stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Nieuwe regeling Vierjarige instellingssubsidie 2021–2024
vierjarigeinstellingsubsidie.jpg

Nieuwe regeling Vierjarige instellingssubsidie 2021–2024

13 februari 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt in de beleidsperiode 2021–2024 een nieuwe subsidiemogelijkheid. Toonaangevende Nederlandse instellingen die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse vormgeving, architectuur en digitale cultuur en alle mogelijke crossovers kunnen een vierjarige instellingssubsidie aanvragen bij de Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 maart 2020 tot en met 7 mei 2020. Het aangevraagde subsidiebedrag is minimaal € 200.000 per kalenderjaar en niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar.
ontwerpinfrastructuur
Aanvullend op de bestaande regelingen voor culturele instellingen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, zoals de Activiteitenprogramma's voor één of twee jaar ondersteuning, ontstaat er met deze nieuwe vierjarige instellingssubsidie een oplopende keten van ondersteuningsmogelijkheden voor instellingen binnen de creatieve industrie. Op die manier wil het Stimuleringsfonds een veerkrachtige en dynamische ontwerp-infrastructuur mogelijk maken.

indienen
Vanaf 1 maart 2020 is de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 beschikbaar en kunt u via de online aanvraagomgeving uw aanvraag indienen.

Wilt u liever een aanvraag indienen bij de deelregeling Activiteitenprogramma's, dan is het goed om te weten dat deze regeling in 2020 één ronde kent met een deadline op 30 september 2020.

tijdpad
Tussen 1 maart 2020 en 7 mei 2020: Aanvraagperiode voor de regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie
4 juni 2020: Op de dag dat de Raad voor Cultuur de adviezen voor de Culturele Basisinfrastructuur presenteert stelt het Stimuleringsfonds aanvragers over de uitkomst van het advies binnen deze regeling op de hoogte.
30 september 2020: Deadline deelregeling Activiteitenprogramma's

handig om te weten
Overweegt u een vierjarige instellingssubsidie aan te vragen, bekijk deze veelgestelde vragen:

'Kan je zowel bij de BIS van het ministerie van OCW als bij het Stimuleringsfonds een aanvraag indienen?'
Ja dat kan, maar er kan niet twee keer worden toegekend. Bij positief advies van de Raad voor Cultuur binnen de BIS betekent dit een beëindiging van de procedure en het adviestraject bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, ook al betreft het twee aanvragen voor verschillende kernactiviteiten. Andersom, bij een negatief advies van de Raad voor Cultuur, heeft deze advisering géén invloed op de advisering bij het fonds.

'Hoe gaat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om met de verschillende codes?'
Van alle aanvragers verwachten we dat zij de codes onderschrijven. Daarnaast geeft u met betrekking tot de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur ook helder aan waar u nu staat, welke stappen u van plan bent te zetten tussen 2021 en 2024 en waar u aan het eind van die periode wilt staan. U kunt toelichten hoe u met de codes omgaat in uw organisatie, uw programma en met betrekking tot publieksbereik en communicatie.

'Kan ik zowel in aanmerking komen voor de vierjarige instellingssubsidie en aanvullend een aanvraag doen bij een andere regeling van het Stimuleringsfonds?'
Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies uit de deelregelingen Architectuur, Vormgeving, Digitale Cultuur, Activiteitenprogramma's en Festivals van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

'Is er een vast percentage aan co-financiering vereist voor de gehele aangevraagde periode 2021–2024? Gelden er overige, specifieke voorwaarden met betrekking tot financiën en andere subsidierelaties?'
Op basis van de regeling kan alleen subsidie worden verstrekt:
indien de subsidie per aanvrager minimaal € 200.000 per kalenderjaar bedraagt, en niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar;
indien het totaal aangevraagde subsidiebedrag niet meer bedraagt dan 80% van de subsidiabele kosten;
indien de aanvrager voor zijn kernactiviteit geen subsidie ontvangt van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van de regeling op het specifiek cultuurbeleid, een ander ministerie of op basis van een regeling voor meerjarige programma's van een van de andere rijkscultuurfondsen; en
indien minimaal 20% van de subsidiabele kosten binnen de totale inkomstenstroom gedurende de gehele subsidieperiode, afkomstig is uit andere inkomstenbronnen dan subsidie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of op basis van subsidie van andere rijkscultuurfondsen.

'Moet mijn aanvraag voldoen aan het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie?'
Nee, uw aanvraag wordt beoordeeld volgens de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024. Belangrijke artikelen uit het huidige Subsidiereglement zijn hierin opgenomen.

'Wat is het belangrijkste verschil tussen de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie en de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's?'
Bij de Regeling Vierjarige Instellingssubsidies Creatieve Industrie 2021–2024 ligt de nadruk op de onderscheidende, (inter)nationale positie en de platformfunctie van de instelling binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie. De commissie zal zowel kijken naar de prestaties van de afgelopen jaren alsook naar de inhoudelijke programmalijnen voor 2021–2024.
Bij de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's is de positionering van de instelling tevens van belang maar ligt de nadruk meer op de uitwerking van de specifieke programma's en activiteiten voor 2021–2022.

vragen
Voor meer informatie en inlichting over welke regeling het beste bij uw instelling past, kunt u contact opnemen met Anouk Laverge.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert donderdag 26 maart 2020 een informatiebijeenkomst over de Vierjarige instellingssubsidie 2021–2024. Binnenkort vindt u hier meer informatie daarover.

meer nieuws

vacaturestafmedewerkers.jpg

Drie vacatures voor Stafmedewerker

2 december 2020
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan vijfhonderd bijzondere en vernieuwende projecten van ontwerpers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de professionele (ruimtelijke) ontwerppraktijk. Het Stimuleringsfonds telt op dit moment 35 medewerkers en beschikt in 2021 over een jaarbudget van ongeveer 25 miljoen euro.

Door enkele grote vernieuwende opdrachten heeft het Stimuleringsfonds per direct drie posities beschikbaar voor de duur van een jaar in de functie van:

Stafmedewerker (subsidieregelingen)

32/36 uur per week

functie-inhoud
Voor de versterking van de staf zijn we op zoek naar enthousiaste collega's met aantoonbare werkervaring op één van de werkterreinen van het fonds. Als stafmedewerker werk je binnen een klein team aan de uitvoering van één of meerdere subsidieregelingen van het fonds. Je bent medeverantwoordelijk voor de begeleiding van aanvragers en bereidt vergaderingen van de adviescommissies voor. Je toetst ingediende aanvragen op formele eisen en volledigheid, schrijft adviezen en geeft voorlichting over de mogelijkheden van subsidieverlening. Door je kennis van het ontwerpveld, weet je je goed in te leven in de behoeften van de aanvragers.

Aanleiding voor de vacatures zijn enkele grote vernieuwende opdrachten die het fonds van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gekregen bij de uitvoering van verschillende Covid-19 steunprogramma's in 2021 voor het ontwerpveld. Als gevolg hiervan zullen enkele collega's in 2021 deel gaan uitmaken van tijdelijke projectteams en ontstaat er ruimte voor nieuwe medewerkers binnen de vaste teams die aan de bestaande subsidieregelingen werken. De vacatures hebben zodoende betrekking op één of meer van de volgende regelingen: Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur, Talentontwikkeling en/of Internationalisering.

functie-eisen
kennis van- en aantoonbare werkervaring op het vlak van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur;
academisch werk- en denkniveau;
uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
proactief en samenwerkingsgericht (zowel intern als extern);
uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

diversiteit
Het fonds streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

arbeidsvoorwaarden
Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. De aanstelling is, gezien de tijdelijke aard van de steunmaatregelen, in principe voor een jaar. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.990,- op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

sollicitaties
Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid kunnen, inclusief CV, uiterlijk tot en met 21 januari 2021 worden gemaild naar vacatures@stimuleringsfonds.nl, gericht aan Joris van Ballegooijen. Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Joris van Ballegooijen, 010 – 436 1600. De eerste gespreksronde is gepland op 27 januari 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
maryamweb.jpg

Update Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

26 november 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkt sinds 15 juli van dit jaar met een Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken (TPIS) voor ondersteuning van projectaanvragen die gericht zijn op internationale samenwerking. Deze procedure is ingesteld als alternatief voor de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die vanwege covid-19 on hold zijn gezet.
Met de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie. Sinds juli zijn er 23 aanvragen ondersteund binnen TPIS voor een totaalbedrag van €363.797. De deadline van de huidige ronde is 30 november 2020. Hieronder volgen een paar voorbeelden van projecten die zijn ondersteund:

4DSOUND – Grove
'Grove' is een immersieve audiovisuele en sculpturale installatie, een samenwerking tussen 4DSOUND, Salvador Breed (NL), Philip Beesley (CA), Living Architecture Systems Group (CA) en W+N Studio (UK). Het project bevindt zich in de onderzoeksfase, gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals kinetische architectuur, 3D-geprinte speakers en interactieve software. Grove combineert film, audio en sculptuur in de vorm van een installatie die de toekomst van architectuur verbeeldt. Het werk gaat in première op de Architectuur Biënnale van Venetië.

RNDR – Untold Stories
'Untold Stories' is een interactief mediaplatform dat onbekende verhalen en scénes toont uit internationale films en documentaires die door onmacht nooit zijn afgemaakt. Middels kunstmatige intelligentie (AI), kan de bezoeker zelf de regisseursstoel besturen, het narratief wijzigen en oneindig veel versies bewerken. Dit project is een samenwerking tussen ontwerpstudio RNDR (NL), film-technologieontwikkelaar op het gebied van AI en machine learning KASPAR (DK) en mixed reality-studio Makropol (DK). Met dit project wil het team het gesprek stimuleren over ethische kwesties rondom nieuwe technologieën: kunnen machines worden gebruikt als storyteller en onze persoonlijke verhalen uitdrukken?

Stichting Creative Coding Utrecht – On The Fly
De Nederlandse live coding scene is de laatste jaren sterk gegroeid en kenmerkend zijn de verschillende toepassingen binnen de muziekindustrie, podiumkunsten, grafisch ontwerpsector en de gamecultuur. Met het project 'On The Fly' wil Creative Coding Utrecht deze diversiteit zo scherp mogelijk vatten en de gemeenschap van Nederlandse makers in kaart brengen. Het Nederlandse veld kan hierdoor voor buitenlandse partners beter worden ontsloten en worden gekoppeld aan de vraagstukken van het Europese samenwerkingsproject. Internationale partners in het consortium zijn onder meer ZKM (Karlsruhe), Hangar (Barcelona) en Ljudmila (Slovenië).

Maryam Kordbacheh – Draping Poetry (foto bovenaan)
'Draping Poetry' concentreert zich op materiaal- en vormonderzoek vanuit een conceptuele en filosofische kijk op het ontwerpproces. Kordbacheh bestudeert en bevraagt de fundamentele aspecten van design en onderzoekt kledingstukken die verder gaan dan hun materiële betekenis. 'Draping Poetry' zal resulteren in een hedendaagse, conceptuele en experimentele kunstinstallatie, waarin Kordbacheh de resultaten van de materiaal- en vormstudies onder de aandacht zal brengen en het proces van ontwerpen zal benadrukken. Kordbacheh wil haar werk in Japan en Nederland tentoonstellen door middel van fotografie en film. Daarnaast ontwikkelt Kordbachech een fysieke publicatie. Ze gaat hierbij gericht op zoek naar duurzame internationale verbindingen.

selectie eerste doorlopende ronde
JODI.org – Q&Q (Qliza)
serVies – Smogware
affect lab – The Neighbours' Gaze
Richard Vijgen – Worlds of Networks | Centre Pompidou | Wifi Tapestry
Jason Hansma – Soft Cuts
WE MAKE CARPETS – Barn Raising
75B Rotterdam – The 21st Century Heraldry of Italy
Nuijsink – Alternative Archives, Alternative Histories
Hans van der Heijden Architect – La Cittá, Progetti Urbani
Maryam Kordbacheh – Draping Poetry
Jongeriuslab – A Woven Cosmos, Spinning a yarn
MonoJapan – MJ ONLINE AIR
Stichting Creative Coding Utrecht – On The Fly
Dutch Invertuals – 'The Circle' expositie – MAKK Keulen (ov)

selectie tweede doorlopende ronde (tot nu toe)
Superuse – Harvest! Collect! Re-Use! the new building site
4DSOUND – Grove
Kumi Hiroi – Remodeling – Shiseido Gallery Edition
WE ARE DATA – How can we fuel AI with emotional data?
Stichting What Design Can Do – No Waste Challenge Tokyo
Stichting fanfare – fanfare for Tokyo art bookfair – Unlearn, Display, Connect
RNDR – Untold Stories
Siba Sahabi - Imaginem Sui
Nicole Martens – Content Aware Fill

4dsound.jpeg
4DSOUND – Grove

procedure
De projecten die in aanmerking komen voor Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken (TPIS) moeten gericht zijn op nieuwe vormen van internationaal samenwerken in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave. De aanvrager is een Nederlandse ontwerppartij die met één of meerdere internationale partners samenwerkt. Een project kan maximaal zes maanden duren. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

2021
In januari 2021 wordt de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken voorlopig gecontinueerd en zal het beschikbare budget later bekend worden gemaakt.

stichtingwildvreemd.jpeg

6 projecten geselecteerd in Upstream: Music x Design ronde 2 – 2020

26 november 2020

Zes voorstellen zijn geselecteerd in Upstream: Music x Design. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de tweede ronde van dit jaar.
Het belang van de regeling Upstream: Music x Design is in deze als gevolg van covid-19 zeker voor de muziekindustrie barre tijden groot. Juist nu zijn muzikanten gebaat bij een financiële impuls om onderzoek te doen naar nieuwe presentatievormen en cross-overs met de ontwerpsector. De aanvragen die het Stimuleringsfonds deze ronde ontving, komen uit uiteenlopende hoeken van de muziekindustrie, namelijk de elektronische muziekscene, het undergroudcircuit en de traditionele popmuziek. Opmerkelijk is dat de praktijk van een aantal muziekartiesten zeer multidisciplinair is. De kern van hun praktijk ligt op het snijvlak van performance en muziek. Ook vanuit deze hoek wordt de regeling dus gevonden. De ontwerpers waarmee wordt samengewerkt, verhouden zich tot de brede creatieve industrie: technologie, games, scenografie, mode en vormgeving. Ook qua ervaring en staat van dienst is er sprake van verscheidenheid; zowel jong talent als meer gevestigde makers vragen aan en worden ondersteund.

Om een beeld te geven van de breedte van de ondersteunde projecten deze ronde:

EINDER – Voyage Select
Na jaren een vaste rol te hebben gespeeld in het Nederlandse nachtleven begeeft dj/producer Elias Mazian zich met zijn nieuwe album 'Vrij van Dromen' in het vaarwater van wat kan worden beschouwd als de Nederlandse popmuziek. Om de tour van dit nieuwe album in 2021 extra gestalte te geven, wil Mazian een visuele vertaling van het album ontwerpen die goed aansluit bij het mijmerende karakter van de muziek. Dat doet hij door middel van de installatie 'EINDER', die in samenwerking met audiovisueel kunstenaar Boris Acket, Lumus Instruments en ruimtelijk ontwerper Toon Rooijmans tot stand zal komen.

Games in Concert: The Game – Stichting WildVreemd (foto bovenaan)
WildVreemd/The Smartphone Orchestra en het Metropole Orkest slaan de handen ineen voor het ontwikkelen van interactief belevingsconcept 'Games in Concert – the Game'. In dit nieuwe concept wordt het publiek al in het voortraject meegenomen waar het de wereld van het orkest ontdekt. Elementen uit de gamewereld, zoals storytelling, rhythm-games en speciaal gecomponeerde gamemuziek, worden in dit project toegevoegd aan het concert, met als doel het belevingsniveau van concertbezoekers naar een hoger 'level' te tillen.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten van Upstream: Music x Design in 2020.

cijfers
Het beschikbare budget in deze ronde was € 167.500. Zes van de dertien in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 46 procent. Na honorering heeft een van de geselecteerde projecten zich teruggetrokken omdat het project niet zal worden uitgevoerd.

De aankomende deadlines van de Deelregeling Upstream: Music x Design zijn 31 maart 2021 en 1 september 2021.

studiocusters.jpeg

5 voorstellen geselecteerd in Open Oproep Uitzonderlijke presentaties #3

25 november 2020

In de derde en laatste ronde van de Open Oproep Uitzonderlijke presentaties zijn vijf voorstellen voor publiekspresentaties geselecteerd. Opvallend was de goede regionale spreiding onder de aanvragen. Hier hecht het Stimuleringsfonds veel waarde aan. Coördinator Eva Roolker reflecteert op de open oproep.
Met deze open oproep creëert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ruimte voor verrassende voorstellen die vernieuwende presentaties binnen de creatieve industrie voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven werden gevraagd met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan het publiek.

selectie
De volgende vijf voorstellen werden geselecteerd:

Taal van de Toekomst – Koninklijke Bibliotheek
Geschreven taal heeft zich altijd gevormd naar haar fysieke drager. Maar als deze noodzakelijkheid vervalt, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat is straks nog 'het geschreven woord'? Wie bepaalt wat we willen bewaren, en hoe bewaren we dynamische publicaties? En welke rol heeft een bibliotheek in dit geheel? Met het project 'Taal van de Toekomst' wil de Koninklijke Bibliotheek de samensmelting van de fysieke realiteit en het digitale domein voor een zo breed mogelijk publiek zichtbaar maken middels een interactieve installatie.

Print&Play: Inside Out – Studio Custers (foto bovenaan)
'Print&Play' is een volledig printbare tentoonstelling van ontwerper Thieu Custers en kunsthistoricus Marieke van den Belt. De tentoonstelling is ontwikkeld om kamers in huis – zoals de woonkamer, het toilet, de gang of de slaapkamer – te veranderen in een tijdelijke kunstruimte. Het project heeft als doel om een laagdrempelige kunstervaring te creëren en een nieuw soort podium te ontwikkelen voor opkomende kunstenaars in een tijd waarin veel instellingen maar een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten.

Op deze golflengte – Stichting Museumplein Limburg
Immateriële ontdekkingen, zoals het ontstaan van leven, hebben bewezen ons leven te verrijken. Tegelijkertijd wordt wetenschap steeds specialistischer en is voor veel mensen te abstract om goed te begrijpen. 'Op dezelfde golflengte' is een project van Museumplein Limburg waarbij een interactieve installatie zal worden ontworpen in samenwerking met (eco)kunstenaar Thijs Biersteker (Studio Woven) en natuurkundige Gideon Koekoek (Maastricht University). Gebruikmakend van het 'planetarium inversum' van Columbus Earth Center onderzoeken zij welke betekenis de creatieve/artistieke sector kan hebben in ons begrip van (complexe) wetenschappelijke onderwerpen.
creativecoding.jpeg
Gardening – Stichting Creative Coding Utrecht. Beeld: Voice of Nature van Thijs Biersteker

Gardening – Stichting Creative Coding Utrecht
Wat betekent natuur wanneer we het bekijken door de bril van een artificieel intelligent systeem? Wat gebeurt er wanneer we de mens niet meer centraal stellen en ook een stem en rechten geven aan niet-mensen? Met het project 'Gardening (multi-species perspectives)' wil Creative Coding Utrecht (CCU) in mei 2021 een interactief expositieprogramma organiseren in het bos bij Amelisweerd. Samen met burgers, digitale makers en activisten, gaat CCU de dialoog aan met 'de natuur' en onderzoekt ze hoe technologieën de verbinding tussen mens en natuur doen veranderen.

Themajaar 2021 – Zuiderzeemuseum
2021 staat voor het Zuiderzeemuseum in het teken van toerisme. Het museum organiseert daarom een tentoonstelling waarvoor vijftien jonge makers de opdracht is gegeven om te reflecteren op de symbolen waar Nederland wereldwijd om bekendstaat. De makers zoomen in op een reeks van vijftien iconen – veelal afkomstig uit de Zuiderzeeregio – die een bijdrage leveren aan het typische beeld van Nederland, en zet deze in een nieuw daglicht. Ook actuele ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, de impact van toerisme en selfies, zullen aan bod komen.

beoordeling
De adviescommissie, bestaande uit Melle Daamen, René Boer en Annelies Thoelen, heeft de ingediende voorstellen getoetst op de criteria van deze oproep en beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en in welke mate ze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement. Opgeroepen was om met echt uitzonderlijke plannen te komen, goede samenwerkingen aan te gaan én meer focus te leggen op publiek.

cijfers
Voor de Open Oproep Uitzonderlijk presentaties nam het Stimuleringsfonds vijftien aanvragen in behandeling. Met vijf gehonoreerde voorstellen komt het honoreringspercentage op 33 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 300.000. De subsidies worden verstrekt uit de extra middelen die minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan het Stimuleringsfonds beschikbaar heeft gesteld voor talentontwikkeling en vernieuwing.

synkimmerseinteractpublicityimage2.png

Negen projecten geselecteerd in Immerse\Interact ronde 2 – 2020

18 november 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds ondersteunen in het kader van de samenwerkingsregeling Immerse\Interact negen projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap.
Immerse\Interact richt zich op de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur, waar een nieuw terrein is ontstaan en digitale pioniers, interactive én grafisch ontwerpers samenwerken met regisseurs, scenaristen en producenten. Het resultaat zijn vernieuwende mediaproducties, waarbij digital storytelling en interactieve of immersieve media centraal staan.

Tijdens deze ronde ontvangen de volgende negen projecten een bijdrage:

Startsubsidie
De Erfenis/Inheritance
Maartje Wegdam en Stichting Copper Views

Ontwikkeling
The Sleep of Reason Produces Monsters
Leeza Pritychenko
Ark
Institute of Time
Breaking Your Skin
Marco Della Coletta en We Make VR
synk (foto bovenaan)
Frederick Rodrigues

Realisering
The Evacuated
Femke Herregraven en Stichting Sonic Arts
Anouschka
Tamara Shogaolu, Sandy Bosmans, Elinor T. Vanderburg en Stichting Ado Ato Interactive
Flow VR
Adriaan Lokman en Valk Productions
Kafka's Metamorphosis De VR Experience
Martin Venema, Camiel Schouwenaar en Happy Ship
anouschkaprojectimage.png
Anouschka door Tamara Shogaolu, Sandy Bosmans, Elinor T. Vanderburg en Stichting Ado Ato Interactive

aanvragen
Het beschikbare budget in deze ronde was € 650.000. Voor deze ronde hebben de fondsen negentien aanvragen in behandeling genomen, waarvan tien aanvragen voor ontwikkeling en negen voor realisering.

nieuwe deadline
De volgende deadline voor Immerse\Interact is op dinsdag 16 februari 2021. Het is aan te raden om ruim voor het indienen van een voorstel contact op te nemen met de coördinator van de regeling Sean Gilis. De contactpersoon bij het Filmfonds is projectbegeleider Nienke Doekes. De regeling valt onder het subsidiereglement van het Nederlands Filmfonds.

achtergrond
Immerse\Interact is een subsidieregeling opgezet met de extra financiële impuls voor vernieuwing uit het regeerakkoord. Hiermee kon de voormalige Non-fictie Transmediaregeling, een eerdere samenwerkingsregeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds, worden verbreed en is het nu mogelijk om voor zowel fictie- als documentaireprojecten aan te vragen.

immerseweb.png
The Evacuated, Femke Herregraven en Stichting Sonic Arts
loader

het fonds

subsidies

actueel