stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Nieuw realisme in de naoorlogse wijk
layout10.jpg

Nieuw realisme in de naoorlogse wijk

Start met het herprogrammeren van de stad: begin met lichte interventies

Datum: 18 maart
Locatie: Berlage Instituut, Botersloot 25, Rotterdam
Aanvang: 16.00 – 19.00 uur

De studiemiddag richt zich op een andere lezing van de stad, op een andere ontwerpmethodiek en vooral ook op een ander type opdrachtgeverschap voor de collectieve voorzieningenvoorraad in stadswijken. De strategische locaties van de aanwezige voorzieningen bieden volop kansen die nu nog blijven liggen. Het doordenken van alternatieven en het aanreiken van initiatieven voor interventies in de stad zijn aanleiding voor een debat tussen verschillende partijen.
Kristiaan Borret (sinds 2006 stadsbouwmeester van Antwerpen en gastprofessor aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent) en Julian Lewis (East architecture, landscape urban design in Londen) reageren als co-referent op de presentaties van SUBoffice resp. biq stadsontwerp. Vanuit hun eigen praktijk en ervaring plaatsen zij de onderzoeksresultaten in een internationaal perspectief.
De studiemiddag staat onder leiding van moderator Joachim Declerck (Berlage instituut en stedenbouwkundige te Brussel). Sprekers zijn: Like Bijlsma en Eireen Schreurs (SUBoffice), Kristiaan Borret (be), Hans van der Heijden (biq stadsontwerp) en Julian Lewis (uk). Voor het debat worden vertegenwoordigers uit de woningbouw, zorg en onderwijswereld uitgenodigd.

Programma

15.30 uur inloop
16.00 uur presentatie SUBoffice: onderzoek naar het collectieve domein van Zuidwijk
16.10 uur co-referent Kristiaan Borret
16.25 uur presentatie biq stadsontwerp: onderzoek naar het realiseren van moderne zorgconcepten in de naoorlogse gebouwenvoorraad van IJsselmonde
16.35 uur co-referent Julian Lewis
16.50 uur pauze
17.05 uur debat met lokale opdrachtgevers o.l.v. Joachim Declerck. Beantwoordt dit soort ingrepen aan de lokale vraag?
17.30 uur debat met alle voorgaande sprekers o.l.v. Joachim Declerck. Hoe verhoudt deze ontwerpmethodiek zich tot het internationale stadsdebat?
18.00 uur borrel

In de kranten Lay-out 10: Alternatieven voor zorg in de stad van biq stadsontwerp en De Zuidwijker van SUBoffice, zijn de onderzoeksresultaten van beide studies gepubliceerd. Beide kranten zijn op te vragen bij het fonds.

het fonds

subsidies

actueel