stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Selectie Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2018
architectuurbiennale2014web.jpg

Selectie Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië 2018

14 december 2017

Dit najaar lanceerden Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen de Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië. De oproep nodigde onderzoekers en ontwerpers die actief zijn op het gebied van architectuur uit om projecten in te dienen voor het parallelprogramma van het Nederlands paviljoen op de Architectuur Biënnale Venetië 2018, in het kader van het thema WORK, BODY, LEISURE, waarvoor Het Nieuwe Instituut verantwoordelijk is. De commissie selecteerde vijf voorstellen.
In totaal kwamen er 52 inzendingen binnen uit 12 verschillende landen: Canada, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Rusland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden.

De voorstellen werden aan de externe adviseurs Willem Schinkel (Professor in Social Theory, Erasmus Universiteit), Lara Schrijver (Professor in Architecture, Universiteit Antwerpen) en Aslı Çiçek (Interieurarchitect, KU Leuven Faculteit Architectuur, Oase) ter beoordeling voorgelegd.

Over het geheel genomen waren de externe adviseurs onder de indruk van de kwaliteit, relevantie en creativiteit van de projecten, alsook van de deskundigheid en ambitie van de aanvragers. De verschillende inzendingen toonden een variëteit aan werkmethoden en media, variërend van mobiele installaties, performances en productontwerpen tot fysische modellen, workshops en films. De meeste projecten gaven uiting aan een gezamenlijke ambitie en bevatten een aanzet tot samenwerking met netwerken van instellingen en professionals.

De geselecteerde projecten geven toegang tot de lichamelijke, ethische en ruimtelijke dimensies van arbeid, door uiteenlopende maar complementaire strategieën en instrumenten toe te passen voor het betrekken van het publiek bij hun werk. In samenspraak met de curator van Het Nieuwe Instituut, Marina Otero Verzier, zullen deze vijf projecten in Venetië en op andere locaties worden gepresenteerd:

The Port and the Fall of Icarus
The Northscapes Collective (Hamed Khosravi, Taneha K. Bacchin en Filippo laFleur)
The Institute of Patent Infringement
Jane Chew en Matthew Stewart
Songs for Hard Working People
Noam Toran
Shore Leaves
Giuditta Vendrame en Paolo Patelli
Renderlands: Installation
Liam Young

Lees meer over de geselecteerde projecten in het juryrapport op de website van Het Nieuwe Instituut.

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zullen op 26 april 2018 als onderdeel van het Thursday Night Live! programma een avond in Het Nieuwe Instituut organiseren met de teams die bij de open oproep zijn geselecteerd.

vooraankondiging Open Oproep #3
In februari 2018 zal het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een derde en laatste oproep lanceren voor de Architectuur Biënnale Venetië 2018, gericht op de presentatie van projecten op een van de hoofdlocaties van de architectuurbiënnale in Venetië. Deze oproep biedt deelnemers een presentatiebudget voor voorstellen die stilstaan bij en inspelen op het centrale thema FREESPACE.

Foto bovenaan: Opening Nederlands Paviljoen tijdens Architectuur Biennale 2014. Foto: Simone Ferraro, Het Nieuwe Instituut 2014

meer nieuws

vacatureseniorbedrijfsvoering.png

Vacature Senior medewerker bedrijfsvoering

12 juni 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is per direct op zoek naar een Senior medewerker bedrijfsvoering (m/v) voor 32 uur per week.
functie-inhoud
Als senior medewerker bedrijfsvoering ben je onderdeel van het team bedrijfsvoering en rapporteer je direct aan de controller. Het team bedrijfsvoering omvat de bedrijfsadministraties, HR, ICT en facilitair. De senior medewerker bedrijfsvoering voert interne controles uit op de financiële administratie en opzet en werking van de AO/IC, ondersteunt de controller bij de planning & control cyclus en is betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van de accountantscontroles. Je voert analyses uit op de operationele data van het fonds en vertaalt de onderzoek- en analyseresultaten naar relevante beleidsinformatie voor het fonds en verbetervoorstellen voor de datakwaliteit. Daarnaast adviseer je de medewerkers van het fonds over de financiële aspecten bij de uitvoering van deelregelingen, programma's en projecten.

Je bent bovendien verantwoordelijk voor kwaliteitszorg van het fonds. Je onderzoekt, analyseert en adviseert over de opzet en uitvoering van de procedures rondom het primaire proces (o.a. monitoring en evaluatie), inclusief de correcte toepassing van de codes en reglementen van toepassing op het fonds. Je houdt relevante ontwikkelingen bij en draagt zorg voor de informatievoorziening rondom kwaliteitszorg. Je fungeert tevens als privacy officer.

Je hebt cijfermatig inzicht en analytisch vermogen. Je streeft naar continue kwaliteitsverbetering. De senior medewerker bedrijfsvoering stelt zich proactief op, is creatief, flexibel en oplossingsgericht, en opereert tevens als adviseur voor de controller. Bekendheid met de culturele sector is een pré.

functie-eisen
minimaal hbo werk- en denkniveau bij voorkeur op basis van een financieel-economische opleiding;
theoretische en praktische kennis van financiën en control;
kennis van en ervaring met het uitvoeren van (interne) audits;
ervaring met BI-tools en data-analyse;
kennis van de relevante wet- en regelgeving op het terrein van het fonds;
adviesvaardigheden;
uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

diversiteit
Het fonds streeft naar diversiteit in team, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

arbeidsvoorwaarden
Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. Het gaat in eerste instantie om een aanstelling voor een jaar. Verlenging behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 4.313 op basis van een fulltime 36-urige werkweek (BBRA schaal 10).

sollicitaties
Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid kunnen, inclusief CV, tot en met woensdag 3 juli 2019 worden gemaild naar [email protected], gericht aan Odilia Arlaud. Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Odilia Arlaud,
010 - 436 16 00. De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 9 juli 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
oolvdt.png

Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst

5 juni 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroepsonderwijs. Door ontwerpkracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe strategieën, ontwerpoplossingen en prototypes worden ontwikkeld. Indienen kan tot en met 7 november 2019.
De mbo-school is in transitie naar een meebewegende, hybride omgeving waar opleidingen, bedrijven en maatschappij samen vorm geven aan onderwijs en werk. Die transitie stelt nieuwe eisen aan de omgeving waarin het onderwijs plaatsvindt. Hoe kan een omgeving het leren binnen een veranderende beroepspraktijk optimaal faciliteren? Hoe creëren we veilige leer- en werkplekken waar studenten hun eigen talent kunnen ontwikkelen? Hoe bestendigen we de hybride leeromgeving in een flexibele vastgoedstrategie? En hoe draagt beroepsonderwijs en de onderwijsomgeving ook aan de duurzaamheidsopgave op grotere schaal?

Met deze nieuwe open oproep kunt u de impact van een eerder ontwerpend onderzoeksproject vergroten of een nieuw onderzoek project starten. Deze open oproep is de derde en voorlopig laatste open oproep binnen het ontwikkeltraject Leeromgeving van de Toekomst, dat het Stimuleringsfonds van 2017 tot 2020 uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW.

Projectvoorstellen richten zich op één van de volgende vier ontwerpopgaven:

opgave 1: leren voor een veranderende arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert. De vraag naar goede vakmensen die meebewegen op het snijvlak van sectoren neemt toe. Het beroepsonderwijs speelt hierop in door studenten steeds meer over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te laten kijken. Dit stelt nieuwe eisen aan de onderwijsomgeving. Binnen welke omgeving wordt collectief leren op het snijvlak van sectoren optimaal gestimuleerd? En hoe kan de fysieke omgeving bijdragen aan het herkennen van en inspelen op nieuwe vormen van werken en leren?

opgave 2: de school als community
Leren vindt steeds vaker plaats in wisselende omgevingen met verschillende partners. Op welke manier biedt de leeromgeving ruimte aan verbondenheid, geborgenheid en veiligheid in een veranderende omgeving? Een plek waar studenten in verbinding met anderen hun eigen talent kunnen ontwikkelen, fouten mogen maken en de eigen identiteit vorm kan krijgen? Op welke manieren stimuleert de omgeving onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis door studenten, alumni, docenten en opdrachtgevers? Kortom: hoe ontwerpen we stimulerende en veilige omgevingen voor het mbo als 'community'?

opgave 3: flexibiliteit van het vastgoed
Het mbo is in transitie naar een hybride omgeving waar opleidingen, bedrijven en maatschappij samen vorm geven aan onderwijs en werk. Hierdoor groeit de behoefte naar flexibiliteit van de vastgoedportefeuille: flexibiliteit in ruimtelijk gebruik, flexibiliteit van de digitale infrastructuur en flexibiliteit van huurcontracten. Ruimtelijke, programmatische, financiële én juridische aspecten grijpen daarbij sterk op elkaar in. Hoe geven we vorm aan flexibele huisvesting die ruimte biedt aan de interactie tussen opleidingen, beroepspraktijk en maatschappij? En op welke manieren kunnen ontwerpers het transformatieproces richting flexibele huisvesting voeden en realiseren?

opgave 4: de circulaire leeromgeving
Hoe geven we vorm aan de school als onderdeel van een duurzaam ecologisch en sociaal systeem, op het niveau van wijk, stad en regio? De leeromgeving speelt een grote rol in de duurzaamheidsopgave van het mbo. Het Klimaatakkoord stuurt op CO2-reductie, en het mbo pakte de handschoen op door te streven naar een CO2-neutrale portefeuille in 2050. Tegelijkertijd reikt de duurzaamheidsopgave verder dan het realiseren van een CO2-neutraal gebouw. Welke kansen ontstaan er als we op lokale en regionale schaal naar onze grondstoffen en netwerken kijken? Kunnen we tot 'circulaire' ontwerpprincipes komen voor toekomstbestendige huisvesting? En hoe bereiden we een toekomstige generaties vakmensen voor op de energietransitie?

indienen
De aanvraag kan tot en met donderdag 7 november 2019 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer weten?
Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.

Symposium Leeromgeving van de Toekomst 2019
In het kader van deze open oproep vindt op 19 september 2019 het Symposium Leeromgeving van de Toekomst 2019 plaats. Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van 12 multidisciplinaire teams die sinds begin 2018 aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs werken. Naast inspirerende lezingen, talks en workshops is er gelegenheid om kennis te maken met potentiële samenwerkingspartners voor deelname aan de open oproep.
instellingenenfestivals2019a3web.png

18 juni: Bijeenkomst infrastructuur ontwerpsector 2021-2024

5 juni 2019

Op dinsdagmiddag 18 juni organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publiek gesprek met de instellingen uit de ontwerpsector over hoe de infrastructuur van het ontwerpveld het beste kan worden versterkt in de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Wij nemen de uitkomsten van het gesprek mee in het vormgeven van ons nieuwe beleidsplan en onze toekomstige regelingen. We nodigen met name meerjarig ondersteunde instellingen uit om deel te nemen aan dit gesprek.
Vorige maand verscheen het stelseladvies 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur' van de Raad voor Cultuur. In dit advies over het cultuurbestel vanaf 2021 schrijft de Raad onder meer dat de culturele Basisinfrastructuur (de BIS) moet worden verbreed. Over hoe dat precies moet gebeuren en wat daarvan de consequenties zijn, heerst veel onduidelijkheid. De rijkscultuurfondsen reageerden daarom gezamenlijk op het stelseladvies Raad voor Cultuur.

Op 11 juni 2019 presenteert de minister de uitgangspuntenbrief waarin duidelijk wordt op welke wijze de minister het advies van de Raad voor Cultuur opvolgt. Op basis van die uitgangspunten komt er zowel een ministeriële regeling 2021-2024 voor de BIS als een meerjarige regeling bij de zes rijkscultuurfondsen. Het Stimuleringsfonds zal de komende maanden de regeling Meerjarige programma's voor 2021-2024 inrichten en gaat daarom graag met de instellingen uit de ontwerpsector in gesprek.

Gespreksonderwerpen zijn:
Het belang van de BIS en van de meerjarige regeling voor de infrastructuur van de ontwerpsector in Nederland;
Sluiten de huidige doelen en criteria van de regeling (2017 – 2020) aan bij ontwikkelingen in de sector;
Regionale binding, cofinanciering en afstemming met bijvoorbeeld de culturele regioprofielen; en
Hoe ziet de tijdlijn tot 2021 eruit? Wat zijn de budgettaire kaders en waar worden de instellingen op beoordeeld?

Datum: 18 juni
Tijd: 15.30 tot 17.30 uur
Locatie: Kriterion in het Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam
Moderatie: Angelique Spaninks

We horen graag vóór 14 juni of je hierbij aanwezig bent. RSVP via dit aanmeldformulier.

Mocht je vragen hebben over de bijeenkomst neem dan contact op met Aline Knip [email protected].
img02382web.jpg

19 juni: CityLab; a local action or international movement

5 juni 2019

In het kader van het festival We Make the City organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Play the City de bijeenkomst 'CityLab; a local action or international movement' in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats tijdens de Urban Conference: Common Ground op woensdag 19 juni 2019, van 14.30 tot 16.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst delen experts uit Nederland en Turkije hun ervaringen met nieuwe vormen van co-creatieprocessen en de impact van stadslabs op de toekomstige ontwikkeling van de bebouwde ruimte.
In diverse Nederlandse steden zijn sinds 2014 ruim vijftig stadslabs gemobiliseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Door design en co-creatie te gebruiken bij het formuleren van sociaal inclusieve en milieuvriendelijke strategieën, geven Nederlandse steden vervolg aan deze beweging en nemen deel aan het ontwikkeltraject 'Anders Werken aan Stad, Dorp en Land'. Dit traject is gericht op lokale overheden en concentreert zich op de co-creatieve aanpak van het 'stadmaken'. Lokale overheden zetten een stadslab op in samenwerking met ontwerpers, alle mogelijke belanghebbenden en burgers, en werken in een co-creatief proces aan ruimtelijke en sociaal maatschappelijke opgaven in hun gemeente.

Terwijl de stadslabs nieuwe vormen van co-creatieprocessen verwezenlijken, worden wereldwijd vergelijkbare ruimtes voor lokale initiatieven ontwikkeld. Zo maken stadslabs onderdeel uit van een beweging dat over de hele wereld in opkomst is.

Wat kan de impact worden van stadslabs? Kan het een wereldwijde beweging worden? Waar staan stadslabs binnen de internationale context? Wat zijn mogelijke rollen voor een stadslab onder uiteenlopende regeringsstelsels? Samen met gasten uit Turkije kijken we naar het voorbeeld van het Mersin CityLab in wording, en daarnaast kijken we naar de toekomst van stadslabs in het tweede decennium van de 21e eeuw.

Foto bovenaan: Ekim Tan
digitalheritage.png

Nieuwe tijdelijke regeling Digital Heritage x Public

3 juni 2019

Nederland is rijk aan digitaal erfgoed. Het kabinet stelt in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het hergebruik van dit erfgoed te stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie slaan de handen ineen en hebben drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld. Makers en culturele instellingen worden gestimuleerd om samen nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten.
Onze geschiedenis en cultuur is tot in detail vastgelegd in digitale of gedigitaliseerde collecties en archieven van diverse musea, bibliotheken en gespecialiseerde instellingen. Deze databases en (beeld)archieven zijn een rijke bron voor nieuwe verhalen, maar blijven te vaak onbedoeld verborgen voor een grote groep mensen.

extra middelen
Inmiddels heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de basis gelegd voor duurzame digitale beschikbaarheid van erfgoed. De extra middelen die het kabinet in 2019 en 2020 vrijmaakt zijn specifiek bedoeld om de zichtbaarheid en het gebruik van digitale archieven en collecties te vergroten. De gezamenlijke doelstelling van de regelingen bij de drie fondsen is een breed publiek een nieuwe kijk te geven op de waarde van ons digitaal erfgoed. Zo ontstaan bijzondere ervaringen en inspirerende, die aansluiten op actuele ontwikkelingen.

impuls door cultuurfondsen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie geven elk vanuit de eigen invalshoek vorm aan een stimuleringsmaatregel. Hiermee kiezen we voor een brede impuls aan het gebruik en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed. Het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren, het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen. De opbrengst van de regelingen delen de fondsen met het veld in afstemming met DEN (het kennisinstituut voor cultuur en digitalisering) en het NDE.

tijdelijke regeling digital heritage x public
Hoe maak jij als ontwerper, maker of ontwerpbureau, binnen een consortium, het erfgoed zichtbaar voor een (breed) publiek en welke invalshoek, innovatieve toepassing of interventie kies je om nieuw licht te werpen op het erfgoed? Met twee selectierondes gericht op deze vraag wil het Stimuleringsfonds de zichtbaarheid en het gebruik van digitale collecties op een innovatieve manier verbeteren door de gezamenlijke inzet van ontwerpers en erfgoedinstellingen. Eerste deadline is donderdag 5 september 2019.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen binnen de tijdelijke regeling Digital Heritage x Public.

Regeling Mondriaan Fonds

Regeling Fonds Cultuurparticipatie

financiering
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft € 3,5 miljoen voor de periode 2019-2020 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn gelijk verdeeld over de drie deelnemende fondsen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepinterieur.png
Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fon... meer >
paars.gif
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbij... meer >
openoproepresearchingremixnl.png
Maak jij gebruik van 'remix' als methode om tot vernieuwend en experimenteel werk te komen? En reflecteer je op thema's als machtsverhouding, eigenaarschap, toe-eigening en sociaal-maatschappelijke on... meer >
loader
loader
loader