stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep deelname South by Southwest 2018
openoproepensxsw2018.jpg

Open Oproep deelname South by Southwest 2018

13 december 2017

Begin maart 2018 vindt een nieuwe editie van het festival South by Southwest (SXSW) plaats in Austin, Texas. Het festival is toonaangevend op het gebied van muziek, film, digital storytelling en digitale cultuur. Jaarlijks worden tijdens het festival duizenden projecten gepresenteerd, waaronder ook een aanzienlijk Nederlands aanbod op het gebied van digitale cultuur, games en digital storytelling. Het Stimuleringsfonds stelt zes vouchers ter beschikking voor door SXSW geselecteerde Nederlandse makers die zich tijdens het festival presenteren in het officiële programma.
Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vindt u hier.

Makers die zich presenteren in een van de volgende programmaonderdelen kunnen in aanmerking komen voor een voucher:
• Presentatie/deelname aan de conferentie (Interactive);
• Deelname aan het Accelerator programma;
• Deelname aan het Art programma.

De vouchers bedragen €3.000 en zijn bedoeld als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten. Daarnaast reserveert het fonds een bedrag van maximaal € 20.000 voor productiekosten die direct samenhangen met presentaties in het Art programma en wordt er in het voortraject ondersteuning geboden in de zakelijke ontwikkeling van de deelname.

procedure
Uw voorstel kunt u indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Deelname South by Southwest'. Het voorstel bestaat uit:
• een beknopte omschrijving en motivatie van de activiteit (max 2 pagina's A4);
• een beknopte begroting (max 1 pagina A4);
• een uitnodiging of toezegging vanuit SXSW voor deelname aan het officiële programma;
• CV (max 2 pagina's A4);
• een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

beoordeling
Aan de inzendingen worden in totaal maximaal zes vouchers verleend. De selectie heeft de vorm van een tender, waarbij een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. De subsidies worden verstrekt uit de middelen van het Programma Internationalisering Ontwerpdisciplines.

Bij de beoordeling wordt met name gelet op:
• De artistieke en inhoudelijke kwaliteit van het project;
• De mate waarin de presentatie een bijdrage levert aan het versterken van het imago van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland;
• De verwachte kansen die de deelname creëert voor de aanvrager en de Nederlandse creatieve industrie;
• De mate waarin de deelname bijdraagt aan de ontwikkeling van de internationale praktijk en het ondernemerschap van de aanvrager.
De beoordeling wordt binnen maximaal 4 weken na de sluitingsdatum afgerond.

verdere informatie
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Voor vragen over de vouchers en de procedure kunt u contact opnemen met secretaris Digitale cultuur en Non-fictie Transmedia Joris van Ballegooijen via j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl of via telefoonnummer 010-4361600.

meer nieuws

maryamweb.jpg

Update Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

26 november 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkt sinds 15 juli van dit jaar met een Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken (TPIS) voor ondersteuning van projectaanvragen die gericht zijn op internationale samenwerking. Deze procedure is ingesteld als alternatief voor de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die vanwege covid-19 on hold zijn gezet.
Met de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie. Sinds juli zijn er 23 aanvragen ondersteund binnen TPIS voor een totaalbedrag van €363.797. De deadline van de huidige ronde is 30 november 2020. Hieronder volgen een paar voorbeelden van projecten die zijn ondersteund:

4DSOUND – Grove
'Grove' is een immersieve audiovisuele en sculpturale installatie, een samenwerking tussen 4DSOUND, Salvador Breed (NL), Philip Beesley (CA), Living Architecture Systems Group (CA) en W+N Studio (UK). Het project bevindt zich in de onderzoeksfase, gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals kinetische architectuur, 3D-geprinte speakers en interactieve software. Grove combineert film, audio en sculptuur in de vorm van een installatie die de toekomst van architectuur verbeeldt. Het werk gaat in première op de Architectuur Biënnale van Venetië.

RNDR – Untold Stories
'Untold Stories' is een interactief mediaplatform dat onbekende verhalen en scénes toont uit internationale films en documentaires die door onmacht nooit zijn afgemaakt. Middels kunstmatige intelligentie (AI), kan de bezoeker zelf de regisseursstoel besturen, het narratief wijzigen en oneindig veel versies bewerken. Dit project is een samenwerking tussen ontwerpstudio RNDR (NL), film-technologieontwikkelaar op het gebied van AI en machine learning KASPAR (DK) en mixed reality-studio Makropol (DK). Met dit project wil het team het gesprek stimuleren over ethische kwesties rondom nieuwe technologieën: kunnen machines worden gebruikt als storyteller en onze persoonlijke verhalen uitdrukken?

Stichting Creative Coding Utrecht – On The Fly
De Nederlandse live coding scene is de laatste jaren sterk gegroeid en kenmerkend zijn de verschillende toepassingen binnen de muziekindustrie, podiumkunsten, grafisch ontwerpsector en de gamecultuur. Met het project 'On The Fly' wil Creative Coding Utrecht deze diversiteit zo scherp mogelijk vatten en de gemeenschap van Nederlandse makers in kaart brengen. Het Nederlandse veld kan hierdoor voor buitenlandse partners beter worden ontsloten en worden gekoppeld aan de vraagstukken van het Europese samenwerkingsproject. Internationale partners in het consortium zijn onder meer ZKM (Karlsruhe), Hangar (Barcelona) en Ljudmila (Slovenië).

Maryam Kordbacheh – Draping Poetry (foto bovenaan)
'Draping Poetry' concentreert zich op materiaal- en vormonderzoek vanuit een conceptuele en filosofische kijk op het ontwerpproces. Kordbacheh bestudeert en bevraagt de fundamentele aspecten van design en onderzoekt kledingstukken die verder gaan dan hun materiële betekenis. 'Draping Poetry' zal resulteren in een hedendaagse, conceptuele en experimentele kunstinstallatie, waarin Kordbachech de resultaten van de materiaal- en vormstudies onder de aandacht zal brengen en het proces van ontwerpen zal benadrukken. Kordbachech wil haar werk in Japan en Nederland tentoonstellen door middel van fotografie en film. Daarnaast ontwikkelt Kordbachech een fysieke publicatie. Ze gaat hierbij gericht op zoek naar duurzame internationale verbindingen.

selectie eerste doorlopende ronde
JODI.org – Q&Q (Qliza)
serVies – Smogware
affect lab – The Neighbours' Gaze
Richard Vijgen – Worlds of Networks | Centre Pompidou | Wifi Tapestry
Jason Hansma – Soft Cuts
WE MAKE CARPETS – Barn Raising
75B Rotterdam – The 21st Century Heraldry of Italy
Nuijsink – Alternative Archives, Alternative Histories
Hans van der Heijden Architect – La Cittá, Progetti Urbani
Maryam Kordbacheh – Draping Poetry
Jongeriuslab – A Woven Cosmos, Spinning a yarn
MonoJapan – MJ ONLINE AIR
Stichting Creative Coding Utrecht – On The Fly
Dutch Invertuals – 'The Circle' expositie – MAKK Keulen (ov)

selectie tweede doorlopende ronde (tot nu toe)
Superuse – Harvest! Collect! Re-Use! the new building site
4DSOUND – Grove
Kumi Hiroi – Remodeling – Shiseido Gallery Edition
WE ARE DATA – How can we fuel AI with emotional data?
Stichting What Design Can Do – No Waste Challenge Tokyo
Stichting fanfare – fanfare for Tokyo art bookfair – Unlearn, Display, Connect
RNDR – Untold Stories
Siba Sahabi - Imaginem Sui
Nicole Martens – Content Aware Fill

4dsound.jpeg
4DSOUND – Grove

procedure
De projecten die in aanmerking komen voor Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken (TPIS) moeten gericht zijn op nieuwe vormen van internationaal samenwerken in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave. De aanvrager is een Nederlandse ontwerppartij die met één of meerdere internationale partners samenwerkt. Een project kan maximaal zes maanden duren. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

2021
In januari 2021 wordt de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken voorlopig gecontinueerd en zal het beschikbare budget later bekend worden gemaakt.

stichtingwildvreemd.jpeg

6 projecten geselecteerd in Upstream: Music x Design ronde 2 – 2020

26 november 2020

Zes voorstellen zijn geselecteerd in Upstream: Music x Design. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de tweede ronde van dit jaar.
Het belang van de regeling Upstream: Music x Design is in deze als gevolg van covid-19 zeker voor de muziekindustrie barre tijden groot. Juist nu zijn muzikanten gebaat bij een financiële impuls om onderzoek te doen naar nieuwe presentatievormen en cross-overs met de ontwerpsector. De aanvragen die het Stimuleringsfonds deze ronde ontving, komen uit uiteenlopende hoeken van de muziekindustrie, namelijk de elektronische muziekscene, het undergroudcircuit en de traditionele popmuziek. Opmerkelijk is dat de praktijk van een aantal muziekartiesten zeer multidisciplinair is. De kern van hun praktijk ligt op het snijvlak van performance en muziek. Ook vanuit deze hoek wordt de regeling dus gevonden. De ontwerpers waarmee wordt samengewerkt, verhouden zich tot de brede creatieve industrie: technologie, games, scenografie, mode en vormgeving. Ook qua ervaring en staat van dienst is er sprake van verscheidenheid; zowel jong talent als meer gevestigde makers vragen aan en worden ondersteund.

Om een beeld te geven van de breedte van de ondersteunde projecten deze ronde:

EINDER – Voyage Select
Na jaren een vaste rol te hebben gespeeld in het Nederlandse nachtleven begeeft dj/producer Elias Mazian zich met zijn nieuwe album 'Vrij van Dromen' in het vaarwater van wat kan worden beschouwd als de Nederlandse popmuziek. Om de tour van dit nieuwe album in 2021 extra gestalte te geven, wil Mazian een visuele vertaling van het album ontwerpen die goed aansluit bij het mijmerende karakter van de muziek. Dat doet hij door middel van de installatie 'EINDER', die in samenwerking met audiovisueel kunstenaar Boris Acket, Lumus Instruments en ruimtelijk ontwerper Toon Rooijmans tot stand zal komen.

Games in Concert: The Game – Stichting WildVreemd (foto bovenaan)
WildVreemd/The Smartphone Orchestra en het Metropole Orkest slaan de handen ineen voor het ontwikkelen van interactief belevingsconcept 'Games in Concert – the Game'. In dit nieuwe concept wordt het publiek al in het voortraject meegenomen waar het de wereld van het orkest ontdekt. Elementen uit de gamewereld, zoals storytelling, rhythm-games en speciaal gecomponeerde gamemuziek, worden in dit project toegevoegd aan het concert, met als doel het belevingsniveau van concertbezoekers naar een hoger 'level' te tillen.
leezapritychenko.jpeg
Garden of Collective Solitude – Leeza Pritychenko

Garden of Collective Solitude – Leeza Pritychenko
In 'Garden of Collective Solitude' werkt mediakunstenaar en ontwerper Leeza Pritychenko samen met elektronisch muzikant upsammy (Thessa Torsing). Het project zal resulteren in een audiovisuele performance en een scenografisch ontwerp. Hiermee willen Pritychenko en Torsing de bestaande noties van een performatieve ruimte bevragen door een nieuwe omgeving daarbinnen te creëren: een van collectieve eenzaamheid.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten van Upstream: Music x Design in 2020.

cijfers
Het beschikbare budget in deze ronde was € 167.500. Zes van de dertien in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 46 procent.

De aankomende deadlines van de Deelregeling Upstream: Music x Design zijn 31 maart 2021 en 1 september 2021.

studiocusters.jpeg

5 voorstellen geselecteerd in Open Oproep Uitzonderlijke presentaties #3

25 november 2020

In de derde en laatste ronde van de Open Oproep Uitzonderlijke presentaties zijn vijf voorstellen voor publiekspresentaties geselecteerd. Opvallend was de goede regionale spreiding onder de aanvragen. Hier hecht het Stimuleringsfonds veel waarde aan. Coördinator Eva Roolker reflecteert op de open oproep.
Met deze open oproep creëert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ruimte voor verrassende voorstellen die vernieuwende presentaties binnen de creatieve industrie voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven werden gevraagd met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan het publiek.

selectie
De volgende vijf voorstellen werden geselecteerd:

Taal van de Toekomst – Koninklijke Bibliotheek
Geschreven taal heeft zich altijd gevormd naar haar fysieke drager. Maar als deze noodzakelijkheid vervalt, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat is straks nog 'het geschreven woord'? Wie bepaalt wat we willen bewaren, en hoe bewaren we dynamische publicaties? En welke rol heeft een bibliotheek in dit geheel? Met het project 'Taal van de Toekomst' wil de Koninklijke Bibliotheek de samensmelting van de fysieke realiteit en het digitale domein voor een zo breed mogelijk publiek zichtbaar maken middels een interactieve installatie.

Print&Play: Inside Out – Studio Custers (foto bovenaan)
'Print&Play' is een volledig printbare tentoonstelling van ontwerper Thieu Custers en kunsthistoricus Marieke van den Belt. De tentoonstelling is ontwikkeld om kamers in huis – zoals de woonkamer, het toilet, de gang of de slaapkamer – te veranderen in een tijdelijke kunstruimte. Het project heeft als doel om een laagdrempelige kunstervaring te creëren en een nieuw soort podium te ontwikkelen voor opkomende kunstenaars in een tijd waarin veel instellingen maar een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten.

Op deze golflengte – Stichting Museumplein Limburg
Immateriële ontdekkingen, zoals het ontstaan van leven, hebben bewezen ons leven te verrijken. Tegelijkertijd wordt wetenschap steeds specialistischer en is voor veel mensen te abstract om goed te begrijpen. 'Op dezelfde golflengte' is een project van Museumplein Limburg waarbij een interactieve installatie zal worden ontworpen in samenwerking met (eco)kunstenaar Thijs Biersteker (Studio Woven) en natuurkundige Gideon Koekoek (Maastricht University). Gebruikmakend van het 'planetarium inversum' van Columbus Earth Center onderzoeken zij welke betekenis de creatieve/artistieke sector kan hebben in ons begrip van (complexe) wetenschappelijke onderwerpen.
creativecoding.jpeg
Gardening – Stichting Creative Coding Utrecht

Gardening – Stichting Creative Coding Utrecht
Wat betekent natuur wanneer we het bekijken door de bril van een artificieel intelligent systeem? Wat gebeurt er wanneer we de mens niet meer centraal stellen en ook een stem en rechten geven aan niet-mensen? Met het project 'Gardening (multi-species perspectives)' wil Creative Coding Utrecht (CCU) in mei 2021 een interactief expositieprogramma organiseren in het bos bij Amelisweerd. Samen met burgers, digitale makers en activisten, gaat CCU de dialoog aan met 'de natuur' en onderzoekt ze hoe technologieën de verbinding tussen mens en natuur doen veranderen.

Themajaar 2021 – Zuiderzeemuseum
2021 staat voor het Zuiderzeemuseum in het teken van toerisme. Het museum organiseert daarom een tentoonstelling waarvoor vijftien jonge makers de opdracht is gegeven om te reflecteren op de symbolen waar Nederland wereldwijd om bekendstaat. De makers zoomen in op een reeks van vijftien iconen – veelal afkomstig uit de Zuiderzeeregio – die een bijdrage leveren aan het typische beeld van Nederland, en zet deze in een nieuw daglicht. Ook actuele ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, de impact van toerisme en selfies, zullen aan bod komen.

beoordeling
De adviescommissie, bestaande uit Melle Daamen, René Boer en Annelies Thoelen, heeft de ingediende voorstellen getoetst op de criteria van deze oproep en beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en in welke mate ze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement. Opgeroepen was om met echt uitzonderlijke plannen te komen, goede samenwerkingen aan te gaan én meer focus te leggen op publiek.

cijfers
Voor de Open Oproep Uitzonderlijk presentaties nam het Stimuleringsfonds vijftien aanvragen in behandeling. Met vijf gehonoreerde voorstellen komt het honoreringspercentage op 33 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 300.000. De subsidies worden verstrekt uit de extra middelen die minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan het Stimuleringsfonds beschikbaar heeft gesteld voor talentontwikkeling en vernieuwing.

synkimmerseinteractpublicityimage2.png

Negen projecten geselecteerd in Immerse\Interact ronde 2 – 2020

18 november 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds ondersteunen in het kader van de samenwerkingsregeling Immerse\Interact negen projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap.
Immerse\Interact richt zich op de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur, waar een nieuw terrein is ontstaan en digitale pioniers, interactive én grafisch ontwerpers samenwerken met regisseurs, scenaristen en producenten. Het resultaat zijn vernieuwende mediaproducties, waarbij digital storytelling en interactieve of immersieve media centraal staan.

Tijdens deze ronde ontvangen de volgende negen projecten een bijdrage:

Startsubsidie
De Erfenis/Inheritance
Maartje Wegdam en Stichting Copper Views

Ontwikkeling
The Sleep of Reason Produces Monsters
Leeza Pritychenko
Ark
Institute of Time
Breaking Your Skin
Marco Della Coletta en We Make VR
synk (foto bovenaan)
Frederick Rodrigues

Realisering
The Evacuated
Femke Herregraven en Stichting Sonic Arts
Anouschka
Tamara Shogaolu, Sandy Bosmans, Elinor T. Vanderburg en Stichting Ado Ato Interactive
Flow VR
Adriaan Lokman en Valk Productions
Kafka's Metamorphosis De VR Experience
Martin Venema, Camiel Schouwenaar en Happy Ship
anouschkaprojectimage.png
Anouschka door Tamara Shogaolu, Sandy Bosmans, Elinor T. Vanderburg en Stichting Ado Ato Interactive

aanvragen
Het beschikbare budget in deze ronde was € 650.000. Voor deze ronde hebben de fondsen negentien aanvragen in behandeling genomen, waarvan tien aanvragen voor ontwikkeling en negen voor realisering.

nieuwe deadline
De volgende deadline voor Immerse\Interact is op dinsdag 16 februari 2021. Het is aan te raden om ruim voor het indienen van een voorstel contact op te nemen met de coördinator van de regeling Sean Gilis. De contactpersoon bij het Filmfonds is projectbegeleider Nienke Doekes. De regeling valt onder het subsidiereglement van het Nederlands Filmfonds.

achtergrond
Immerse\Interact is een subsidieregeling opgezet met de extra financiële impuls voor vernieuwing uit het regeerakkoord. Hiermee kon de voormalige Non-fictie Transmediaregeling, een eerdere samenwerkingsregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds, worden verbreed en is het nu mogelijk om voor zowel fictie- als documentaireprojecten aan te vragen.

immerseweb.png
The Evacuated, Femke Herregraven en Stichting Sonic Arts
bringitonlinewebsite.gif

3 dec: Bring it online! Informatiebijeenkomst 2021–2024

12 november 2020

Op donderdagmiddag 3 december om 16:00 uur organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de informatiebijeenkomst Bring it online! 2021–2024.
Tijdens deze online bijeenkomst in Teams brengen we de ontwerpende sector samen en gaan we graag in gesprek over wat jou drijft. Hoe kunnen we je ontwerpideeën ondersteunen en hoe kunnen we met de sector als geheel maatschappelijke impact bereiken? Natuurlijk spreken we ook over de impact van covid-19 op het fonds en het ontwerpveld. Nu en in de nabije toekomst.

Directeur Syb Groeneveld zal aftrappen met een toelichting op ontwikkelingen binnen het fonds, de nieuwe regelingen en extra activiteiten in de beleidsperiode 2021–2024. Wat blijft zoals het was, wat is nieuw en wat verandert er?

Een belangrijk onderdeel van de middag zijn de break-out rooms met medewerkers van het fonds, waarvoor je je als deelnemer vooraf kunt inschrijven. In deze sessies geven we toelichting op de mogelijkheden binnen de regeling van je keuze en binnen het fonds, door middel van een Q&A-gesprek met de online deelnemers. De sessies duren een uur.

Maak je keuze uit deze sessies, je kan slechts één sessie bijwonen.
1. Regeling Vormgeving
2. Regeling Architectuur
3. Regeling Digitale cultuur, Upstream: music x design en Immerse\Interact
4. Regeling Talentontwikkeling
5. Internationaal samenwerken in tijden van covid-19

Wil je vooraf een vraag indienen of een onderwerp agenderen? Geef dan bij je aanmelding aan voor welke sessie je kiest – slechts één keuze is mogelijk – en stel alvast je vraag. Natuurlijk kan je ook gebruikmaken van de chatfunctie tijdens de sessie van jouw keuze of tijdens het plenaire deel.

Datum: 3 december
Aanvang: 16:00 uur
Voertaal: Nederlands
Locatie: online in Teams

programma
opening door moderator Afaina de Jong, architect en oprichter van research en designstudio AFARAI
16:05-16:20 uur toelichting Syb Groeneveld op het beleidsplan 2021–2024
16:20-17:20 uur verschillende break-out rooms en Q&A met online deelnemers
17:20-17:30 uur afronding o.l.v. moderator met Syb Groeneveld

aanmelden
We horen graag wat je als aanvrager vindt en wat je in de praktijk ervaart.
Meld je aan via het aanmeldformulier. Je ontvangt voorafgaand aan 3 december een link voor deelname in je mailbox. Reageer uiterlijk maandag 30 november 2020.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scianimatievacature720x480kleur02.gif
Vanwege het aflopen van de aanstellingstermijnen van meerdere adviseurs is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op zoek naar nieuwe leden voor verschillende adviescommissies. Het Stimuleringsfond... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader