stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Case 2: Zuidwestelijke Delta

Case 2: Zuidwestelijke Delta

Samenwerkingspartners: Provincie Zeeland en Anita Bijvoet, BZK

De komende decennia staat de Zuidwestelijke Delta voor uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, ecologie en regionale economie. Het gaat onder andere om stijgingen van zeespiegel en (water)temperatuur. De opgaven die daaruit volgen kunnen het gebied in de kern raken. Daarbij gaat het niet alleen om de wateropgave, maar ook om de verbinding met opgaven die voortvloeien uit actuele thema's als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

De zes thema's voor Zeeland zijn:
1. Hoofdstructuur Landelijk Gebied vanuit de Ondergrond (natuur, landbouw en landschap);
2. Hoofdstructuur Landelijk gebied in relatie tot de grote wateren;
3. Sterke Steden en Regio's: positionering steden;
4. Kustzone: verbinding voordelta en koppen eilanden;
5. North Sea Port District als sterk economisch grensoverschrijdend cluster;
6. Vlaanderen en Zeeuws‐Vlaanderen als grensoverschrijdend vestigingsklimaat.

De gebiedsgerichte opgaven voor Zeeland richten zich op:
het North Sea Port District - Terneuzen;
de kust in de Delta: focusgebied Voordelta en kustzone van Schouwen-Duiveland en Walcheren;
en de Transitie landelijk gebied in twee snelheden: focusgebied Walcheren en Noord-Beveland.

Bij die laatste mist het aan beelden en verbeelding van wat dat kan zijn, zoetwatervoorziening, een aantrekkelijk perspectief ook voor natuur en recreant in het Zeeuws toeristisch perspectief maar ook de transitie zelf waarin bodem, verkleinen van kringlopen en volhoudbare landsbouw voorop staan.
Voor het landelijk gebied onderzoeken we of de uitwerking voor Zeeland een koplopergebied kan zijn in het kader van het National Programma Landelijk Gebied. Belangrijke uitwerkingspunten zijn grensoverschrijdende samenwerking met de federale overheid van België, de relatie met het Deltaprogramma, Goederencorridor Zuid (Rotterdam - Antwerpen) (in samenhang met die van Oost en Zuidoost) en Smart Mobility. De drie opgaven worden steeds bezien in samenhang met de zes thema's.
De onderzoeksvraag is om bouwstenen in beeld te brengen die bijdragen aan de opgave voor de transitie in het landelijk gebied voor het specifieke gebied van de zeekleigronden in de delta met bovengenoemde aandachtspunten. Aantrekkelijke perspectieven horen hierbij.

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader