? Hoe faciliteer je regionale samenwerking en maak je op een verantwoorde wijze bijvoorbeeld passende ruimte voor nieuwe onderwijs- en samenwerkingsvormen? Maar ook, hoe wordt bij deze flexibele onderwijs- en huisvestingsconcepten de herkenbaarheid van de plek, het eigen gezicht en de menselijke maat geborgd?

Het Horizon College zoekt naar voorstellen die de wisselwerking tussen onderwijsconcept en onderwijsomgeving optimaal faciliteren. Ruimtelijke, programmatische, financiële én juridische aspecten van de opgave dienen in samenhang te worden onderzocht. Het Horizon College nodigt daartoe stedenbouwkundigen, architecten, (social) designers en planeconomen uit een integrale toekomstvisie te ontwikkelen en een voorstel in te dienen voor een procesontwerp om tot deze nieuwe visie te komen.

het fonds

subsidies

actueel

vernieuwdeonlineaanvragaomgeving.png
Het Stimuleringsfonds werkt aan een vernieuwing van de online aanvraagomgeving. Vanaf maandag 7 januari 2019 gaat het nieuwe ‘online aanvragen’ live en staat de omgeving open voor nieuwe aanvragen... meer >
deadlines2019.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2019 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2019 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader